Geldverstrekker niet gebonden aan berekeningen adviseur

Hypotheek rekenmachine via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0377) De consument beklaagt zich over de afwijzing van de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker. De consument stelt in dit verband dat de geldverstrekker (Dynamic Credit Services) de indruk heeft gewekt dat zij de geldlening zou kunnen afsluiten. De consument heeft hierdoor kosten (taxatierapport, inkomensverklaring en advieskosten, bij elkaar 4.374 euro) gemaakt, welke zij door de geldverstrekker vergoed wil hebben. Naar het oordeel van de Geschillencommissie is niet vast komen te staan dat de geldverstrekker misbruik heeft gemaakt van de haar toekomende contractsvrijheid. De vordering van de consument wordt afgewezen.

Naar het oordeel van de commissie is “niet komen vast te staan dat de geldverstrekker misbruik heeft gemaakt van de haar toekomende contractsvrijheid. Daarbij is van belang dat gedurende het aanvraagproces van de hypothecaire geldlening gebleken is dat het pensioeninkomen van de consument lager was dan aanvankelijk medegedeeld aan de geldverstrekker. De hoogte van het pensioeninkomen was voor de beoordeling van de hypotheekaanvraag wel van belang.

“Met betrekking tot de stelling van de consument dat uit de handmatige berekening van de adviseur wel bleek dat de geldlening verstrekt kon worden, oordeelt de commissie als volgt. Zoals reeds geoordeeld blijft de beoordeling van de financieringsaanvraag, zeker nu het een maatwerkdossier betreft, aan de geldverstrekker voorbehouden en is zij niet gebonden aan de berekeningen van de adviseur.

“De stelling dat de uitkomst van de rekentool de consument in de veronderstelling heeft gebracht dat zij mocht uitgaan van een succesvolle aanvraag voor een financiering of dat zij had kunnen weten dat de aanvraag om de door de geldverstrekker genoemde redenen afgewezen zou worden, vindt geen steun in het dossier. In het kader hiervan is relevant dat op de website in niet misverstane bewoordingen te kennen is gegeven dat er geen rechten ontleend kunnen wordenaan de berekening. Daarbij komt, zoals hiervoor reeds geoordeeld dat dat bank een contractsvrijheid heeft. De consument had er rekening mee moeten houden dat een leningaanvraag kon worden afgewezen. De commissie roept de geldverstrekker wel op om de rekentool voldoende nauwkeurig te maken. Alhoewel het vervelend is dat de rekentool een andere verwachting bij de consument heeft gewekt, is dat echter onvoldoende om tot toewijzing van de klacht te kunnen komen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Klacht te laat ingediend bij Kifid

Klacht te laat ingediend bij Kifid

Een klacht moet zijn ingediend bij Kifid binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Verder geldt...

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

(Kifid-uitspraken GC 2021-0674 en GC 2021-0675) De consument en zijn echtgenote zijn voor een longrevalidatie van de echtgenote van tien weken naar Spanje afgereisd....

Één procent, punt…

Één procent, punt…

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen...

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

(Kifid-uitspraak GC 2021-0676) De consumenten hebben in 2015 een hypothecaire geldlening bij Delta Lloyd afgesloten. Na de overname van Delta Lloyd door NN Bank...

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0657) De consument wil dat zijn annuleringkosten voor het annuleren van zijn vakantie naar Frankrijk door de gevolmachtigde worden vergoed....

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook bij een doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, een zogenoemd Flexibel Hypotheek Krediet, mag de consument erop vertrouwen dat het...

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0642) De consumenten zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht. Obvion heeft met deze overstap ingestemd met als voorwaarde dat er een...

Hypotheekadviseur handelde perfect

Hypotheekadviseur handelde perfect

(Kifid-uitspraak GC 2021-0640) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies tot de adviseur (Perfect Hypotheken) gewend. De overeenkomst van opdracht is door...

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure....

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

De wet verplicht dat financiële instellingen de identiteit van hun klanten moeten controleren; de wet schrijft niet voor hoe dat moet gebeuren. Financiële...