Geen verplichte directe verzekering

letselschade rolstoel via Pixabay

Er komt geen verplichte directe verzekering. Een Kamermotie verzocht minister Dekker deze mogelijkheid te onderzoeken in het kader van vebetering van de afhandeling van letselschade.

De minister na een rondetafelgesprek met stakeholders, waaronder het Verbond van Verzekeraars: “De uitkomst van het rondetafelgesprek was dat aan een verplichte directe verzekering behalve voordelen ook nadelen zijn verbonden. Duidelijk werd dat een stelsel van verplichte directe verzekering uitgebreide regulering vergt, juist om de belangen van slachtoffers te waarborgen. Ook werd duidelijk dat het merendeel van de deelnemers een verplichte directe verzekering niet zag als mogelijkheid om de afhandeling van langlopende letselschadezaken te verbeteren. Alles afwegende heeft deze rondetafel geleid tot de conclusie dat het niet in de rede ligt over te gaan tot een stelsel van verplichte directe verzekering. Wel is het zinvol om voor een verbetering van de afhandeling van langlopende letselschadezaken alternatieven in ogenschouw te nemen.”

Klanten met een WA-autoverzekering kunnen sinds 1 juli overigens bij hun eigen verzekeraar terecht als ze materiële schade hebben aan een particuliere personenauto. Consumenten behouden de vrijheid om de schade zelf bij de aansprakelijke verzekeraar te claimen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 23 juli 2021

"Er komt geen verplichte directe verzekering", "De minister na een rondetafelgesprek met stakeholders, waaronder het Verbond van Verzekeraars: “De uitkomst van het rondetafelgesprek was dat aan een verplichte directe verzekering behalve voordelen ook nadelen zijn verbonden."' ''Een Kamermotie verzocht minister Dekker deze mogelijkheid te onderzoeken in het kader van vebetering van de afhandeling van letselschade.'' Is dat nu pure onkunde van die gasten of grenzeloze arrogantie? Onbegrijpelijk dat Ned Staatslieden uberhaupt overwogen hebben dat er een ''een directe verzekering'' verplicht zou worden voor een schadelijdende partij!! Alsof het überhaupt verplicht is een aansprakelijkstelling te doen richting een verzekeraar!! In principe stelt in de Rechtstaat een schadelijdende partij de schadeveroorzakende partij verantwoordelijk. En die schadeveroorzakende partij blijft schuldig ongeacht of hij/zij verzekerd is voor de door financiele gevolgen van zijn aansprakelijkheid gedekt is. Onbegrijpelijk dat een Minister het waagt om het al dan niet verplicht stellen van een Wettelijk Aansprakelijkheid

Meer over
Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek bij het bepalen van de rekenrente bij letselschade te verbeteren. Die doet hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin...

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Slachtofferhulp Nederland en Achmea helpen mensen met licht letsel na een verkeersongeval aan betere informatie en online hulp. Het eerste hulpmiddel is nu live:...

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

Schadevergoeding van 335 mille na brand door gevaarlijke buitenopslag pallets

(Rechtspraak) Aansprakelijkheid van twee ondernemingen voor brandschade aan twee kabels van een hoogspanningsverbinding van TenneT. De ondernemingen zijn tekortgeschoten...

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

Ook in hoger beroep schadevergoeding voor doodgeschrokken papegaaien

(Rechtspraak) Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat een ballonvaarder ruim 55.000 euro schadevergoeding moet betalen aan een papegaaienhouder...

Rechtsregels over aansprakelijkheid

Rechtsregels over aansprakelijkheid

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 4-2022) Het simpele feit dat men waarschuwt voor mogelijke aansprakelijkheid, heft die aansprakelijkheid...

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Meer houvast en regie over het schadebedrag én hulp bij het verwerken van het ongeval. Dat bieden volgens het Verbond van Verzekeraars de Smartengeldcalculator...

Parkeerbedrijf hoefde auto niet te verzekeren tegen diefstal

Parkeerbedrijf hoefde auto niet te verzekeren tegen diefstal

(Rechtspraak) Allianz kan ruim 78 mille autodiefstalschade niet verhalen op het parkeerbedrijf. Aldus het gerechtshof ’s-hertogenbosch in hoger beroep. Eazzypark...

Bokkend paard...

Bokkend paard...

(Rechtspraak) Univé heeft terecht geen aansprakelijkheid willen erkennen, in het geval van een vrouw die op eigen risico reed op het paard van een vriendin...

Adviseur moet aantal m³ woning controleren

Adviseur moet aantal m³ woning controleren

(Rechtspraak) De zorgplicht van de assurantietussenpersoon strekt zich ook uit tot controle of verificatie van aantal m³ van de woning, ter voorkoming van onderverzekering....

Claim geknakt…

Claim geknakt…

(Rechtspraak) De vraag die voorligt, is of de schade die [huurder] bij [eiseres] heeft geclaimd – en die hoofdzakelijk bestaat uit een verminderde opbrengst...