Geen waardeoordeel, geen advies?

Huis via Pixabay rood resized

De AFM hanteert volgens Bureau DFO "een opmerkelijk standpunt wanneer er wel en geen sprake is van 'advies' in de zin van de Wft in haar instructies hoe banken dienen om te gaan met aflossingsvrije hypotheken".

DFO: "De AFM geeft aan dat wanneer aan de maatregelen die banken moeten nemen individueel en in totaliteit bezien 'geen waardeoordeel' wordt gekoppeld, zoals welke oplossing voor de klant passend is, er geen sprake is van advisering in de zin van de Wft."

In haar Wft Nieuwsbrief geeft DFO voorbeelden van de acties die de banken worden geacht te ondernemen en die erg op advies lijken. Maar dat volgens de AFM dus niet zijn, aldus DFO.

Bureau DFO vreest dat "deze opvatting op andere gebieden tot hoogst ongewenste precedentwerking zal leiden. Ook betwijfelt Bureau DFO of dit standpunt civielrechtelijk houdbaar zal blijken te zijn indien klanten door deze cumulatie van maatregelen een voor hen verkeerde beslissing nemen. Zeker wanneer deze handelingen plaatsvinden door banken die zich bewust zijn dat de klant met de bank een relatie is aangegaan via een onafhankelijk adviseur en de klant daarmee ook richting de bank duidelijk heeft aangegeven zich bewust te zijn zelf over onvoldoende kennis en vaardigheid te beschikken om tot een zelfstandig oordeel over deze problematiek te komen".

DFO verder: "De opdracht van de AFM aan banken dat zij actief maatregelen dienen te nemen om de instroom van aflossingsvrije hypotheken te beperken zal naar verwachting leiden tot een materieel ingrijpende beperking van de mogelijkheid om bestaande aflossingsvrije hypotheken over te sluiten en beperkt daarmee de keuzevrijheid van consumenten en de onderlinge concurrentie tussen geldverstrekkers."

Acties

DFO vat in haar nieuwsbrief een aantal van de acties die de AFM de banken oplegt, samen:

Banken moeten klanten met een aflossingsvrije hypotheek benaderen en waar nodig tot actie aanzetten.

Via een brief moeten klanten persoonlijk inzicht krijgen over: hun situatie, gevolgen van pensionering, gevolgen einde hypotheekrentaftrek voor betaalbaarheid van hun hypotheek, inzicht in klantspecifieke oplossingsmogelijkheden.

Banken worden verplicht een laagdrempelige online keuzeomgeving aan te bieden waarin klanten aanpassingen kunnen aanbrengen op hun aflossingsvrije hypotheek, bijvoorbeeld het starten met periodieke vrijwillige aflossingen.

Banken dienen actief maatregelen te nemen om de instroom van aflossingsvrije hypotheken te beperken.

Bij het herfinancieren van een aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de economische looptijd dient de aanbieder alle risico’s van deze optie aan klanten duidelijk te maken.

Aanbieders moeten zich bewust zijn dat tussentijds extra aflossen door de klant acties zijn die een direct effect hebben op het mitigeren van toekomstige betalingsrisico’s.

Wanneer klanten de ‘suggesties’ van aanbieders niet opvolgen of na enige tijd beëindigen, bijvoorbeeld met betrekking tot de intentie om periodiek extra af te lossen, dan zijn aanbieders verplicht om hun processen zodanig in te richten dat met deze klanten opnieuw contact wordt opgenomen.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Geert Sijbring - admicon Hypotheken en verzekeringen 4 december 2018

En Dit is nog maar het begin, er wordt zoveel geregeld in de achterkamer van Den Haag, kijk maar naar Opstelten en het proces Met Geert Wilders. Er is van eerlijke ambtenaren en beleidsmakers en politici niet meer over , ben benieuwd wat het ze allemaal oplevert. aan eigen gewin. Wat ik constateer is dat ze zoveel invloed hebben op de Banken en maatschappijen ( en vooral Andersom ) dat Poetin wel bij hun in de leer kan. Het wordt tijd voor gele hesjes en een TRUMP in dit land.

Paul Schoo - Platter-Schoo FD 21 november 2018

Wederom blijkt dat de AFM toezicht houdt op een markt die ze totaal niet begrijpt.

Meer over
Paniek rond aflossingsvrij voorkomen

Paniek rond aflossingsvrij voorkomen

Voorkom paniek rond de aflossingsvrije hypotheek, schrijft De Hypotheekshop. De adviesketen: "Ten aanzien van de aflossingsvrije hypotheek hinkt de overheid merkbaar...

Scildon: tranen bij Aflossingsblij

Scildon: tranen bij Aflossingsblij

Theo Krins, manager vermogensadvies Scildon, zette tijdens het 2e Scildon Congres vraagtekens bij de actie 'Aflossingsblij'. Krins: ”Het is een prima zaak...

Oosterbaan uit zorgen over kwaliteit schadebehandeling

Oosterbaan uit zorgen over kwaliteit schadebehandeling

In een blog op de site van Bureau DFO spreekt Jurjen Oosterbaan Martinius zijn zorgen uit over de ontwikkeling van de kwaliteit van schadebehandeling. Volgens Oosterbaan...

Dossier nazorg: steeds aparte beroepsfout of niet?

Dossier nazorg: steeds aparte beroepsfout of niet?

Bureau DFO verwacht dat de kernvraag of in het nazorgdossier sprake is van een serie afzonderlijke beroepsfouten waarbij telkens het eigen risico BAV apart geldt,...

Polis tegen financiële gevolgen nieuwe overheidsmaatregelen

Polis tegen financiële gevolgen nieuwe overheidsmaatregelen

Een polis tegen de onverwachte, financiële gevolgen van nieuwe overheidsmaatregelen. Die zou er moeten komen, betoogt Jurjen Oosterbaan (Bureau DFO) op LinkedIn....

DFO: brief minister roept vragen op

DFO: brief minister roept vragen op

Kan een financieel advieskantoor dat nauw verbonden is met een volmachtkantoor en het overgrote deel van zijn productie via deze volmacht sluit zich straks nog kwalificeren...