Grote verschillen tussen generaties op werkvloer

Jolanda Sappelli

Representatief onderzoek van a.s.r. onder werkend Nederland laat grote verschillen zien tussen generaties als het gaat om de wens om flexibel te werken, het omgaan met werkdruk en de behoefte ten aanzien van pensioen. Ook blijkt uit het onderzoek dat 64 procent van de werkenden in Nederland vindt dat de samenwerking met collega’s uit verschillende generaties meer voor- dan nadelen heeft. Diverse teams ervaren meer werkplezier, werken minder vaak over, en zijn actiever in het beheersen van hun werkdruk.

Generatie Z, geboren tussen 1995-2015, hecht minder belang aan de fysieke aanwezigheid van collega’s op kantoor dan Millennials (geboren tussen 1980-1994) en generatie X (geboren tussen 1955-1979). Daarnaast is generatie Z bewuster bezig met het verminderen van werkdruk. Zij zorgen er actief voor dat ze niet te veel taken op hun bordje krijgen, terwijl generatie X hier minder actief mee bezig is. Verder staat generatie Z aanzienlijk vaker dan andere generaties open voor een tweede baan.

Jolanda Sappelli, directeur HR bij a.s.r.: ‘Het aanbieden van onderscheidende secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten op de behoeften van verschillende generaties, lijkt van steeds groter belang. Zo geeft bijna de helft van de twintigers aan dat zij graag een (betaalde) sabbatical zouden willen. Daarmee kunnen bedrijven jongere generaties dus echt over de streep trekken’”

Helft wil eerder stoppen met werken

De verschillende generaties zijn unaniem in hun overtuiging dat mentale en fysieke gezondheid de belangrijkste reden is om eerder te stoppen met werken, ongeacht of ze blij zijn met hun werk of niet. De helft van de Nederlandse werknemers geeft aan eerder dan hun pensioenleeftijd te willen stoppen, negen procent kiest ervoor om na zijn of haar pensioen langer door te werken. Ook valt op dat dertigers in vergelijking tot andere generaties vaker de wens uitspreken om eerder met pensioen te gaan als dit financieel haalbaar is.

Over de verantwoordelijkheid voor pensioenopbouw verschillen de meningen onder werkenden in Nederland: 41 procent zegt dat de werkgever hiervoor verantwoordelijk is, 22 procent van de Nederlandse beroepsbevolking ziet dit juist niet zo. Het valt op dat de jongere generaties (Gen Z en Millennials) pensioenopbouw aanzienlijk vaker zien als een verantwoordelijkheid van de werkgever en dat oudere generaties menen dat hier juist ook een verantwoordelijkheid ligt voor de werknemer zelf.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid...

Forse premieverhogingen a.s.r. bij particuliere schadeverzekeringen

Forse premieverhogingen a.s.r. bij particuliere schadeverzekeringen

a.s.r. voert soms fors premieverhogingen door bij haar particuliere schadeverzekeringen. Zo gaan casco- en WA-premie bij bromfietsen met 20 procent omhoog, wordt...

Mkb-ers winnen geen advies in voor belangrijkste bedrijfsrisico's

Mkb-ers winnen geen advies in voor belangrijkste bedrijfsrisico's

Een op de drie ondernemers in het MKB wint geen advies in voor de belangrijkste bedrijfsrisico’s, zo blijkt uit de eerste nationale monitor risicomanagement...

a.s.r. en Nibud introduceren quickscan Financiële redzaamheid voor mbo-studenten

a.s.r. en Nibud introduceren quickscan Financiële redzaamheid voor mbo-studenten

Tijdens de maandag begonnen Week van het geld 2024 introduceren a.s.r. en het Nibud speciaal voor mbo-studenten de Nibud Quickscan Financiële redzaamheid. Deze...

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

a.s.r. verkoopt Knab aan Oostenrijks BAWAG Group

ASR Nederland (a.s.r.) heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van Knab aan BAWAG Group AG voor een bedrag van 510 miljoen euro. a.s.r. liet al eerder weten...

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

"Nieuwe leennormen maken huizen met slecht energielabel aantrekkelijker"

Nu met de nieuwe leennormen meer geld kan worden geleend voor verduurzaming, is het volgens a.s.r. aantrekkelijker geworden om ook te kijken naar woningen met een...

Neriman Polat manager Business Development a.s.r. en Aegon Hypotheken

Neriman Polat manager Business Development a.s.r. en Aegon Hypotheken

Neriman Polat is per 1 januari manager Business Development in de nieuwe hypotheekorganisatie van a.s.r. Zij wordt verantwoordelijk voor de beide merken, zowel a.s.r....

Zestig procent wil dat zorgverzekeraar helpt gezond te leven

Zestig procent wil dat zorgverzekeraar helpt gezond te leven

De meerderheid van de respondenten (zes op de tien) in a.s.r.-onderzoek verwacht dat haar zorgverzekeraar helpt met een gezonde levensstijl en veerkracht. Ruim drie...

Pensioen en flexibiliteit belangrijke arbeidsvoorwaarden

Pensioen en flexibiliteit belangrijke arbeidsvoorwaarden

Werkgevers die zich willen onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt hoeven volgens NN-onderzoek bij het zoeken van personeelsleden nog slechts op twee punten te focussen....

a.s.r. verlaagt uitvaartpremie met gemiddeld zeven procent

a.s.r. verlaagt uitvaartpremie met gemiddeld zeven procent

Vanaf januari 2024 verlaagt a.s.r. de premie met gemiddeld zeven procent voor klanten die een nieuwe uitvaartverzekering willen sluiten. Ook klanten bij wie de verzekering...