Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

carola-schouten-1 2022

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft een eigen woning of heeft overwaarde in de eigen woning. Bovendien is de vermogensopbouw beperkt tot de waarde van de woning en zegt die waarde weinig tot niets over de benodigde pensioenvoorziening. Een eigen woning is dan ook niet specifiek bedoeld als pensioenbelegging en wordt als zodanig ook niet fiscaal behandeld. Voor fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw gelden fiscale begrenzingen gebaseerd op een bepaalde pensioenambitie qua hoogte van het inkomen na pensioendatum. Het creëren van extra fiscale pensioenfaciliteiten voor specifiek de overwaarde in de eigen woning verhoudt zich niet tot deze ambitie en fiscale begrenzingen. Daarnaast werkt het complexiteitsverhogend als met dergelijke fiscale pensioenfaciliteiten in het reguliere fiscale pensioenkader rekening gehouden moet worden.”

Zzp'ers

De minister verklaart dit in antwoord op Kamervragen over pensioenopbouw door zzp’ers. Volgens Schouten worden de mogelijkheden voo zzp’ers om pensioen op te bouwen wel degelijk al verruimd: “Met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt voorgesteld de ruimte die zzp’ers hebben om fiscaal gefaciliteerd te sparen in de derde pijler fors te verruimen. Nu is die ruimte gemaximeerd op 13,3 procent van de premiegrondslag (inkomen minus AOW-drempelbedrag). Voorgesteld wordt dit te verhogen naar 30 procent, waarmee de ruimte in de derde pijler gelijk wordt aan de ruimte die werknemers hebben in de tweede pijler. Voor deze verruiming is 100 miljoen euro gereserveerd. Met de verruiming van de fiscale ruimte wordt opbouw van oudedagsvoorzieningen door zzp’ers beter gefaciliteerd. Het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt binnenkort aan uw Kamer aangeboden.

“Zzp’ers moeten voor opbouw in de tweede pijler het inkomen van drie jaar geleden doorgeven aan de pensioenuitvoerder. Dit punt heeft de aandacht. In het Wetsvoorstel toekomst pensioenen is experimenteerwetgeving opgenomen die het mogelijk maakt dat zzp’ers zich vrijwillig kunnen aansluiten bij daarvoor opengestelde pensioenregelingen in de tweede pijler. Daarbij wordt in het kader van dit experiment niet gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden, maar is in overleg met de sector en zelfstandigenorganisaties besloten te kijken naar het inkomen van een jaar geleden. De experimenteerwetgeving voor zzp’ers wordt na invoering binnen vijf jaar geëvalueerd. Bij die evaluatie zal worden bezien of deze maatregel als minder belemmerend wordt ervaren.”  

 

 

Reactie toevoegen

 
Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

Eerder stoppen met werken? Durf te vragen!

(Blog door Brand New Day, kennispartner van het VVP Event Pensioen & Vermogen op 19 maart. Auteur: Joost Tieland, commercieel directeur). Vermogensadvies krijgt...

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent kiest hoog-laagconstructie bij pensioen

Negentien procent van de deelnemers die in 2021 met pensioen gingen, koos voor een hoog-laagconstructie, één procent voor laag-hoog. Deze cijfers zijn...

Vooral zzp’er met laag inkomen amper bezig met pensioen

Vooral zzp’er met laag inkomen amper bezig met pensioen

Of en op welke manier zzp’ers hun pensioen regelen, blijkt sterk afhankelijk van hun besteedbaar inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.600...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Meer flexwerkers met uitzicht op vaste baan

Meer flexwerkers met uitzicht op vaste baan

In het vierde kwartaal van 2022 hadden 2,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 64.000 meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder....

Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels

Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen zonder overtreding concurrentieregels

Zzp’ers kunnen gezamenlijk onderhandelen over beloning en arbeidsvoorwaarden zonder de concurrentieregels te overtreden. Naar aanleiding van aangepaste Europese...

Minder dan kwart zzp'ers heeft AOV

Minder dan kwart zzp'ers heeft AOV

Niet meer kunnen werken en wegvallen klanten en wanbetaling. Dat zijn de grootste risico’s waar zzp’ers wakker van liggen, aldus Allianz-onderzoek. Allianz:...

Gemiddelde overwaarde 175 mille

Gemiddelde overwaarde 175 mille

De gemiddelde overwaarde per woning bedraagt momenteel 175.000 euro, aldus onderzoek door Calcasa. Het bureau: “Dit geeft aan dat een groot deel van de woningmarkt...

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

Lancering SharePeople Lang en eigen arbodienst

SharePeople heeft SharePeople Lang gelanceerd, waarbij zzp’ers het risico op arbeidsongeschiktheid onderling opvangen tot aan de AOW-leeftijd. SharePeople...