Geldverstrekker hoefde risico-opslag niet aan te passen

Rekenmachine 3 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0606) De consumenten stellen dat Munt voor iedere klant die in dezelfde risicoklasse valt, een zelfde risico-opslag moet berekenen. De overeenkomst die de consumenten met Munt hebben gesloten biedt volgens de Geschillencommissie echter geen grondslag om op de manier zoals de consumenten willen in hun voordeel van de oorspronkelijke tariefklassenlijst af te wijken.

De commissie: “De consumenten betogen dat Munt in hun voordeel van de oorspronkelijke tarief- klassenlijst moet afwijken, als Munt – in dit geval in oktober 2021, toen de consumenten een risicoklasseverlaging aanvroegen – lagere risico-opslagen gaat hanteren voor bepaalde risicoklassen. Voor klanten die hetzelfde risico voor Munt vertegenwoordigen, zou niet alleen dezelfde risicoklasse moeten gelden, maar moet ook een zelfde risico-opslag worden berekend, zo stellen de consumenten. Deze regel mag daarbij niet in het nadeel van de klant worden uitgelegd. Zou Munt weer hogere risico-opslagen gaan hanteren, dan mag zij dit niet doen voor reeds bestaande klanten, maar alleen voor nieuwe klanten.

“De commissie is van oordeel dat Munt op grond van de overeenkomst die zij met de consumenten heeft gesloten, hiertoe niet kan worden verplicht. Munt heeft beleidsvrijheid bij het vaststellen van de rentetarieven die zij haar klanten aanbiedt en van de tariefklassen die zij daarbij hanteert. Daarbij is Munt weliswaar gebonden aan de grenzen die de wet, de overeenkomst en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid stellen, maar deze zijn naar het oordeel van de commissie niet overschreden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schending zorgplicht in voordeel klant

Schending zorgplicht in voordeel klant

(Kifid-uitspraak GC 2023-0231) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument meer voordeel dan nadeel aan de tekortkoming van de adviseur heeft overgehouden en...

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0228) Het aanleveren van een juist taxatierapport is de taak van de adviseur, aldus de Geschillencommissie. Voor de commissie is “voldoende...

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0212) De consument wil dekking voor het gereedschap dat verloren is gegaan tijdens een brand op zijn zeiljacht. De gevolmachtigde heeft...

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...