Gevloerd...

Stenen vloer via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0181) De consument heeft onder zijn plavuizenvloer een isolatielaag niet goed aangelegd, als gevolg waarvan de vloer bij warmte en kou niet meer goed kan uitzetten en krimpen. Dit heeft ertoe geleid dat delen van de vloer naar boven zijn gekomen. De gevolmachtigde (CAK handelend onder de naam Promovendum) heeft de claim afgewezen door een beroep te doen op een uitsluitingsgrond (‘geleidelijk werkende (weers)invloeden’). Later heeft de gevolmachtigde dit aangevuld door te stellen dat ook als het beroep op de uitsluitingsgrond niet juist is, de consument nog niet heeft aangetoond wat dan wel de gedekte schadeoorzaak is. Daarnaast heeft de gevolmachtigde ook een beroep op twee andere uitsluitingsgronden (‘constructie- montage of bouwfouten’ en ‘ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden’) gedaan. De vertegenwoordiger van de consument is het hier niet mee eens en stelt dat de gevolmachtigde niet meer op het eerder ingenomen dekkingsstandpunt mag terugkomen. Naar omstandigheden kan dit inderdaad onredelijk zijn. Van een dergelijke situatie is in deze zaak echter geen sprake. De gevolmachtigde komt een beroep op de uitsluitingsgrond toe, omdat sprake is van een constructiefout. De vordering van de consument wordt afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

Vordering tot ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid afgewezen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0330) De consument heeft gezamenlijk met haar ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij de bank (ING), waarvoor beiden hoofdelijk...

Klager gaat nat…

Klager gaat nat…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0334) Volgens de consument is op 9 februari 2020 als gevolg van harde wind en veel regen schade aan zijn tuinhuis, barbecue en partytent...

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

Klant vordert vergeefs terugbetaling provisie beleggingspolissen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0336) De consument vordert terugbetaling van een deel van de door de tussenpersoon ontvangen provisie, omdat deze niet zou hebben voldaan...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

Vriendin op slinkse wijze voor het karretje gespannen...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0322) De ex-vriend heeft de cliënte van Bovemij op slinkse wijze voor zijn karretje gespannen om zo een verzekering te verkrijgen voor...

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

DAS in beroep tegen Kifid-uitspraak vrije advocaatkeuze

Ondanks een uitspraak van Kifid (GC 2021-0300) blijft het Verbond vinden dat een verzekerde geen recht op vrije advocaatkeuze heeft in een buitengerechtelijke procedure....

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

Aegon moet eindwaarde beleggingsverzekering opnieuw berekenen zonder provisiekosten

(Kifid-uitspraak GC 2021-0234) Aegon moet de eindwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen en daarbij de provisiekosten buiten beschouwing laten. Dit...

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid: nader onderzoek naar zorgvuldigheidstoets

Kifid-directeur Eveline Ruinaard pleit in het jaarverslag 2020 van het klachteninstituut voor nader onderzoek naar de zorgvuldigheidstoets, die vorig jaar door SEO...

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid: bijna helft klachten opgelost door bemiddeling en schikking

Kifid heeft in 2020 in totaal 3.223 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld. Bijna de helft, 1.481 klachten,...

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Kifid-tips voor financiële dienstverleners

Uit de praktijk van Kifid en uitspraken 2020 van de Geschillencommissie zijn  onderstaande tips voor financiële dienstverleners te halen, aldus Kifid bij...

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

Klant terecht deur gewezen na beledigingen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0283) De consument heeft zich naar het oordeel van de Geschillencommissie beledigend uitgelaten. De uitvoerder heeft de rechtsbijstand op...