Geen compensatie vermogensrendementsheffing 2013-2016

Sparen via Pixabay

Voor de vermogensrendementsheffing in de jaren 2013 tot en met 2016 komt geen compensatie. Eerder oordeelde de Hoge Raad dat de heffing zoals die destijds bestond op stelselniveau in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), indien het nominaal gemiddeld haalbare rendement lager was dan 1,2 procent.

Op basis van een notitie van het CPB trekt het kabinet de conclusie dat het in al die jaren mogelijk was om een hoger gemiddeld rendement dan 1,2 procent te halen. Derhalve is er geen sprake van schending van het EVRM op stelselniveau.

Sinds 2017 is de regeling aangepast maar geldt nog wel een forfaitair rendement. Vijlbrief is eerder al onderzoek gestart naar de mogelijkheid om belasting te heffen over werkelijk behaald rendement. De resultaten van dit onderzoek worden komend voorjaar verwacht.

Onderzoek naar tegenbewijsregeling

Onderzoek moet uitwijzen of een zogeheten tegenbewijsregeling soelaas biedt voor mensen die spaargeld in box 3 hebben. Met een dergelijke regeling hoeven mensen die kunnen aantonen dat zij vooral of uitsluitend spaargeld hebben, minder belasting te betalen.

Op voorstel van staatssecretaris Vijlbrief (Fiscaliteit) heeft de ministerraad ingestemd met het onderzoek.

Het kabinet komt hiermee, op aangeven van VVD-Kamerlid Lodders, tegemoet aan de wensen van spaarders, zoals oudere belastingplichtigen die hebben gespaard voor hun pensioen. Bij de huidige rentestand brengt hun spaargeld soms minder op, waardoor hun (aanvullende) pensioenvoorziening slinkt. Het advies dat Vijlbrief inwint moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tweeschijvenstelsel bij berekenen vrije ruimte

Tweeschijvenstelsel bij berekenen vrije ruimte

Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7 procent van de loonsom tot 400.000 euro plus 1,2 procent...

Brief over onjuiste verdeling of toedeling inkomen in aangifte

Brief over onjuiste verdeling of toedeling inkomen in aangifte

De Belastingdienst kondigt in het Jaarplan 2019 aan een brief te sturen als zij denkt dat belastingplichtigen inhun aangiften een onjuiste verdeling van inkomensbestanddelen...

Rekening-courantmaatregel dga's verzacht

Rekening-courantmaatregel dga's verzacht

Het kabinet verzacht de eerder aangekondigde rekening-courantmaatregel om excessief lenen door dga's tegen te gaan. In plaats van een overgangsregeling voor bestaande...

Bijtellingsregels privégebruik zakelijke fiets vereenvoudigd

Bijtellingsregels privégebruik zakelijke fiets vereenvoudigd

Voor het privé gebruik van een zakelijke fiets geldt voortaan een bijtelling van 7 procent. Dat kondigt het kabinet naar verwachting in het Belastingplan...

Individueel bezwaar maken tegen box 3-heffing

Individueel bezwaar maken tegen box 3-heffing

Belastingplichtigen die het oneens zijn met de berekening van de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017 moeten altijd individueel en tijdig bezwaar...

Kabinet werkt aan duidelijke fiscale regeling fiets van de zaak

Kabinet werkt aan duidelijke fiscale regeling fiets van de zaak

In overleg met de branche (waaronder RAI Vereniging) onderzoekt het kabinet op welke wijze een duidelijke en eenvoudige fiscale regeling voor fietsen kan worden...

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Vergoeding letselschade blijft tellen als vermogen

Het kabinet wil nog steeds niet tornen aan het principe dat een vergoeding wegens letselschade meetelt als vermogen. Staatssecretaris Wiebes gaf dit eerder al aan,...

Keuzedocument box 3

Keuzedocument box 3

Het kabinet heeft de Tweede Kamer een keuzedocument box 3 gestuurd met drie alternatieven voor de huidige forfaitaire vermogensrendementsheffing.  In het algemeen...

Vermogensrendementsheffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht

Vermogensrendementsheffing over spaargeld niet strijdig met eigendomsrecht

 De belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een proefproces de vermogensrendementsheffing over spaartegoeden in box 3 in stand gehouden...

Vermogensrendementsheffing meer op basis werkelijk rendement

Vermogensrendementsheffing meer op basis werkelijk rendement

Het kabinet onderzoekt drie alternatieven om de vermogensrendementsheffing (meer) te schoeien op het werkelijke rendement. Staatssecretaris Wiebes van Financiën...