Gouden onderscheiding: sieraad of niet?

Goud via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0536) In de woning van de consument is ingebroken waarbij onder andere een gouden onderscheiding is weggenomen. De verzekeraar heeft voor de gestolen sieraden, waaronder de gouden onderscheiding, de verzekerde som ter hoogte van 2.500 euro uitgekeerd aan de consument. De consument is echter van mening dat de gouden onderscheiding moeten worden gekwalificeerd als een bijzondere bezitting en wenst een aanvullende uitkering. De Geschillencommissie is met de verzekeraar van oordeel dat de gouden onderscheiding een speld betreft die is bedoeld om op of aan het lichaam gedragen te worden en derhalve als een sieraad dient te worden gekwalificeerd. De commissie wijst de vordering van de consument af.

De consument vorderde een aanvullende uitkering voor de gouden onderscheiding ter hoogte van 600 euro. De consument voerde hiertoe aan: “Het betreft een onderscheiding wegens een geleverde prestatie. Een (Olympische) gouden plak is ook geen halsketting en een (koninklijke) onderscheiding is geen sieraad ondanks dat daar edele metalen in verwerkt zitten, maar een bijzonder bezit.”

De commissie: “In artikel 2.1 van de voorwaarden is de definitie van sieraden opgenomen. Volgens deze bepaling gaat het om juwelen, horloges, riemen en andere kostbaarheden die bedoeld zijn om op of aan het lichaam gedragen te worden. Zij bestaan voor een gedeelte of helemaal uit (edel)metaal, (edel)gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal, parels of andere soortgelijke stoffen. De consument heeft een foto overgelegd van een soortgelijke onderscheiding. De commissie is met de verzekeraar van oordeel dat de gouden onderscheiding een speld betreft die is bedoeld om op of aan lichaam gedragen te worden en derhalve als een sieraad dient te worden gekwalificeerd. Dat de consument de gouden speld wellicht niet op of aan het lichaam draagt, maakt dit niet anders. Het gaat immers volgens de voorwaarden om de ‘bedoeling’.”

Reactie toevoegen

 
Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

Te laat geklaagd over volgens Kifid zeer ongebruikelijk advies

(Kifid-uitspraak GC 2022-1001) De Geschillencommissie heeft begrip voor de teleurstelling van de consument, omdat het advies om voor een dertienjarige twee gemengde...

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

In storm tegen paal rijden geen schade die is te voorzien

(Kifid-uitspraak GC 2022-0989) De consument is door een storm met haar motor van de weg afgeraakt en tegen een paal gereden. De gevolmachtigde heeft de schade niet...

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

Dekkingstoezegging adviseur kost gevolmachtigde 27 mille

(Kifid-uitspraak GC 2022-0992) Door een storm is er onder andere schade ontstaan aan de tuin van de consument. De gevolmachtigde heeft vergoeding van de schade aan...

Vissen toch verzekerd

Vissen toch verzekerd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0982) De kostbare vissen van de consument zijn overleden doordat de waterpompen door een blikseminslag zijn uitgevallen. De consument heeft...

Hypotheekofferte was klip en klaar

Hypotheekofferte was klip en klaar

(Kifid-uitspraak GC 2022-0979) SNS heeft de consument in het verleden een hypothecaire geldlening verstrekt. Daarbij waren partijen een vergoedingsvrije ruimte van...

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

Adviseur beëindigt zelf opdracht, geen honorarium

(Kifid-uitspraak GC 2022-0972) De consumenten hebben zich tot de adviseur gewend voor advies en bemiddeling inzake de financiering van de door hen aangekochte woning....

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

Adviseur hoeft niet vooruit te lopen op nog niet bekende vraag

(Kifid-uitspraak GC 2022-0966) De consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door haar bij het afsluiten van de verzekering en daarna niet...

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

Blauw oog voor Aegon bij Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2022-0941) De consument vordert uitkering onder de verzekering van door haar gemaakte kosten voor een oogoperatie van haar hond. De Geschillencommissie...

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

Klagen acht jaar na wijziging beroepsklasse is te laat

(Kifid-uitspraak GC 2022-0928) De consument stelt dat de adviseur hem onjuist heeft geïnformeerd over de wijziging van de beroepsklasse op zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering....

Uitkering AOV bestendig inkomen?

Uitkering AOV bestendig inkomen?

HYPOTHEKEN – De consument geniet een inkomen uit AOV. Zij vraagt een verhoging van haar hypotheek aan voor 30.000 euro. De aanbieder weigert dit met als argument...