Geen vergissing in uw voordeel...

Euro's via Pixabay 2018

Consument vordert nakoming van een offerte van verzekeraar voor een overlijdensrisicoverzekering waarin – volgens verzekeraar – een onjuist premiebedrag is genoemd. Kifid stelt vast dat het premiebedrag in de offerte berust op een vergissing en dat de consument niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op de juistheid van het premiebedrag. De vordering wordt afgewezen. (Uitspraak GC 2020-119)

De Geschillencommissie: “Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding volgens artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, verder te noemen BW. Uit artikel 3:33 BW volgt dat sprake is van een geldig aanbod wanneer de wil en de verklaring van degene die aanbiedt – in dit geval Verzekeraar – met elkaar overeenstemmen. De offerte van 3 mei 2019 is dus een geldig aanbod zoals bedoeld in dit artikel wanneer Verzekeraar daadwerkelijk de bedoeling heeft gehad om – zoals vermeld in de offerte – Consument een gelijkblijvend verzekerd bedrag van 250.000 euro tegen een maandelijkse premie van 42,77 euro aan te bieden. Naar het oordeel van de Commissie heeft Verzekeraar die bedoeling niet gehad en berust het premiebedrag in de offerte van 3 mei 2019 op een vergissing.

"De Commissie constateert dat de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen scherp dalende premies laat zien. Het is dan ook mogelijk dat in de periode 2013 – 2019 een behoorlijke premiedaling heeft plaatsgevonden. Het ligt echter niet voor de hand dat de premie na een wijziging van het risico exact gelijk blijft. De kans dat per abuis de eerder toepasselijke premie is blijven staan of overgenomen, is in die situatie veel groter."

Reactie toevoegen

 
Charlotte Pavillon nieuw lid CvB Kifid

Charlotte Pavillon nieuw lid CvB Kifid

Prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Charlotte Pavillon is deskundige op het gebied van consumentenrecht....

Bank mocht aangifte IB opvragen bij gedeeltelijke wijziging hypotheek

Bank mocht aangifte IB opvragen bij gedeeltelijke wijziging hypotheek

(Kifid-uitspraak GC 2022-0218) De consumenten stellen dat de bank ten onrechte om een aangifte inkomstenbelasting 2020 gevraagd. Deze is volgens consumenten bij...

Kifid laat bank CKI bijzonderheidscode 3 verwijderen

Kifid laat bank CKI bijzonderheidscode 3 verwijderen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0198) De consument heeft in het verleden een betaalrekening afgesloten. De consument maakt bezwaar tegen de bijzonderheidscodes A, 2 en...

Onduidelijkheden zijn nog geen fraude

Onduidelijkheden zijn nog geen fraude

(Kifid-uitspraak GC 2022-0156) De consument claimt schade door beroving van zijn bagage tijdens een kort verblijf in Londen. Ohra heeft de claim afgewezen en de...

Verhogen orv past niet bij wens tot lastenverlichting

Verhogen orv past niet bij wens tot lastenverlichting

(Kifid-uitspraak GC 2022-0153) Volgens de consument heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden door bij het oversluiten van de hypotheek niet zorg te dragen voor...

Bank rekende ten onrechte kosten voor inkomenstoets bij extra aflossing

Bank rekende ten onrechte kosten voor inkomenstoets bij extra aflossing

(Kifid-uitspraak GC 2022-0146) De consument heeft een spaarhypotheek bij ABN Amro met daaraan gekoppeld een levensverzekering. De consument wenst een extra aflossing...

Te laat uitbrengen nieuw renteaanbod niet netjes maar ook niet altijd probleem

Te laat uitbrengen nieuw renteaanbod niet netjes maar ook niet altijd probleem

Dat een geldverstrekker het nieuwe renteaanbod te laat doet, hoeft voor hem niet altijd consequenties te hebben. De Geschillencommissie Kifid in uitspraak GC 2022-0142:...

Maatwerklening of niet?

Maatwerklening of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2022-0142) Partijen verschillen van standpunt ten aanzien van de vraag of de lening van de consument als maatwerklening of als reguliere woninghypotheek...

Te laat voorleggen adviesrapport kost adviseur deel honorarium

Te laat voorleggen adviesrapport kost adviseur deel honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0139) De consumenten stellen dat het oorspronkelijk adviesrapport te laat is opgesteld en zij vorderen terugbetaling van de gemaakte advieskosten....

Op adviseur rust verzwaarde motiveringsplicht

Op adviseur rust verzwaarde motiveringsplicht

(Kifid-uitspraak GC 2022-0129) Het ligt op de weg van de bank om het adviesdossier en de gespreksverslagen, die zich in haar domein bevinden, te bewaren voor ten...