Geen vergissing in uw voordeel...

Euro's via Pixabay 2018

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag is genoemd. Kifid stelt vast dat het premiebedrag in de offerte berust op een vergissing en dat de consument niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op de juistheid van het premiebedrag. De vordering wordt afgewezen. (Uitspraak GC 2020-119)

De Geschillencommissie: “Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding volgens artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, verder te noemen BW. Uit artikel 3:33 BW volgt dat sprake is van een geldig aanbod wanneer de wil en de verklaring van degene die aanbiedt – in dit geval Verzekeraar – met elkaar overeenstemmen. De offerte van 3 mei 2019 is dus een geldig aanbod zoals bedoeld in dit artikel wanneer Verzekeraar daadwerkelijk de bedoeling heeft gehad om – zoals vermeld in de offerte – Consument een gelijkblijvend verzekerd bedrag van 250.000 euro tegen een maandelijkse premie van 42,77 euro aan te bieden. Naar het oordeel van de Commissie heeft Verzekeraar die bedoeling niet gehad en berust het premiebedrag in de offerte van 3 mei 2019 op een vergissing.

"De Commissie constateert dat de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen scherp dalende premies laat zien. Het is dan ook mogelijk dat in de periode 2013 – 2019 een behoorlijke premiedaling heeft plaatsgevonden. Het ligt echter niet voor de hand dat de premie na een wijziging van het risico exact gelijk blijft. De kans dat per abuis de eerder toepasselijke premie is blijven staan of overgenomen, is in die situatie veel groter."

Reactie toevoegen

 
Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken

(Uit Ken je vak! VVP 02-2022) Wat is ‘klagen binnen bekwame tijd’? HYPOTHEKEN – Artikel 6.89 BW schrijft voor dat wanneer je als consument...

Adviseur moet voortgang offertetraject voldoende bewaken

Adviseur moet voortgang offertetraject voldoende bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2022-0278) De consument klaagt dat de adviseur in het adviesrapport voor de financiering van een nieuwbouwwoning van verkeerde veronderstellingen...

Douche zonder stop is geen waterreservoir

Douche zonder stop is geen waterreservoir

(Kifid-uitspraak GC 2022-0280) De consument maakt aanspraak op dekking van schade door water dat overloopt uit een waterreservoir. De Geschillencommissie overweegt...

Geen vergoeding voor gemist woongenot

Geen vergoeding voor gemist woongenot

(Kifid-uitspraak GC 2022-0263) De consument heeft waterschade geleden door een lekkage in de badkamer. Hij heeft grote moeite met de wijze waarop de schade door...

Reisverzekeraar hoefde geannuleerde retourvlucht niet te vergoeden

Reisverzekeraar hoefde geannuleerde retourvlucht niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0267) De consument heeft de verzekeraar verzocht zijn schade te vergoeden doordat de vluchtmaatschappij zijn retourvlucht naar Nederland...

Kifid wast klager oren

Kifid wast klager oren

(Kifid-uitspraak GC 2022-0258) De consument heeft een beroep gedaan op zijn woonhuisverzekering in verband met waterschade. De Geschillencommissie oordeelt dat de...

Geldverstrekker mag risico-opslag verhogen

Geldverstrekker mag risico-opslag verhogen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0253) De consument heeft geklaagd over de verhoging van de risico-opslag op zijn hypotheek die de bank in rekening brengt wanneer hij zijn...

Onduidelijkheid over meerwerk breekt adviseur op

Onduidelijkheid over meerwerk breekt adviseur op

(Kifid-uitspraak GC 2022-0251) De Geschillencommissie is van oordeel dat onvoldoende is gesteld of gebleken dat de extra kosten vanwege meerwerk terecht en op een...

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid publiceert nieuwe reglementen

Kifid actualiseert per 1 april de reglementen. Volgens Kifid worden ze toegankelijker en begrijpelijker voor gebruikers. Voor de klachten en beroepen die vóór...

Komst fastfoodrestaurant is één gebeurtenis

Komst fastfoodrestaurant is één gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2022-0228) De VvE klaagt erover dat de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering één kostenmaximum ter beschikking stelt voor...