Geen vergoeding voor slapeloze nachten veroorzaakt door tussenpersoon

Slapeloze nacht via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0399) De consument heeft een vergoeding van 400 euro gevorderd voor de slapeloze nachten die zij heeft gehad omdat de gevolmachtigde met behulp van een incassobureau bleef proberen de premie bij haar te incasseren en de tussenpersoon niet reageerde op haar e-mails om de kwestie op te lossen. Deze immateriële schadevergoeding die de consument heeft gevorderd wordt afgewezen. Maar de Geschillencommissie laat de tussenpersoon wel de incassokosten vergoeden.

De commissie: “Doordat de tussenpersoon (Klijn & Van der Veen h.o.d.n. Vergelijkadvies, red.) niet heeft gereageerd op de e-mails van de consument is onduidelijkheid blijven bestaan over de eindafrekening en over de vordering van de gevolmachtigde. Gevolg hiervan is geweest dat de gevolmachtigde een incassobureau heeft ingeschakeld om de nog openstaande premie van 52,27 euro van de consument te innen. Daarmee is nakoming door de tussenpersoon van diens verplichting om consument goed te informeren en op die wijze de incassokosten te voorkomen, blijvend onmogelijk geworden en is de tussenpersoon in verzuim komen te verkeren. De schade die de consument hierdoor geleden heeft betreft de door haar betaalde incassokosten van 48,40 euro.”

De commissie is van oordeel dat de tussenpersoon “toerekenbaar tekort is geschoten in zijn informatieverstrekking aan de consument. De consument heeft vanaf 5 januari 2021 meerdere keren bij de tussenpersoon om opheldering gevraagd. Hierop is door de tussenpersoon niet gereageerd. Het verweer van de tussenpersoon dat wel gereageerd is, doet hieraan niet af. Immers, de correspondentie waarnaar de tussenpersoon ter onderbouwing van zijn verweer heeft verwezen betreft brieven aan de consument waarin zij erop geattendeerd wordt dat nog premie voldaan moet worden. Reacties van de tussenpersoon op de e-mails van de consument waarin zij de tussenpersoon vraagt om contact op te nemen met de gevolmachtigde over de premieafschrijving heeft de commissie niet in het dossier aangetroffen. Pas in zijn verweerschrift in de Kifid-procedure heeft de tussenpersoon uitgelegd hoe de eindafrekening tot stand is gekomen en waardoor er (opnieuw) een vordering op de consument kon ontstaan voor de premie van de maand februari.”

Reactie toevoegen

 
Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Twee nieuwe leden Geschillencommissie Kifid

Het bestuur van Kifid heeft twee nieuwe leden van de Geschillencommissie benoemd: Marjon Tjia treedt per 1 juli aan en Debbie van der Linden (foto) per 1 oktober. Marjon...

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) VERHUUR ZONDER TOESTEMMING BANK RISICOVOL HYPOTHEKEN – Veel geldverstrekkers verbieden de verhuur van de woning...

Leren van Kifid-uitspraken

Leren van Kifid-uitspraken

(Leren van Kifid-uitspraken, VVP 3-2022) MAAK ALS ADVISEUR VERSLAGEN ALGEMEEN – Kifid gaf bij de publicatie van het jaarverslag weer tips voor de financiële...

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

Adviseur had geen schadevergoeding toegezegd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0505) De consument heeft waterschade aan de keukenvloer en het keukenblad als gevolg van een lekkende vaatwasser. De consument heeft deze...

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

Consument had slotenmaker moeten bellen na diefstal sleutels

(Kifid-uitspraak GC 2022-0495) Er zijn spullen gestolen uit de woning van de consument. De verzekeraar mocht uitkering van de schade weigeren, omdat er sprake is...

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Kifid Kennis over registraties in geval van fraude

Op Kifid Kennis zijn drie nieuwe kennisdocumenten over registratie door een financiële dienstverlener in geval van fraude te vinden. Kifid: “Consumenten...

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft vervangen deel waterleiding niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2022-0486) Vanwege lekkage heeft de consument een deel van de waterleiding laten vervangen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, vallen niet onder...

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

Mobiele telefoon viel niet onder 'bagage' maar 'kostbaarheden'

(Kifid-uitspraak GC 2022-0483) De consument heeft een beroep gedaan op haar doorlopende reisverzekering in verband met schade aan een mobiele telefoon. De verzekeraar...

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

Niet voldoen aan motiverings- en dossierplicht kost adviseur twaalf mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0474) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies in verband met de financiering van een te verhuren nieuwbouwwoning tot de adviseur...

Kifid verkort BKR-registratie

Kifid verkort BKR-registratie

(Kifid-uitspraak GC 2022-0469) De consument heeft in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij de bank. De consument heeft de woning verkocht met een restschuld....