Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Water graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk weggespoeld. De Geschillencommissie oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de lekkage heeft geleid tot zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis in de zin van de verzekeringsvoorwaarden. Van een onmiddellijk dreigend gevaar van gedekte schade is ook niet gebleken. De schade van de consument (6.500 euro) komt daarmee niet voor vergoeding in aanmerking, ook niet als bereddingskosten.

De commissie: “Artikel 22 van verzekeringsvoorwaarden bepaalt dat schade aan het woonhuis door uitstromend water voor vergoeding in aanmerking komt voor zover het woonhuis zichtbaar en blijvend beschadigd is. Uit de verschillende verklaringen van de door de consument ingeschakelde aannemer en de door de verzekeraar ingeschakelde expert is niet komen vast te staan dat de vloer van de bijkeuken en/of garage zichtbaar en blijvend is beschadigd. Dat er gaten in de vloeren moesten worden gemaakt om de defecte leiding te herstellen, maakt dit niet anders. Dit is geen schade als gevolg van het uitstromend water, maar als gevolg van herstel en opsporing. Herstel- en opsporingskosten komen op grond van artikel 22 van de verzekeringsvoorwaarden alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van zichtbare en blijvende schade aan het woonhuis.

“De consument heeft verder als grondslag voor schadevergoeding door de verzekeraar aangevoerd dat er sprake is van bereddingskosten. Van bereddingskosten kan – indien de verzekerde gebeurtenis nog niet heeft plaatsgevonden – alleen sprake zijn bij een onmiddellijk dreigend gevaar. De door de consument ingeschakelde aannemer heeft opgemerkt dat het feit dat veel zand was weggespoeld op termijn problemen zou kunnen opleveren voor de vloeren. Dat is niet voldoende om uit te gaan van een onmiddellijk dreigend gevaar.”

Reactie toevoegen

 
Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

Klant wil premie terug maar onderbouwt eis onvoldoende

(Kifid-uitspraak GC 2023-0169) De consument vindt dat hij voor zijn rechtsbijstandverzekering te veel premie betaalt, omdat hij geen gebruik kan maken van een verzekerde...

Bank mocht vragen om taxatierapport

Bank mocht vragen om taxatierapport

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire...

Bank is geen belastingadviseur

Bank is geen belastingadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel...

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

Verkeerde eerste begunstigde kost adviseur 90 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0153) Na het overlijden van de partner van de consument zijn zijn kinderen als eerste begunstigde van zijn lijfrenteverzekering aangemerkt....

Zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid ongewenst

Zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid ongewenst

Het toepassen van een zelfstandige publiekrechtelijke zorgvuldigheidstoets door Kifid is niet bevorderlijk voor de materiële rechtvaardigheid tussen financiële...

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

Consument moet toezegging adviseur kunnen bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0141) Volgens de consumenten heeft de adviseur toegezegd dat bijkomende kosten voor hun verbouwing uit het bouwdepot betaald kunnen worden....

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

Adviseur mag niet meer rekenen dan execution only tarief

(Kifid-uitspraak GC 2023-0109) De adviseur heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij (tijdig) het adviesrapport heeft opgesteld en dat (vooraf) met de consument heeft...

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

Adviseur legt onvoldoende verantwoording af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0113) De hypotheekadviseur heeft de op hem rustende zorgplicht geschonden, waardoor de consumenten de bestaande rente voor het spaardeel...

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Kifid krijgt ruime voldoende van financiële dienstverleners

Banken, verzekeraars en overige financiële dienstverleners aangesloten bij Kifid waarderen het financiële klachteninstituut in 2022 gemiddeld met een 7,4....

Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...