Geschillencommissie blaast klacht omver

Huisje graphic via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid. De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeraar dekking mocht weigeren.

De consumenten vorderden een bedrag van 12.808,50 euro: 1.270,50 euro aan opruimkosten en 11.535 euro voor het herplanten van de gesneuvelde bomen.

De commissie: “Uit de voorwaarden blijkt voldoende duidelijk dat door storm voortbewogen zaken onder het begrip storm vallen. De verzekeraar heeft voldoende bewezen dat in dit geval het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid door de storm. Het is ook voldoende duidelijk dat schade aan de tuinaanleg door weer en weersinvloeden is uitgesloten van dekking. Aangezien het begrip ‘storm’ redelijkerwijs valt onder het begrip ‘weer en weersinvloeden’ en daarmee het afwaaien van het dak van het tuinhuis daar ook onder valt, mocht de verzekeraar dekking weigeren.

“Hoewel het voor de consumenten wellicht duidelijker was geweest als de nadere omschrijving van het begrip ‘storm’ vooraan had gestaan, brengt dit enkele feit niet mee dat er in dit geval sprake is van onduidelijkheid in de voorwaarden. Het is niet ongebruikelijk dat er een begrippenlijst met kernbegrippen in de voorwaarden staat en dat er daarnaast ook een lijst met nadere uitleg is. Hadden de consumenten de gehele voorwaarden doorgenomen, dan waren zij ook bij de nadere uitleg van wat onder storm verstaan wordt en verzekerd is uitgekomen en hadden zij daar kennis van kunnen nemen.

“Daarnaast is volgens de commissie voldoende duidelijk dat de verzekeraar met weer en weersinvloeden zoals bedoeld in artikel 3.1 van de voorwaarden een ruimere uitsluiting heeft willen opnemen dan storm alleen. Kennelijk heeft de verzekeraar ervoor gekozen om in sommige gevallen alleen schade door storm te dekken of uit te sluiten en in andere gevallen, zoals in het geval van de tuinaanleg, alle weer en weersinvloeden uit te sluiten. Het is verder een feit van algemene bekendheid dat een storm een weerfenomeen is dat valt onder het bredere begrip van weer en weersinvloeden.”

Reactie toevoegen

 
Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...