Gevloerd…

Laminaat via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0010) De consument heeft een beroep op zijn woonverzekering gedaan in verband met waterschade aan zijn laminaatvloer. NN heeft de claim afgewezen, de verzekeringen van de consument per contractvervaldatum opgezegd en de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de Gebeurtenissenadministratie en het Intern Verwijzingsregister. De verzekeraar is van mening dat de consument welbewust geprobeerd heeft om een oude schade aan de laminaatvloer opnieuw te claimen. Naar het oordeel van de Geschillencommissie zijn de registraties onterecht. De verzekeraar moet deze dan ook doorhalen. De overige vorderingen van de consument worden afgewezen.

De commissie “begrijpt de zorgen die de verzekeraar heeft, maar is van oordeel dat er onvoldoende aanleiding is om fraude door de consument te vermoeden. Niet uit te sluiten valt immers dat de consument zich inderdaad vergist heeft, bij zijn schademelding in januari 2022, toen hij mededeelde dat de vloer in 2016 is gekocht. Dat de consument geen aankoopnota heeft kunnen overleggen, zegt niet veel, nu niet iedereen aankoopnota’s bewaart.

“Dat waterschade aan de laminaatvloer onder de dekking valt, staat niet ter discussie. De commissie volgt echter het standpunt van de verzekeraar dat de consument zijn claim onvoldoende heeft onderbouwd. De consument heeft niet kunnen aantonen op welk moment de schade is ontstaan en dat de vloer daadwerkelijk in 2019 is vervangen. De verzekeraar is dan ook niet gehouden de schade aan de laminaatvloer te vergoeden.

“Naar het oordeel van de commissie heeft de consument onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht die de conclusie rechtvaardigen dat de opzegging door de verzekeraar per de herzieningsdatum gelet op de omstandigheden van het geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar moet worden aangemerkt.”

Reactie toevoegen

 
Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...