Gevloerd…

Laminaat via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0010) De consument heeft een beroep op zijn woonverzekering gedaan in verband met waterschade aan zijn laminaatvloer. NN heeft de claim afgewezen, de verzekeringen van de consument per contractvervaldatum opgezegd en de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister. De verzekeraar is van mening dat de consument welbewust geprobeerd heeft om een oude schade aan de laminaatvloer opnieuw te claimen. Naar het oordeel van de Geschillencommissie zijn de registraties onterecht. De verzekeraar moet deze dan ook doorhalen. De overige vorderingen van de consument worden afgewezen.

De commissie “begrijpt de zorgen die de verzekeraar heeft, maar is van oordeel dat er onvoldoende aanleiding is om fraude door de consument te vermoeden. Niet uit te sluiten valt immers dat de consument zich inderdaad vergist heeft, bij zijn schademelding in januari 2022, toen hij mededeelde dat de vloer in 2016 is gekocht. Dat de consument geen aankoopnota heeft kunnen overleggen, zegt niet veel, nu niet iedereen aankoopnota’s bewaart.

“Dat waterschade aan de laminaatvloer onder de dekking valt, staat niet ter discussie. De commissie volgt echter het standpunt van de verzekeraar dat de consument zijn claim onvoldoende heeft onderbouwd. De consument heeft niet kunnen aantonen op welk moment de schade is ontstaan en dat de vloer daadwerkelijk in 2019 is vervangen. De verzekeraar is dan ook niet gehouden de schade aan de laminaatvloer te vergoeden.

“Naar het oordeel van de commissie heeft de consument onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht die de conclusie rechtvaardigen dat de opzegging door de verzekeraar per de herzieningsdatum gelet op de omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar moet worden aangemerkt.”

Reactie toevoegen

 
Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 20 mille

(Kifid-uitspraak GC 2024-0152) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur bij het verzamelen van stukken voor de hypotheekaanvraag ten onrechte te veel...

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...