Geldbelangen blijft inzetten op nationaal overleg woekerpolissen

Geldbelangen logo

"Goed om te horen dat ook VEH en VEB stellen dat de woekerpolisaffaire nog lang niet is afgelopen en dat er nog steeds polissen lopen met veel te hoge kosten. Hopelijk willen VEH en VEB dat nu ook publiekelijk en bij de politiek hard gaan maken en het idee van Geldbelangen ondersteunen om een nationaal overleg over deze nationale schandvlek op gang te brengen." Zo reageert voorzitter Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen op het nieuws dat Stichting Verliespolis zichzelf opheft.

Goedhart: "Het is goed dat Vereniging Eigen Huis en VEB nu hun handen vrij hebben om (ook weer publiekelijk) verzekeraars - eventueel via het Kifid - te bewegen tot meer compensatie. Want zij hebben de afgelopen jaren behoorlijk de kaarten van de borst gespeeld. Vraag aan het Verbond van Verzekeraars waarom men niet bereid is tot meer compensatie en men zegt: 'We hebben een prachtige compensatieregeling getroffen die breed maatschappelijk gedragen wordt', daarmee verwijzend naar de achterbannen van VEH en VEB, die hierover overigens nooit geraadpleegd zijn.

 "Hoe Stichting Verliespolis verzekeraars heeft proberen te bewegen tot verbeteringen in de producten is mij onduidelijk. Blijkbaar achter de schermen. Maar hoe effectief dat is geweest blijft de vraag. Net zoals de vraag waarom een slapende stichting vele tienduizenden euro's per jaar moet kosten."

 

Roodgloeiend

Goedhart verder: "VVP bericht dat de Consumentenbond in eerste instantie was aangesloten bij Stichting Verliespolis. Dat is onjuist. ik was zelf betrokken bij het proces. De Consumentenbond was nog bezig de wonden te likken van de aandelenleaseaffaire. Daarbij werd door advocaten voorspeld dat 'dat varkentje wel even gewassen zou worden'. Dat bleek na jaren van procederen toch niet het geval. En uiteindelijk kwam er een Duisenberg-regeling. Waar overigens ongeveer 90 procent van de houders van aandelenleaseproducten van Dexia desgevraagd mee akkoord waren gegaan. Die hele affaire had de bond veel tijd en energie gekost. Want als er een uitzending van Radar was geweest, stond de telefooncentrale de andere dag roodgloeiend. En de bond heeft heel veel energie van beleidsmedewerkers en juristen in die zaak gestopt.

"Toen de woekerpolisaffaire ontplofte in 2006 hebben VEH, VEB en Consumentenbond onder regie van het ministerie van Financiën verkennende gesprekken gevoerd met verzekeraars. Toen verzekeraars niet mee wilden bewegen, is - ook weer mede op advies van de advocaten - de juridisch weg ingeslagen. De Consumentenbond voorzag - mede door de ervaring wijs geworden - toen al een probleem en heeft zich toen afzijdig gehouden om te proberen langs andere wegen tot een (nationale) oplossing te komen.

"Waarom de Consumentenbond later de door Stichting Verliespolis bereikte compensatieregeling ondersteunde, blijft wel de vraag. Wellicht omdat de bond - net als velen - zich blind staarde op het percentage van 'rond de 2 procent'. Maar niet beseften dat dat van het vermogen was en niet van de inleg.

"Dat het met 'grote heren kwaad kersen eten' is heeft Stichting Verliespolis moeten ervaren."

Reactie toevoegen

 
Consumentenbond bereikt akkoord met Allianz over woekerpolissen

Consumentenbond bereikt akkoord met Allianz over woekerpolissen

De Consumentenbond en Allianz zijn het eens geworden over een compensatieregeling voor een groep consumenten met woekerpolissen. Het gaat om beleggingsverzekeringen...

AFM vraagt De Goudse om verduidelijking in kwestie voorbeeldkapitalen Tiel Utrecht

AFM vraagt De Goudse om verduidelijking in kwestie voorbeeldkapitalen Tiel Utrecht

Minister Hoekstra houdt het bij algemene bewoordingen in zijn antwoord op Kamervragen over een vermeend woekerpolisschandaal bij De Goudse (of eigenlijk Tiel Utrecht),...

Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims

Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims

CFD organiseert dinsdag 7 en donderdag 9 mei de eerste workshops 'Risicomanagement Woekerpolisclaims' voor financieel adviseurs. De workshops zijn gratis toegankelijk...

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Na jarenlang woekerpolissen te hebben aangepakt, zijn er inmiddels meer producten die moeten worden ‘ontwoekerd’. Bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken...

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

Het hersteladvies dat verzekeraars geven in het kader van het activeren van woekerpolishouders stelt weinig voor. Dat beweren de initiatiefnemers van de Nationale...

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Een aantal belangenbehartigers van woekerpolishouders organiseren op 7 maart de Nationale Ontwoekerdag. Het betreft onder meer ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl....

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een door René Graafsma voorgesteld alternatief voor de Wabeke-aanbeveling inzake woekerpolissen afgeschoten....

Afhandeling woekerpolissen: tijd dat realiteitszin terugkeert

Afhandeling woekerpolissen: tijd dat realiteitszin terugkeert

De uitspraken waarop de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) haar nuancering toepassing hersteladvies bij beleggingsverzekeringen baseert,...

"Niet bank wordt aangepakt, maar Stichting die gedupeerden helpt"

"Niet bank wordt aangepakt, maar Stichting die gedupeerden helpt"

De AFM heeft besloten dat Stichting Geldbelangen niet langer door mag gaan met het ondersteunen van gedupeerde klanten van Interbank.   Deze bank verkocht...

Geldbelangen daagt pensioenverzekeraars uit

Geldbelangen daagt pensioenverzekeraars uit

Stichting Geldbelangen daagt verzekeraars uit te tonen dat ze voortvarend inspelen op de 1 september van kracht geworden Wet verbeterde premieregeling. Voorzitter...