Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Register via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden dat de auto ook voor maaltijdbezorging wordt gebruikt. De consument zou zijn precontractuele mededelingsplicht (opzettelijk) hebben geschonden. De verzekeraar vordert de reeds gedane uitkering en de onderzoekskosten terug, hij heeft de autoverzekering beëindigd en de persoonsgegevens van de consument opgenomen in verschillende registers. De consument betwist dat hij zijn precontractuele mededelingsplicht (opzettelijk) heeft geschonden. De Geschillencommissie oordeelt dat geen sprake is van schending van de precontractuele mededelingsplicht. Klaverblad mag de uitkering en de onderzoekskosten niet terugvorderen. Verder dient de verzekeraar de registratie van de persoonsgegevens in het EVR, het Incidentenregister, de Gebeurtenissen¬administratie en het IVR door te halen en de melding bij het CBV in te trekken. Klacht gegrond. Vordering toegewezen.

De commissie oordeelt dat "de gemaakte foto’s onvoldoende zijn om te kunnen concluderen dat sprake is van maaltijdbezorging met de verzekerde auto. Het gaat om een momentopname en het is niet duidelijk wat er in de tas zit, wie de persoon is die in de auto stapt en waar hij heen gaat. De onderzoeker heeft onterecht zonder aanvullende informatie de conclusie getrokken dat sprake is van maaltijdbezorging met het verzekerde voertuig.

Ook de stelling van de verzekeraar dat de consument tijdens het onderzoek onwaar heeft verklaard over het gebruik van de auto en dat daaruit blijkt dat hij zijn precontractuele mededelingsplicht heeft geschonden, volgt de commissie niet. De commissie oordeelt dat de consument afdoende verklaringen heeft gegeven voor de door de verzekeraar geconstateerde onregelmatigheden.

 

Reactie toevoegen

 
Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0041) De Commissie van Beroep van Kifid vindt anders dan de Geschillencommissie dat een Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame informatiedrager....

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0482) Vertraging kan de hypotheekadviseur niet verweten worden in drukke markttijden. "De adviseur heeft zijn best gedaan om de initiële...

Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...