Geen vergoeding voor slapeloze nachten veroorzaakt door tussenpersoon

Slapeloze nacht via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0399) De consument heeft een vergoeding van 400 euro gevorderd voor de slapeloze nachten die zij heeft gehad omdat de gevolmachtigde met behulp van een incassobureau bleef proberen de premie bij haar te incasseren en de tussenpersoon niet reageerde op haar e-mails om de kwestie op te lossen. Deze immateriële schadevergoeding die de consument heeft gevorderd wordt afgewezen. Maar de Geschillencommissie laat de tussenpersoon wel de incassokosten vergoeden.

De commissie: “Doordat de tussenpersoon (Klijn & Van der Veen h.o.d.n. Vergelijkadvies, red.) niet heeft gereageerd op de e-mails van de consument is onduidelijkheid blijven bestaan over de eindafrekening en over de vordering van de gevolmachtigde. Gevolg hiervan is geweest dat de gevolmachtigde een incassobureau heeft ingeschakeld om de nog openstaande premie van 52,27 euro van de consument te innen. Daarmee is nakoming door de tussenpersoon van diens verplichting om consument goed te informeren en op die wijze de incassokosten te voorkomen, blijvend onmogelijk geworden en is de tussenpersoon in verzuim komen te verkeren. De schade die de consument hierdoor geleden heeft betreft de door haar betaalde incassokosten van 48,40 euro.”

De commissie is van oordeel dat de tussenpersoon “toerekenbaar tekort is geschoten in zijn informatieverstrekking aan de consument. De consument heeft vanaf 5 januari 2021 meerdere keren bij de tussenpersoon om opheldering gevraagd. Hierop is door de tussenpersoon niet gereageerd. Het verweer van de tussenpersoon dat wel gereageerd is, doet hieraan niet af. Immers, de correspondentie waarnaar de tussenpersoon ter onderbouwing van zijn verweer heeft verwezen betreft brieven aan de consument waarin zij erop geattendeerd wordt dat nog premie voldaan moet worden. Reacties van de tussenpersoon op de e-mails van de consument waarin zij de tussenpersoon vraagt om contact op te nemen met de gevolmachtigde over de premieafschrijving heeft de commissie niet in het dossier aangetroffen. Pas in zijn verweerschrift in de Kifid-procedure heeft de tussenpersoon uitgelegd hoe de eindafrekening tot stand is gekomen en waardoor er (opnieuw) een vordering op de consument kon ontstaan voor de premie van de maand februari.”

Reactie toevoegen

 
Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseur mag leennormen niet blind volgen

Adviseurs hebben, aldus Bureau DFO, een zelfstandige verplichting om te komen tot een advies of een bepaalde financiering voor hun cliënt verantwoord is. Bureau...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....