Gelijke rechten, maar geen gelijke pensioenen

Vrouw via Pixabay 2

Nederland heeft een van de hoogste pensioenen binnen de EU, maar bijna de grootste genderpensioenkloof van de EU. Gepensioneerde vrouwen ontvangen ruim 40 procent minder dan mannen. Netspar heeft de feiten in kaart gebracht en de wettelijke maatregelen die de kloof zouden kunnen dichten geanalyseerd.

In de kern is de boodschap van Netspar: zorg dat vrouwen die overwegen minder te gaan werken, beter worden geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor hun pensioeninkomen. Verbeter de pensioenopbouw in sectoren met veel vrouwen en waar de huidige pensioenopbouw relatief sober is.

Netspar Design Paper 178 leest: “De lagere pensioenopbouw door vrouwen lijkt met name voort te vloeien uit het feit dat vrouwen gemiddeld minder uren werken dan mannen. Ook zijn er sectorspecifieke verschillen in pensioenopbouw: in typische vrouwensectoren zijn pensioenregelingen minder genereus dan in typische mannensectoren.

“Door toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen wordt de gender pension gap in de toekomst kleiner. Maar, zelfs als de afname van de gender pension gap in de toekomst gelijk is aan de afgelopen jaren, duurt het lang voordat het gat gedicht is.

"Er zijn meerdere juridische oplossingsmogelijkheden. In de eerste plaats: ongelijke  behandeling waarbij vrouwen worden bevoordeeld om de gender pension gap te  verkleinen. De proportionaliteit die is vereist om een dergelijke maatregel toelaatbaar  te achten in het licht van Europees gelijkebehandelingsrecht moet dan aanwezig zijn. Hier doet zich meteen ook de bottleneck voor: die kans lijkt zeer klein.

“Een andere mogelijkheid is de verruiming van verlofmogelijkheden voor vaders en  ouders, zodat moeders minder door zorgtaken worden gehinderd om te werken. Het verruimen van de mogelijkheden voor thuiswerken kan tot hetzelfde resultaat leiden. Deze invalshoek lijkt aanzienlijk kansrijker dan een systeem van ongelijke pensioenopbouw waarin vrouwen worden gecompenseerd en pakt tevens de oorzaak van de  gender pension gap aan.

“De sleutel tot verkleining van de gender pension gap kan ook liggen in vergroting van pensioenopbouw buiten de arbeid om.

“De pensioensector kan mogelijk een  bijdrage leveren aan het reduceren van de gender pension gap door nog betere pensioencommunicatie. Wanneer moeders die overwegen om minder te gaan werken, makkelijk kunnen vaststellen wat dit in euro’s betekent voor hun latere pensioeninkomen, kunnen zij dit meewegen in hun beslissing.”

 

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

S.C. Mullenders - privé 30 september 2021

Vreemd dit onderzoek en ook het moment van openbaatmaking. Over welke sectoren heeft men het eigenlijk. Ik ben nog geen PensioenReglement tegengekomen waar er verschillende opbouwpercentages en franchises zijn voor mannen en vrouwen. Ja als je pens.gerechtigd inkomen lager is is ook je pensioenuitk. lager. Logisch want je betaalt ook minder of geen pensioenpremie....

Meer over
Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Bijna 70 procent vrouwen vindt ondernemerschap beste keuze ooit

Bijna 70 procent vrouwen vindt ondernemerschap beste keuze ooit

Nederlandse vrouwelijke zelfstandigen vinden de flexibiliteit en het  maken van impact het allerbelangrijkste om te kiezen voor het ondernemerschap. Dat blijkt...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...

Glazen plafond: Aegon wil betere match met vrouwelijk toptalent

Glazen plafond: Aegon wil betere match met vrouwelijk toptalent

Drie vrouwelijke CEO’s in de Nederland-organisatie en tóch is er een glazen plafond. Dat is de conclusie die Aegon over zichzelf trekt na onderzoek...

Dazure: zorgen dat vrouwen geldzaken interessanter vinden

Dazure: zorgen dat vrouwen geldzaken interessanter vinden

Maar liefst 83 procent van de vrouwen in Dazure-onderzoek zegt volledig op de hoogte te zijn van de gezamenlijke financiële situatie van hun huishouden. Bijna...

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan...

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Geen extra fiscale pensioenfaciliteiten overwaarde eigen woning

Het kabinet wil geen extra fiscale pensioenfaciliteiten creëren voor specifiek de overwaarde van de eigen woning. Minister Schouten: “Niet iedereen heeft...