Geen signalen dat adviseurs onvoldoende meewerken bij activeren

Jeroen Dijsselbloem STAAND

"Op dit moment zijn er geen signalen dat adviseurs in groten getale onvoldoende meewerken bij het activeren van klanten met een beleggingsverzekering; wel blijft dit aspect een punt van aandacht voor de AFM." Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën bij de aanbieding van de jongste AFM-rapportage Nazorg Beleggingsverzekeringen aan de Tweede Kamer.

Dijsselbloem gaat in de brief op nog een aantal punten in, zoals openheid over de in het verleden betaalde provisies op beleggingsverzekeringen. Volgens de minister "moet een adviseur of bemiddelaar de klant voor beleggingsverzekeringen die zijn afgesloten voor 1 januari 2013 ((toen het provisieverbod in werking trad, red.) op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling doen van het bestaan, de aard en het bedrag van eventuele provisie die hij ontvangt of, indien het bedrag niet kan worden achterhaald, de wijze van berekening van de provisie".

Dijsselbloem zegt geen noodzaak te zien voor omkering van de bewijslast in woekerpoliszaken, zoals bepleit door Henk Nijboer (PvdA). "De vraag is of de huidige praktijk binnen de wettelijke bewijslastverdeling en de mogelijkheden voor rechters om rekening te houden met het verschil tussen professionele partijen als verzekeraars enerzijds en consumenten als klanten anderzijds redenen geeft om de wettelijke bewijslastverdeling aan te passen voor klanten met een beleggingsverzekering. De jurisprudentie met betrekking tot beleggingsverzekeringen geeft hier mijn inziens geen redenen toe, nu er geen voorbeelden zijn van situaties waarin enkel de bewijslastverdeling zaken ten nadele van klanten heeft beslist."

De voorzitter van de Commissie Verzekeraars, stelde op persoonlijke titel voor om bij het Kifid een apart loket te openen waar klanten een oordeel kunnen krijgen over de redelijkheid van aan hen gedane compensatievoorstellen. Dijsselbloem ziet hier de noodzaak niet van in. Bovendien vereist het aanpassing van het Kifid-reglement.

Met betrekking tot schikkingen schrijft Dijsselbloem van verzekeraars te hebben begrepen dat "zij bij schikkingen met betrekking tot beleggingsverzekeringen geen geheimhoudingsbepalingen meer zullen opnemen en zich niet zullen beroepen op geheimhoudingsbepalingen uit het verleden. Dit zie ik als een positieve stap in het proces om het vertrouwen van klanten in de sector te herstellen. De klanten waarmee een schikking is getroffen, kunnen er dan zelf voor kiezen om schikkingen al dan niet openbaar te maken. Aangezien deze klanten ook partij zijn bij de schikking en belangen hebben, kunnen ze echter ook een voorkeur hebben voor geheimhouding. Ik hoop dat deze door verzekeraars aangekondigde stap bijdraagt aan de gewenste transparantie en gelijke behandeling van klanten met een beleggingsverzekering."

Gelet op de al bestaande fiscale begeleiding van wijzigingen in beleggingsverzekeringen is er volgens de minister thans geen noodzaak om nog nadere maatregelen te treffen op dit vlak

Reactie toevoegen

 
Ook Athora Netherlands sluit definitieve woekerpolisschikking

Ook Athora Netherlands sluit definitieve woekerpolisschikking

Ook Athora Netherlands heeft een definitieve overeenkomst gesloten met de belangenorganisaties Consumentenclaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis...

Bonusprovisie ten onrechte niet betrokken bij compensatie woekerpolis

Bonusprovisie ten onrechte niet betrokken bij compensatie woekerpolis

(Kifid-uitspraak GC 2023-0763) De Geschillencommissie laat de verzekeraar de waarde van de beleggingsverzekering opnieuw vaststellen waarbij de bonusprovisie buiten...

Nederland nog altijd een van rijkste landen eurozone

Nederland nog altijd een van rijkste landen eurozone

Ondanks een forse daling is Nederland met een netto financieel vermogen per hoofd van de bevolking van 103.120 euro nog altijd eem van de rijkste landen in de eurozone....

Helft verwacht actieve hulp werkgever bij geldstress

Helft verwacht actieve hulp werkgever bij geldstress

De helft van alle respondenten in onderzoek door Bowers & Jackling (detachering) wil dat hun werkgever hen actief helpt als zij het financieel moeilijk hebben....

Nibud Budgethandboek 2023 verschenen

Nibud Budgethandboek 2023 verschenen

Het Nibud Budgethandboek 2023 is verschenen. Het handboek wordt dit jaar voor de veertigste keer uitgegeven. “In de loop der jaren”, aldus het Nibud,...

Aantal mensen dat aanklopt bij Geldfit explosief toegenomen

Aantal mensen dat aanklopt bij Geldfit explosief toegenomen

Het aantal mensen dat in 2022 aanklopte bij Geldfit voor hulp bij hun financiën is explosief gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. Ruim 1,2 miljoen mensen...

Adviseur onderscheidt zich nog te weinig met toekomstscenario's bij klant

Adviseur onderscheidt zich nog te weinig met toekomstscenario's bij klant

Tweederde (67 procent) van de respondenten in TJIP-onderzoek vindt dat financieel dienstverleners hen tijdig moeten waarschuwen wanneer hun verzekeringen, hypotheek...

Winnende bespaartip consumentenplatform LevenWonen.nl

Winnende bespaartip consumentenplatform LevenWonen.nl

Organiseer eetafspraken met vrienden of familie en rouleer iedere week. Met die bespaartip heeft Rowin van den Berge uit Hillegom de prijsvraag gewonnen van LevenWonen.nl,...

Bunq vergroot grip op financiën

Bunq vergroot grip op financiën

Bunq heeft een nieuwe set tools geïntroduceerd die het mogelijk maakt om controle over financiën te krijgen. Nieuwe features zijn onder meer Easy Budgeting...

Durf in de spiegel te kijken

Durf in de spiegel te kijken

(Uit VVP 3-2022) “Neem geregeld afstand van je dagelijkse beslommeringen en reflecteer. Want alleen zo kun je je horizon bepalen.” Dat zegt Bob Klijn,...