Geldverstrekkers huiverig om kredieten in te lossen

Appartementen via Pixabay blauw

Ondanks de toegenomen vraag vanuit consumenten om kredieten met hypotheekgelden te kunnen inlossen, wordt dit volgens De Hypotheekshop niet door alle geldverstrekkers toegestaan. De adviesketen: "Allereerst volgen veel geldverstrekkers die sinds het einde van de crisis actief zijn geworden het beleid van de NHG. Vaak betreft dat regiepartijen die bijvoorbeeld gelden van buitenlandse funders investeren in Nederlandse hypotheken. Dergelijke investeerders zijn onbekend met de Nederlandse hypotheekmarkt en hebben veel vertrouwen in de NHG-regels, die zij als een overheidsgarantie zien. NHG wil huiseigenaren een vangnet bieden voor de financiële risico’s van een koopwoning en ziet het inlossen van kredieten met consumptieve besteding daarbij niet als haar kerntaak.

"Een tweede oorzaak is de vrees voor zogenaamde ‘stapelaars’. Daarmee worden consumenten bedoeld die vaker nieuwe kredieten sluiten om daarmee de huidige kredieten af te lossen. Veel geldverstrekkers zijn huiverig dat consumenten, na het afsluiten van de nieuwe hypotheek, opnieuw kredieten zullen aangaan. Sommige aanbieders willen op basis van individuele beoordeling wel akkoord geven als het bijvoorbeeld om maximaal 15.000 euro of een relatief lage hypotheek gaat. Overigens is een geldverstrekker in het geval van aflossing via de hypotheek bij het afmelden van een doorlopend krediet wel afhankelijk van de consument, omdat dit pas na passeren mogelijk is."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kosten verduurzaming en studieschulden gaan huizenprijzen drukken

Kosten verduurzaming en studieschulden gaan huizenprijzen drukken

Druk op de huizenprijzen ontstaat volgens De Hypotheekshop niet alleen door een eventuele stijging van de rente, maar ook door de kosten van verduurzaming en de...

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

De Hypotheekshop pleit voor een uniform acceptatiekader NHG. De adviesketen: "De mate waarin aanbieders striktere normen aanhouden verschilt sterk tussen geldverstrekkers....

'Geen gezeur'-bepaling voor kleine hypotheek komt er niet

'Geen gezeur'-bepaling voor kleine hypotheek komt er niet

Minister Hoekstra van Financién houdt een 'geen gezeur'-bepaling voor een kleine hypotheek af. Dat blijkt uit zijn antwoord op Kamervragen. De minister: "Het...

Meerdere factoren spelen bij keuze rentevaste periode

Meerdere factoren spelen bij keuze rentevaste periode

Uit een analyse van De Hypotheekshop blijkt dat rentezekerheid niet altijd de enige factor is die de keuze voor de rentevaste periode bepaalt. De adviesketen: "De...

Leennormen niet oprekken via financieringsmogelijkheden verduurzaming

Leennormen niet oprekken via financieringsmogelijkheden verduurzaming

Financiering van verduurzaming dient consistent te zijn met de geldende hypothecaire leennormen en dient gepaard te gaan met voldoende waarborgen ten aanzien van...

Pensioenpremie inzetten voor aflossing hypotheek niet aantrekkelijk

Pensioenpremie inzetten voor aflossing hypotheek niet aantrekkelijk

Het inzetten van pensioenpremies voor het extra aflossen van de hypotheek is voor huishoudens geen aantrekkelijke optie. Aldus een research paper van de Amsterdam...