Grote zorgverzekeraars kunnen zich meer onderscheiden op dienstverlening en collectieve verzekeringen

Rood kruis

De grote zorgverzekeraars kunnen zich meer onderscheiden op dienstverlening en collectieve verzekeringen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het onderzoek kijkt naar de ruimte die zorgverzekeraars hebben om zich meer van elkaar te onderscheiden. Meer onderscheid tussen zorgverzekeraars geeft patiënten en verzekerden meer mogelijkheden om te kiezen voor wat zij belangrijk vinden, zowel bij hun keuze van een polis als bij het selecteren van een zorgaanbieder.

Zorgverzekeraars kunnen de dienstverlening onder andere verbeteren door actiever hun verzekerden te benaderen voor zorgbemiddeling of zorgadvies. Zorgverzekeraars ervaren van verzekerden of de maatschappij weinig prikkels om hierin te investeren. Veel verzekerden weten ook niet dat zorgverzekeraars deze diensten aanbieden. Aan de andere kant, als verzekerden gebruik maken van de adviezen van hun verzekeraar, zijn zij hier over het algemeen tevreden over. Verzekeraars kunnen hier meer doen. Met een goed zorgadvies of door zorgbemiddeling kunnen verzekerden betere keuzes maken tussen zorgaanbieders. Dat komt ook de kwaliteit van het zorgaanbod ten goede.
Het werkt ook andersom: meer aandacht van verzekerden voor advies en ondersteuning van de zorgverzekeraar stimuleert verzekeraars om hier meer mee te doen.

 

Collectieve verzekeringen met aandacht voor zorgkwaliteit en preventie
Verzekeraars kunnen zich meer van elkaar onderscheiden door in collectieve verzekeringen gericht aandacht te hebben voor zorgkwaliteit en/of preventie. Hiervoor is veel minder ruimte bij de individuele verzekeringen; zorgverzekeraars profileren zich daar vooral op premie en keuzevrijheid, omdat verzekerden ook vooral op deze aspecten letten bij het kiezen van hun polis.
Bijna zeventig procent van de verzekerden is aangesloten bij een collectief, bijvoorbeeld via de werkgever of gemeente. ACM en NZa: "Het doel van collectieve zorgverzekeringen is om voor een bepaalde groep mensen een op maat gesneden verzekeringspakket aan te bieden. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met soortgelijke gezondheidsrisico’s of sociale problematiek. Voorbeelden zijn collectieve verzekeringen van gemeenten voor mensen met een minimum inkomen en werkgevers met veel kantoorpersoneel. De werkgevers kunnen bijvoorbeeld afspraken maken met zorgverzekeraars over preventie voor RSI of lage rugpijn. Veel van de bestaande collectieve verzekeringen bieden nu geen op maat gesneden zorg, maar slechts een prijsvoordeel."

 

Dit is het tweede onderzoek (in een reeks van drie) naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt en de wijze waarop de concurrentie op deze markt kan worden verbeterd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
ACM kijkt naar onverzekerbaarheid

ACM kijkt naar onverzekerbaarheid

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bracht begin vorige maand een bezoek aan Adfiz. "Om met ons van gedachten te wisselen over en input te verzamelen voor...

Hoe eerlijk is een zorgverzekering?

Hoe eerlijk is een zorgverzekering?

Bestaat er een duurzame zorgverzekering? Een zorgverzekeraar die niet alleen een goede dekking en service biedt, maar ook goed is voor de planeet. MaatschapWij ging...

NZa blijft kritisch op zorgcollectiviteiten

NZa blijft kritisch op zorgcollectiviteiten

"Wij vinden dat verzekerden echt iets te kiezen moeten hebben als zij een zorgverzekering afsluiten", schrijft de NZa in de maandag gepresenteerde Monitor Zorgverzekeringen...

Big Brother nu ook anoniem

Big Brother nu ook anoniem

De financiële sector heeft er kennelijk geen moeite mee dat toezichthouders die zich bezig houden met consumentenbescherming, waaronder de AFM, vanaf begin...

Toetredingsdrempels voor zorgverzekeraars niet te hoog

Toetredingsdrempels voor zorgverzekeraars niet te hoog

Het kabinet vindt de toetredingsdrempels voor zorgverzekeraars niet te hoog. Dat is op te maken uit de vrijdag gepubliceerde kabinetsreactie op het vorig jaar...

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Verzekeraars beheersen risico's bewust ingekocht verlies onvoldoende

Instellingen hanteren veelal een bewuste strategie als verlieslatende producten in de Motor WA- en de WIA-WGA-markt worden gezet, maar de risicobeheersing hierbij...