Gevloerd…

Laminaat via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0010) De consument heeft een beroep op zijn woonverzekering gedaan in verband met waterschade aan zijn laminaatvloer. NN heeft de claim afgewezen, de verzekeringen van de consument per contractvervaldatum opgezegd en de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister. De verzekeraar is van mening dat de consument welbewust geprobeerd heeft om een oude schade aan de laminaatvloer opnieuw te claimen. Naar het oordeel van de Geschillencommissie zijn de registraties onterecht. De verzekeraar moet deze dan ook doorhalen. De overige vorderingen van de consument worden afgewezen.

De commissie “begrijpt de zorgen die de verzekeraar heeft, maar is van oordeel dat er onvoldoende aanleiding is om fraude door de consument te vermoeden. Niet uit te sluiten valt immers dat de consument zich inderdaad vergist heeft, bij zijn schademelding in januari 2022, toen hij mededeelde dat de vloer in 2016 is gekocht. Dat de consument geen aankoopnota heeft kunnen overleggen, zegt niet veel, nu niet iedereen aankoopnota’s bewaart.

“Dat waterschade aan de laminaatvloer onder de dekking valt, staat niet ter discussie. De commissie volgt echter het standpunt van de verzekeraar dat de consument zijn claim onvoldoende heeft onderbouwd. De consument heeft niet kunnen aantonen op welk moment de schade is ontstaan en dat de vloer daadwerkelijk in 2019 is vervangen. De verzekeraar is dan ook niet gehouden de schade aan de laminaatvloer te vergoeden.

“Naar het oordeel van de commissie heeft de consument onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht die de conclusie rechtvaardigen dat de opzegging door de verzekeraar per de herzieningsdatum gelet op de omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar moet worden aangemerkt.”

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht in voordeel klant

Schending zorgplicht in voordeel klant

(Kifid-uitspraak GC 2023-0231) De Geschillencommissie oordeelt dat de consument meer voordeel dan nadeel aan de tekortkoming van de adviseur heeft overgehouden en...

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

Adviseur moet zorgen voor juist taxatierapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0228) Het aanleveren van een juist taxatierapport is de taak van de adviseur, aldus de Geschillencommissie. Voor de commissie is “voldoende...

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

Verbrand gereedschap moet alsnog vergoed worden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0212) De consument wil dekking voor het gereedschap dat verloren is gegaan tijdens een brand op zijn zeiljacht. De gevolmachtigde heeft...

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

Na dure waterschade: 'Akte van taxatie' geldt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0208) Volgens de consumenten is hun waterschade door extreme neerslag niet tijdig en eerlijk afgehandeld door de expert (Crawford) die de...

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

Commissie van Beroep: adviseur had toch partnerverklaring moeten aanraden

(Kifid-tussenuitspraak CvB 2023-0012) De adviseur heeft op basis van execution only dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner...

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

Geen punt dat afwijzingsbrief niet helemaal conform eis was

(Kifid-uitspraak GC 2023-0199) De consumenten houden de adviseur aansprakelijk voor schade die zij hebben geleden als gevolg van het niet tijdig inroepen van een...

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

Niet gemaakte advieskosten niet fiscaal aftrekbaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0188) De consument heeft hypotheekadvies ingewonnen bij de adviseur (Advitas). Door een fout van de adviseur is geen hypothecaire geldlening...

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

Verzekeraar hoeft geen excuses aan te bieden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0181) De Geschillencommissie kan niet beslissen over het al dan niet aanbieden van excuses door in dit geval de verzekeraar. Naar het oordeel...

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

Duur verzuim: adviseur meldde te laat dat hij niet kon bemiddelen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0162) Het is de adviseur (Advitas) naar het oordeel van de Geschillencommissie aan te rekenen dat hij de consument niet direct of zo spoedig...

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

Verzekeraar hoeft tien mille schade door installatiefout niet te vergoeden

(Kifid-uitspraak GC 2023-0163) De afvoerslang van de wasmachine is losgeschoten bij de eerste wasbeurt nadat de consument de wasmachine had geïnstalleerd, waardoor...