Gouden onderscheiding: sieraad of niet?

Goud via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0536) In de woning van de consument is ingebroken waarbij onder andere een gouden onderscheiding is weggenomen. De verzekeraar heeft voor de gestolen sieraden, waaronder de gouden onderscheiding, de verzekerde som ter hoogte van 2.500 euro uitgekeerd aan de consument. De consument is echter van mening dat de gouden onderscheiding moeten worden gekwalificeerd als een bijzondere bezitting en wenst een aanvullende uitkering. De Geschillencommissie is met de verzekeraar van oordeel dat de gouden onderscheiding een speld betreft die is bedoeld om op of aan het lichaam gedragen te worden en derhalve als een sieraad dient te worden gekwalificeerd. De commissie wijst de vordering van de consument af.

De consument vorderde een aanvullende uitkering voor de gouden onderscheiding ter hoogte van 600 euro. De consument voerde hiertoe aan: “Het betreft een onderscheiding wegens een geleverde prestatie. Een (Olympische) gouden plak is ook geen halsketting en een (koninklijke) onderscheiding is geen sieraad ondanks dat daar edele metalen in verwerkt zitten, maar een bijzonder bezit.”

De commissie: “In artikel 2.1 van de voorwaarden is de definitie van sieraden opgenomen. Volgens deze bepaling gaat het om juwelen, horloges, riemen en andere kostbaarheden die bedoeld zijn om op of aan het lichaam gedragen te worden. Zij bestaan voor een gedeelte of helemaal uit (edel)metaal, (edel)gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal, parels of andere soortgelijke stoffen. De consument heeft een foto overgelegd van een soortgelijke onderscheiding. De commissie is met de verzekeraar van oordeel dat de gouden onderscheiding een speld betreft die is bedoeld om op of aan lichaam gedragen te worden en derhalve als een sieraad dient te worden gekwalificeerd. Dat de consument de gouden speld wellicht niet op of aan het lichaam draagt, maakt dit niet anders. Het gaat immers volgens de voorwaarden om de ‘bedoeling’.”

Reactie toevoegen

 
Geen schade ondanks premiestijging

Geen schade ondanks premiestijging

(Kifid-uitspraak GC 2023-0893) De verzekeraar heeft de consumenten pas geruime tijd na de renteverlaging van de hypotheek geïnformeerd dat ook de rentevergoeding...

Geen recht op duurzaamheidskorting

Geen recht op duurzaamheidskorting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0894) De consument en zijn (inmiddels ex-)partner hebben in 2020 bij Florius een hypothecaire geldlening afgesloten met een rentevastperiode...

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

Verzaken zorgplicht inzake ORV kost adviseur 156.000 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0898) Heeft de adviseur uitvoering gegeven aan zijn waarschuwingsplicht? Uit de beschikbare documentatie blijkt niet dat de adviseur de...

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

DAS niet gehouden tot vergoeding meerkosten Kifid-procedures

(Rechtspraak) DAS hoeft de advocaatkosten van een klager bij Kifid niet verder te vergoeden dan volgens het Kifid-reglement. Dat oordeelt de kantonrechter. Volgens...

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

Kifid: maandlastenbeschermer is geen complex product

(Kifid-uitspraak GC 2023-0886) De consument vindt dat de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden, omdat hij in 2007 heeft geadviseerd een maandbedrag...

Consument klaagt te laat over fout adviseur

Consument klaagt te laat over fout adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0887) De consument heeft niet tijdig, nadat zij dit had moeten ontdekken, geklaagd over de door haar gestelde gebrekkige prestatie van de...

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

Eigenaar gezonken woonark gaat nat bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0877) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan nadat zijn woonark is gezonken. De verzekeraar heeft dekking afgewezen, onder...

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

Gespreksnotitie helpt adviseur uit de brand

(Kifid-uitspraak GC 2023-0871) De consument verzocht haar assurantietussenpersoon op 1 september 2021 om een wijziging van de dekking van haar WA/Casco autoverzekering....

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

Onaanvaardbaar groot risico niet zomaar opzeggingsgrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0869) De consument heeft een woonhuisverzekering afgesloten. De gevolmachtigde heeft de verzekering na een schademelding tussentijds opgezegd....

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

Adviseur hoefde niet bedacht te zijn op extra financiering

(Kifid-uitspraak GC 2023-0844) De consumenten hebben in september 2022 op advies van de adviseur een hypothecaire geldlening van 150.000 euro afgesloten voor consumptieve...