Geschillencommissie blaast klacht omver

Huisje graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar dekking mocht weigeren.

De consumenten vorderden een bedrag van 12.808,50 euro: 1.270,50 euro aan opruimkosten en 11.535 euro voor het herplanten van de gesneuvelde bomen.

De commissie: “Uit de voorwaarden blijkt voldoende duidelijk dat door storm voortbewogen zaken onder het begrip storm vallen. De verzekeraar heeft voldoende bewezen dat in dit geval het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid door de storm. Het is ook voldoende duidelijk dat schade aan de tuinaanleg door weer en weersinvloeden is uitgesloten van dekking. Aangezien het begrip ‘storm’ redelijkerwijs valt onder het begrip ‘weer en weersinvloeden’ en daarmee het afwaaien van het dak van het tuinhuis daar ook onder valt, mocht de verzekeraar dekking weigeren.

“Hoewel het voor de consumenten wellicht duidelijker was geweest als de nadere omschrijving van het begrip ‘storm’ vooraan had gestaan, brengt dit enkele feit niet mee dat er in dit geval sprake is van onduidelijkheid in de voorwaarden. Het is niet ongebruikelijk dat er een begrippenlijst met kernbegrippen in de voorwaarden staat en dat er daarnaast ook een lijst met nadere uitleg is. Hadden de consumenten de gehele voorwaarden doorgenomen, dan waren zij ook bij de nadere uitleg van wat onder storm verstaan wordt en verzekerd is uitgekomen en hadden zij daar kennis van kunnen nemen.

“Daarnaast is volgens de commissie voldoende duidelijk dat de verzekeraar met weer en weersinvloeden zoals bedoeld in artikel 3.1 van de voorwaarden een ruimere uitsluiting heeft willen opnemen dan storm alleen. Kennelijk heeft de verzekeraar ervoor gekozen om in sommige gevallen alleen schade door storm te dekken of uit te sluiten en in andere gevallen, zoals in het geval van de tuinaanleg, alle weer en weersinvloeden uit te sluiten. Het is verder een feit van algemene bekendheid dat een storm een weerfenomeen is dat valt onder het bredere begrip van weer en weersinvloeden.”

Reactie toevoegen

 
Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

CvB Kifid: Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame drager

(Kifid-uitspraak CvB 2024-0041) De Commissie van Beroep van Kifid vindt anders dan de Geschillencommissie dat een Mijn-omgeving kan voldoen als duurzame informatiedrager....

Gemiddelde opstalpremie in vijf jaar gestegen met 40 tot 50 procent

Gemiddelde opstalpremie in vijf jaar gestegen met 40 tot 50 procent

Sinds 2019 is de gemiddelde premie van een opstalverzekering gestegen met 40 procent, zo blijkt uit onderzoek door MoneyView. Voor vrijstaande woningen is de stijging...

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

Adviseur valt vertraging bij geldverstrekker niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0482) Vertraging kan de hypotheekadviseur niet verweten worden in drukke markttijden. "De adviseur heeft zijn best gedaan om de initiële...

Hypotheekadviseur komt op de koffie

Hypotheekadviseur komt op de koffie

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-0480A) De adviseur had de consument moeten waarschuwen voor het risico dat de bank geen geldlening zou verstrekken als de bestemming...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...