Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Water graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk weggespoeld. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de lekkage heeft geleid tot zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. Van een onmiddellijk dreigend gevaar van gedekte schade is ook niet gebleken. De schade van de consument (6.500 euro) komt daarmee niet voor vergoeding in aanmerking, ook niet als bereddingskosten.

De commissie: “Artikel 22 van verzekeringsvoorwaarden bepaalt dat schade aan het woonhuis door uitstromend water voor vergoeding in aanmerking komt voor zover het woonhuis zichtbaar en blijvend beschadigd is. Uit de verschillende verklaringen van de door de consument ingeschakelde aannemer en de door de verzekeraar ingeschakelde expert is niet komen vast te staan dat de vloer van de bijkeuken en/of garage zichtbaar en blijvend is beschadigd. Dat er gaten in de vloeren moesten worden gemaakt om de defecte leiding te herstellen, maakt dit niet anders. Dit is geen schade als gevolg van het uitstromend water, maar als gevolg van herstel en opsporing. Herstel- en opsporingskosten komen op grond van artikel 22 van de verzekeringsvoorwaarden alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis.

“De consument heeft verder als grondslag voor schadevergoeding door de verzekeraar aangevoerd dat er sprake is van bereddingskosten. Van bereddingskosten kan – indien de verzekerde gebeurtenis nog niet heeft plaatsgevonden – alleen sprake zijn bij een onmiddellijk dreigend gevaar. De door de consument ingeschakelde aannemer heeft opgemerkt dat het feit dat veel zand was weggespoeld op termijn problemen zou kunnen opleveren voor de vloeren. Dat is niet voldoende om uit te gaan van een onmiddellijk dreigend gevaar.”

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht in voordeel klant

Schending zorgplicht in voordeel klant

(Kifid-uitspraak GC 2023-0231) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument meer voordeel dan nadeel aan de tekortkoming van de adviseur heeft overgehouden en...

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0228) Het aanleveren van een juist taxatierapport is de taak van de adviseur, aldus de Geschillencommissie. Voor de commissie is “voldoende...

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0212) De consument wil dekking voor het gereedschap dat verloren is gegaan tijdens een brand op zijn zeiljacht. De gevolmachtigde heeft...

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...