Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Water graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk weggespoeld. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de lekkage heeft geleid tot zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. Van een onmiddellijk dreigend gevaar van gedekte schade is ook niet gebleken. De schade van de consument (6.500 euro) komt daarmee niet voor vergoeding in aanmerking, ook niet als bereddingskosten.

De commissie: “Artikel 22 van verzekeringsvoorwaarden bepaalt dat schade aan het woonhuis door uitstromend water voor vergoeding in aanmerking komt voor zover het woonhuis zichtbaar en blijvend beschadigd is. Uit de verschillende verklaringen van de door de consument ingeschakelde aannemer en de door de verzekeraar ingeschakelde expert is niet komen vast te staan dat de vloer van de bijkeuken en/of garage zichtbaar en blijvend is beschadigd. Dat er gaten in de vloeren moesten worden gemaakt om de defecte leiding te herstellen, maakt dit niet anders. Dit is geen schade als gevolg van het uitstromend water, maar als gevolg van herstel en opsporing. Herstel- en opsporingskosten komen op grond van artikel 22 van de verzekeringsvoorwaarden alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis.

“De consument heeft verder als grondslag voor schadevergoeding door de verzekeraar aangevoerd dat er sprake is van bereddingskosten. Van bereddingskosten kan – indien de verzekerde gebeurtenis nog niet heeft plaatsgevonden – alleen sprake zijn bij een onmiddellijk dreigend gevaar. De door de consument ingeschakelde aannemer heeft opgemerkt dat het feit dat veel zand was weggespoeld op termijn problemen zou kunnen opleveren voor de vloeren. Dat is niet voldoende om uit te gaan van een onmiddellijk dreigend gevaar.”

Reactie toevoegen

 
Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

HYPOTHEKEN – Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig mogelijk...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

EXCUSES – De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel van de commissie...

Smartengeld alleen in bepaalde gevallen

Smartengeld alleen in bepaalde gevallen

SMARTENGELD – De consument voert aan dat zij door het handelen van de adviseur veel stress heeft gehad en daardoor ziek en arbeidsongeschikt is geworden. Zij...

Instructies fabrikant nauwgezet opvolgen

Instructies fabrikant nauwgezet opvolgen

INBOEDELVERZEKERING – De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...

Kifid lost al bijna helft klachten op via bemiddeling

Kifid lost al bijna helft klachten op via bemiddeling

In 2022 heeft Kifid in totaal 3.020 klachten van consumenten over hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Hiervan zijn 1.469 klachten opgelost...

Klager vindt eis verzekeraar niet te filmen

Klager vindt eis verzekeraar niet te filmen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0281) De laptop van de dochter van de consument is gestolen uit de auto die in een parkeergarage stond. De dochter van de consument was...

Adviseur hoeft niet te melden welke polissen hij niet mee overneemt

Adviseur hoeft niet te melden welke polissen hij niet mee overneemt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0271) De consument vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht jegens haar heeft geschonden, omdat hij haar niet (tijdig) op het bestaan...

Hypotheekadviseur had veel alerter moeten zijn

Hypotheekadviseur had veel alerter moeten zijn

(Kifid-uitspraak GC 2023-0265) In 2021 hebben de consumenten zich tot Hypotheek House Lelystad gewend voor advies en bemiddeling bij het oversluiten en verhogen...

Contact met klant alleen nodig bij concrete aanleiding

Contact met klant alleen nodig bij concrete aanleiding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0252) Op een tussenpersoon rust (enkel) de verplichting om contact op te nemen met de consument over zijn verzekering als hier een concrete...

Schending zorgplicht kost hypotheekadviseur ton

Schending zorgplicht kost hypotheekadviseur ton

(Kifid-uitspraak GC 2023-0244) Een hypotheekadviseur moet 100.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. De consumenten hebben, met advies en bemiddeling...