Geen smartengeld bij vermogensdelicten

Toga advocaat

Een slachtoffer van inbraak of in ruimere zin vermogensdelicten heeft niet zonder meer recht op smartengeld. Dat oordeelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep.

Het slachtoffer van de inbraak was in eerste instantie een schadevergoeding toegekend wegens immateriële schade van 585 euro.

Het Gerechtshof stelt echter: “Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof onvoldoende gebleken dat de benadeelde partij rechtstreeks immateriële schade zoals bedoeld in de wet heeft geleden als gevolg van het bewezenverklaarde handelen. Het hof overweegt daartoe dat uit de artikelen 6:95 juncto 6:106 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat uitsluitend in limitatief in de wet opgesomde gevallen aanspraak bestaat op ‘smartengeld’.

“In geval van vermogensdelicten bestaat die aanspraak niet, tenminste niet zonder meer. In het bijzonder kan in deze zaak, hoezeer ook invoelbaar is dat de woninginbraak voor de benadeelde partij (mede) een inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer vormt en voor gevoelens van angst en onveiligheid heeft gezorgd, niet worden gezegd dat sprake is van enige vorm van aantasting in de persoon ‘op andere wijze’, zoals bedoeld in artikel 6:106, eerste lid, aanhef en onder b. van het Burgerlijk Wetboek.
“Dit houdt in dat een wettelijke grondslag voor de gevorderde immateriële schadevergoeding ontbreekt, zodat die moet worden afgewezen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

(Rechtspraak) De Rechtbank Den Haag rekent Allianz af op de lange duur van en de harde opstelling bij de afhandeling van een letselschade. De rechtbank: “Deze...

DAS: smartengeld voor gehavende hond maakt weg vrij voor meer claims

DAS: smartengeld voor gehavende hond maakt weg vrij voor meer claims

De eigenaar van een zwaar gehavende hond krijgt smartengeld toegekend voor de psychische gevolgen die zij daardoor heeft geleden. Volgens DAS is dit uniek en zal...

Hof snijdt in smartengeld dat ziekenhuis moet betalen

Hof snijdt in smartengeld dat ziekenhuis moet betalen

Het Gerechtshof Den Haag verlaagt in hoger beroep eerder toegekend smartengeld van twee ton naar 135 mille.Volgens het Hof kan het medisch handelen van de betreffende...

‘Smartengeld voor nabestaanden’ in de praktijk

‘Smartengeld voor nabestaanden’ in de praktijk

Per 1 januari is een wet in werking getreden die smartengeld voor naasten en nabestaanden regelt. De vergoeding voor deze schade, die ook wel affectieschade wordt...

‘Smartengeld voor nabestaanden’ in de praktijk

‘Smartengeld voor nabestaanden’ in de praktijk

Per 1 januari is een wet in werking getreden die smartengeld voor naasten en nabestaanden regelt. De vergoeding voor deze schade, die ook wel affectieschade wordt...