Geldverstrekker hoefde risico-opslag niet aan te passen

Rekenmachine 3 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0606) De consumenten stellen dat Munt voor iedere klant die in dezelfde risicoklasse valt, een zelfde risico-opslag moet berekenen. De overeenkomst die de consumenten met Munt hebben gesloten biedt volgens de Geschillencommissie echter geen grondslag om op de manier zoals de consumenten willen in hun voordeel van de oorspronkelijke tariefklassenlijst af te wijken.

De commissie: “De consumenten betogen dat Munt in hun voordeel van de oorspronkelijke tarief- klassenlijst moet afwijken, als Munt – in dit geval in oktober 2021, toen de consumenten een risicoklasseverlaging aanvroegen – lagere risico-opslagen gaat hanteren voor bepaalde risicoklassen. Voor klanten die hetzelfde risico voor Munt vertegenwoordigen, zou niet alleen dezelfde risicoklasse moeten gelden, maar moet ook een zelfde risico-opslag worden berekend, zo stellen de consumenten. Deze regel mag daarbij niet in het nadeel van de klant worden uitgelegd. Zou Munt weer hogere risico-opslagen gaan hanteren, dan mag zij dit niet doen voor reeds bestaande klanten, maar alleen voor nieuwe klanten.

“De commissie is van oordeel dat Munt op grond van de overeenkomst die zij met de consumenten heeft gesloten, hiertoe niet kan worden verplicht. Munt heeft beleidsvrijheid bij het vaststellen van de rentetarieven die zij haar klanten aanbiedt en van de tariefklassen die zij daarbij hanteert. Daarbij is Munt weliswaar gebonden aan de grenzen die de wet, de overeenkomst en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid stellen, maar deze zijn naar het oordeel van de commissie niet overschreden.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

Kifid-directeur pleit voor meer financiële educatie op scholen

“In de klachten", aldus Kifid-directeur Eveline Ruinaard in het jaarverslag 2023, "gaat het vaak niet over de werking van producten maar veel meer over de...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken

(Uit Ken je vak! VVP 2-2024) Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Kifid veegt vloer aan met klacht

Kifid veegt vloer aan met klacht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0299) De consument is betrokken geweest bij een aanrijding met een veegmachine. Volgens de consument is de bestuurder van de veegmachine,...

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...