Geen schade ondanks onduidelijkheden in adviestraject

Document via Pixabay

Het adviestraject bevat volgens Kifid veel onduidelijkheid, is onvoldoende schriftelijk vastgelegd en daardoor slecht herleidbaar. Toch hoeft de hypotheekadviseur in kwestie geen vergoeding te betalen. Wel moet hij 932,18 euro aan advocaatkosten vergoeden. Deze kosten hadden overigens voorkomen kunnen worden als de adviseur het verzoek van consument tot inzage en afschrift van het hypotheekdossier in eerste instantie had gehonoreerd.

De Geschillencommissie in uitspraak GC 2019-930: "Consument vordert 1) 1.350 euro per jaar aan rente doordat Consument in 2018 geen 55.000 euro heeft kunnen aflossen, 2) 15.000 euro aan boeterente als Consument in 2019 toch de gehele hypotheeksom vervroegd zou aflossen en 3) 41.069,83 euro aan hogere rente doordat Consument tien jaar aan deze geldverstrekker vast zit. De schadepost onder 1) wordt afgewezen op de gronden als vermeld in overweging 4.10 (een aantal zaken is niet meer te herleiden, red.)

"De schadeposten onder 2) en 3) veronderstellen dat Consument de verhoging niet had doorgezet indien de Adviseur hem op adequate wijze had voorgelicht over de aflossingen en daarmee samenhangende boeterentes. Consument heeft ter zitting toegelicht dat hij de verhoging hoe dan ook doorgezet zou hebben, althans hij heeft op geen enkele manier toegelicht welke beslissing hij dan wel zou hebben genomen. Hij moest de geldleningen aan zijn vader én schoonmoeder immers vóór kerst terugbetalen. De beperkte tijd tot het einde van 2017 maakte dat Consument geen andere keuze had dan akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging. Dit was niet anders geweest indien de Adviseur jegens Consument de zorg had betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mocht worden verwacht. Ook al zou Consument geïnformeerd zijn over de met de aflossingen samenhangende boeterentes (door een wijziging van de hypotheekvoorwaarden), dan was de verhoging geëffectueerd. De vaststelling dat het adviestraject niet geheel naar behoren is verlopen kan daarom niet resulteren in de toewijzing van deze schadeposten."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-735) Consument en zijn echtgenote hebben in 1995 via een assurantieadviseur een beleggingsverzekering afgesloten bij (een rechtsvoorganger...

Nicotinespray is ook rookwaar

Nicotinespray is ook rookwaar

(Kifid-uitspraak GC 2020-722) Consument stelt dat de door Reaal toegepaste korting van 25 procent op de uitkering onterecht is. Haar overleden echtgenoot rookte...

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

(Kifid-uitspraak GC 2020-705) Consument heeft op 16 september 2019 een voorlopige terugbetaalnota ontvangen van de geldverstrekker naar aanleiding van zijn verzoek...

Korting hoefde alleen berekend over premie

Korting hoefde alleen berekend over premie

(Kifid-uitspraak GC 2020-685) Tussen partijen is een geschil ontstaan over de korting op de doorlopende reisverzekering van consument, waarbij consument heeft aangevoerd...

Verzwaarde stelplicht geschonden

Verzwaarde stelplicht geschonden

(Kifid-tussenuitspraak GC 2020-683) Consument verwijt zijn tussenpersoon (SFZ Financiële Diensten) dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Zorgplicht geschonden maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-665) Heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV, waardoor...

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Een coöperatieve vereniging is niet te vergelijken is met een Vereniging van Eigenaren (hierna: ‘VvE’), zoals genoemd in artikel 60 onder a in het...

Van de regen in de drup...

Van de regen in de drup...

(Kifid-uitspraak GC 2020-654) Consument doet een beroep op haar Inboedelverzekering bij NN vanwege waterschade. Doordat er veel tijd zit tussen de schade en het...