Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Document via Pixabay

Het adviestraject bevat volgens Kifid veel onduidelijkheid, is onvoldoende schriftelijk vastgelegd en daardoor slecht herleidbaar. Toch hoeft de hypotheekadviseur in kwestie geen vergoeding te betalen. Wel moet hij 932,18 euro aan advocaatkosten vergoeden. Deze kosten hadden overigens voorkomen kunnen worden als de adviseur het verzoek van consument tot inzage en afschrift van het hypotheekdossier in eerste instantie had gehonoreerd.

De Geschillencommissie in uitspraak GC 2019-930: "Consument vordert 1) 1.350 euro per jaar aan rente doordat Consument in 2018 geen 55.000 euro heeft kunnen aflossen, 2) 15.000 euro aan boeterente als Consument in 2019 toch de gehele hypotheeksom vervroegd zou aflossen en 3) 41.069,83 euro aan hogere rente doordat Consument tien jaar aan deze geldverstrekker vast zit. De schadepost onder 1) wordt afgewezen op de gronden als vermeld in overweging 4.10 (een aantal zaken is niet meer te herleiden, red.)

"De schadeposten onder 2) en 3) veronderstellen dat Consument de verhoging niet had doorgezet indien de Adviseur hem op adequate wijze had voorgelicht over de aflossingen en daarmee samenhangende boeterentes. Consument heeft ter zitting toegelicht dat hij de verhoging hoe dan ook doorgezet zou hebben, althans hij heeft op geen enkele manier toegelicht welke beslissing hij dan wel zou hebben genomen. Hij moest de geldleningen aan zijn vader én schoonmoeder immers vóór kerst terugbetalen. De beperkte tijd tot het einde van 2017 maakte dat Consument geen andere keuze had dan akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging. Dit was niet anders geweest indien de Adviseur jegens Consument de zorg had betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mocht worden verwacht. Ook al zou Consument geïnformeerd zijn over de met de aflossingen samenhangende boeterentes (door een wijziging van de hypotheekvoorwaarden), dan was de verhoging geëffectueerd. De vaststelling dat het adviestraject niet geheel naar behoren is verlopen kan daarom niet resulteren in de toewijzing van deze schadeposten."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nokkenasversteller…

Nokkenasversteller…

Kifid laat een gevolmachtigde een nokkenasversteller vergoeden (bijna 1.500 euro), ook al hoeft dit niet volgens de verzekeringsvoorwaarden. De Geschillencommissie...

Slordig...

Slordig...

Slordig. Zo betitelt Kifid het versturen door SNS Bank aan een omgezette klant van een ORV-aanbieding voor nieuwe klanten. De klant kan er echter geen rechten aan...

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz wil dat Kifid klachten nog sneller afhandelt dan in de gemiddeld negen maanden die er nu voor staan. Adfiz: "Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling...

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

In een geval tuinschade oordeelt Kifid dat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze door Centraal Beheer niet op de juiste wijze aan de consument...

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie:...