Geen reden voor uitsluiting

Document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0011A) De verzekeraar mocht het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet van dekking uitsluiten met het argument dat dit geschil voor de ingangsdatum dan wel tijdens de wachttijd is ontstaan, of althans te verwachten was. Naar het oordeel van de Geschillencommissie heeft de uitvoerder het verband tussen de gesprekken tussen de consument en haar werkgever van voor 30 september 2019, de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering en het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in de voorwaarden, niet voldoende aannemelijk gemaakt. Partijen kunnen zich uitlaten over de hoogte van de schade.

De commissie: “Dat voor de ingangsdatum van de rechtsbijstandverzekering gesprekken hebben plaatsgevonden over (het niet behalen van) targets betekent niet dat daarmee vaststaat dat er jarenlang discussies zijn gevoerd over het functioneren van de consument. Het is goed denkbaar dat bij een bedrijf dat gedreven wordt door targets regelmatig gesprekken worden gevoerd over het al dan niet behalen van targets.

“Pas op 14 januari 2020, en dus na het sluiten van de rechtsbijstandverzekering, ontving de consument voor het eerst een matige beoordeling. Op dat moment was de werkgever ook nog bereid om de rol van de consument in het bedrijf nog eenmaal aan te passen. Daaruit blijkt niet dat de werkgever voornemens was om de arbeidsovereenkomst met de consument te beëindigen.

“Mogelijk bestaat er tussen de gesprekken over (het niet behalen van) targets van voor 30 september 2019 en het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een verband, maar niet elk verband met het geschil met de werkgever is reden voor uitsluiting. Volgens vaste lijn van Kifid mag het verband niet te ver verwijderd zijn.”

.

Reactie toevoegen

 
Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...

Geschillencommissie schiet klacht af

Geschillencommissie schiet klacht af

(Kifid-uitspraak GC 2024-0375) De consument heeft de uitvoerder om rechtshulp verzocht in zijn bezwaarprocedure tegen de gemeente die zijn handhavingsverzoek met...

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

Verzuim gewenste orv te sluiten, kost adviseur meer dan 180 mille

(Kifid einduitspraak GC 2024-0119B) De Geschillencommissie beslist, in de zaak van de hypotheekadviseur die naliet bij het oversluiten van de hypotheek de door de...

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

Verzekeraar schond wel degelijk informatieverplichting bij universal life polis

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2024-0029) Anders dan de Geschillencommissie oordeelt de Commissie van Beroep dat Allianz Nederland Leven bij een universal life polis...

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat...

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...