Geen overheidsbank voor betalen en sparen

Euro's via Pixabay 2018

Het kabinet kan zich vinden in de analyse van de WRR en het idee van het Kamerlid Alkaya dat een bank die zich enkel bezighoudt met betalen en sparen, kan bijdragen aan meer diversiteit in de sector en aan meer keuzemogelijkheden voor consumenten. Het kabinet ziet echter onvoldoende redenen om zelf een dergelijke bank op te richten.

Het kabinet: "Het huidige systeem biedt aan burgers de mogelijkheid om geld publiek verankerd veilig te stallen via het depositogarantiestelsel. Ook is de borging van publieke belangen de afgelopen jaren versterkt door onder meer strengere eisen aan buffers, waardoor burgers beter beschermd worden tegen private verliezen. Het CPB komt in haar ‘Risicorapportage Financiële Markten 2019 eveneens tot de conclusie dat een depositobank in het huidige systeem weinig kan toevoegen. Tot slot is het publieke belang van de continuïteit en stabiliteit van het Nederlandse betalingsverkeer goed verankerd, onder meer door de toezichthouders en via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)."
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ons Geld in Carré

Ons Geld in Carré

Stichting OnsGeld en De Verleiders organiseren zaterdagmiddag 23 februari 2019 van 15:00 tot 17:30 het congres OnsGeld in Carré. Na het verschijnen van het...

WRR pleit voor structurele aanpassingen geldstelsel

WRR pleit voor structurele aanpassingen geldstelsel

De WRR pleit voor structurele aanpassingen binnen het huidige geldstelsel. Het stelsel zelf hoeft wat de Raad betreft niet op de schop. De aanbevelingen van de...

Investeren in de kracht van Nederland

Investeren in de kracht van Nederland

Dit najaar publiceerde de WRR het baanbrekende rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’. Het accent ligt niet op de zoveelste maatregelen...

Kabinet volgt aanbevelingen WRR

Kabinet volgt aanbevelingen WRR

Het kabinet is blij met de brede analyse van de WRR, met zowel de financiële sector als de samenleving als uitgangspunt van beleid.  Het kabinet kan zich...

Wrr slaat adviseur ten onrechte over

Wrr slaat adviseur ten onrechte over

"De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft in haar rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’ een belangrijk...

Lindenhaeghe: "wrr-rapport is herhaalrecept"

Lindenhaeghe: "wrr-rapport is herhaalrecept"

Het 12 oktober verschenen WRR-rapport 'Samenleving en financiële sector in evenwicht' lijkt verdacht veel op een herhaalrecept, stelt Lindenhaeghe op zijn website....