Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golf via Pixabay 2

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg van de diefstal van zijn golfuitrusting te vergoeden. De verzekeraar heeft de schadeclaim afgewezen omdat hij vindt dat de consument onvoorzichtig is geweest. De Geschillencommissie is van oordeel dat de consument wel voldoende voorzichtig is geweest.

De commissie: “De verzekeraar leest artikel 5.12 van de verzekeringsvoorwaarden zo dat onvoldoende zorg onbeheerd achterlaten is, maar zo staat het niet in voornoemd artikel omschreven. Artikel 5.12 van de verzekeringsvoorwaarden is namelijk erg algemeen en summier geformuleerd.

“De consument heeft een afweging gemaakt op welke plaats hij zijn golfuitrusting het meest veilig en met in achtneming van de regels van de golfbaan kon neerzetten toen hij een drankje ging nuttigen op het terras. Naar zijn idee was dat op de plek die de golfbaan daarvoor had aangewezen. Hiermee heeft hij ook voldaan aan de regels die door de golfbaan werden gesteld aan het stallen van de golfuitrusting.

“Een redelijke lezing van artikel 5.12 van de verzekeringsvoorwaarden brengt de commissie tot het oordeel dat de consument door in dit specifieke geval zo te handelen niet onvoorzichtig is geweest. Hierbij neemt de commissie ook in aanmerking dat het hier om een specifieke golfverzekering gaat en dat de golfbaan in dit geval een redelijk gesloten karakter heeft waarbij ook cameratoezicht aanwezig was, zoals op de zitting is gebleken. Een en ander brengt mee dat de schade die door de expert is vastgesteld op een bedrag van 3.080 euro door de verzekeraar dient te worden vergoed.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Kifid kan leed niet verzachten

Kifid kan leed niet verzachten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0666) De consument heeft een claim bij de verzekeraar ingediend omdat schade aan de vinylvloer van zijn recreatiewoning is ontstaan doordat...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

Adviseur was te optimistisch over maximale financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0659) De adviseur heeft de consumenten in het vooruitzicht gesteld dat zij een hypothecaire geldlening konden verkrijgen van 300.000 euro....

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

Adviseur was te afwachtend bij regelen opstalverzekering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0651) Een adviseur moet ruim 2.000 stormschade aan cliënten vergoeden omdat hij te afwachtend was bij het regelen van de opstalverzekering. De...