Gescheiden...

Scheiding via Pixabay tekening

(Kifid-uitspraak GC 2020-477) ARAG is volgens Kifid niet gehouden rechtsbijstand te verlenen aan consument voor het geschil met zijn voormalige echtgenote over de onttrekking van hun zoon aan het ouderlijk gezag van consument, omdat conflicten die te maken hebben met de gevolgen van de echtscheiding van dekking zijn uitgesloten.

Naar het oordeel van de Geschillencommissie maakt het onderhavige geschil over de onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag deel uit van het geschil tussen Consument en zijn voormalige echtgenote over de omgangs(regeling), welk geschil is voortgekomen uit de echtscheiding. Het geschil over de onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag heeft dus te maken met (de gevolgen van) de echtscheiding. Dat een geschil over de onttrekking van een kind aan het ouderlijk gezag juridisch los kan staan van een huwelijk, echtscheiding, omgangsregeling of het omgangsrechten dat een geschil over de onttrekking van een kind aan het ouderlijk gezag tijdens het huwelijk wel gedekt is, is niet relevant. Het gaat namelijk om de vraag of de in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen uitsluiting van toepassing is op het onderhavige verzoek om rechtsbijstand.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur hoeft klant niet maanden voor aflopen polis te informeren

Adviseur hoeft klant niet maanden voor aflopen polis te informeren

De zorgplicht van een financieel adviseur gaat volgens Kifid niet zover dat hij een verzekerde maanden voor de einddatum van een koopsomverzekering informeert of...

Adviseur had dossier niet abrupt mogen sluiten

Adviseur had dossier niet abrupt mogen sluiten

Kifid matigt de factuur van een hypotheekadviseur omdat hij het dossier van de consument zonder waarschuwing vooraf heeft gesloten. De Geschillencommissie in uitspraak...

Externe polis biedt bank onvoldoende zekerheid

Externe polis biedt bank onvoldoende zekerheid

(Kifid-uitspraak GC 2020-863) Consumenten kunnen zich niet verenigen met het beleid van de bank (ABN Amro) dat de waarde van de bij een derde partij ondergebrachte...

Minister mengt zich niet in wurgkredietzaken

Minister mengt zich niet in wurgkredietzaken

De Nederlandse staat, als aandeelhouder van ABN Amro, mengt zich niet in wurgkredietzaken tussen bank en consumenten bij Kifid. Dat antwoordt minister Hoekstra op...

Duvel uit doos: zorgvuldigheidstoets door Kifid

Duvel uit doos: zorgvuldigheidstoets door Kifid

In het dinsdag verschenen evaluatierapport Kifid stellen de onderzoekers een zorgvuldigheidstoets door het klachteninstituut voor. Terwijl Kifid zelf terughoudend...

Minister: "Onafhankelijkheid Kifid is geborgd"

Minister: "Onafhankelijkheid Kifid is geborgd"

Minister Hoekstra is tevreden met de uitkomsten van de jongste evaluatie van Kifid en de vervolgstappen die het instituut neemt naar aanleiding van de uitkomsten. De...

Claim van 8.000 euro doorgespoeld

Claim van 8.000 euro doorgespoeld

(Kifid-uitspraak GC 2020-848) Pleziervaartuigenverzekering. Partijen verschillen van mening over de uitleg van de verzekeringsvoorwaarden. Consument stelt dat deze...

Kosten overdracht waren bekend bij consument

Kosten overdracht waren bekend bij consument

(Kifid-uitspraak GC 2020-840) Consument verzoekt aan de pensioenverzekeraar (Achmea) om het kapitaal van zijn pensioenverzekering over te dragen naar pensioen in...

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

(Kifid-uitspraak GC 2020-835) Consument heeft zich beklaagd over de advieskosten die hij heeft moeten betalen aan de Rabobank bij het aangaan van een nieuwe hypothecaire...

Uitleg vaststellingsovereenkomst

Uitleg vaststellingsovereenkomst

(Kifid-uitspraak GC 2020-836) Rechtsbijstandverzekering. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Consument wenst dat uitvoerder (ARAG) toestemming geeft om de second opinion...