Halvering aantal huishoudens dat beroep doet op NHG

NHG logo groot

Het totaal aantal NHG-garanties nam in het vierde kwartaal van 2018 vergeleken met een jaar eerder met 6,2 procent af.In 2018 hebben ruim duizend huishoudens een beroep gedaan op NHG; dit is ruim een halvering ten opzichte van vorig jaar,  zo blijkt uit de kwartaalcijfers van NHG.

Het aantal huishoudens dat een hypotheek met NHG heeft gesloten voor de aankoop van een woning daalde in het vierde kwartaal van 2018 met 15,5 procent. De afname werd veroorzaakt door een combinatie van de sterke stijging van de huizen prijzen in de tweede helft van 2018, de NHG-kostengrens van € 265.000 en de daling van het aantal verkochte bestaande woningen. In het vierde kwartaal sloten van de 3.300 huishoudens in de categorie ‘NHG overige’ (met daarin onder andere ook de 1-euro oversluitingen) 2.600 hun hypotheek over naar NHG. Het aandeel van het aantal gemelde garanties voor de aankoop van een woning in het totaal aantal gemelde garanties daalde van 85,7% in het laatste kwartaal van 2017 naar 77,2% in het laatste kwartaal van 2018.

In 2018 hebben ruim duizend huishoudens een beroep gedaan op NHG; dit is ruim een halvering ten opzichte van vorig jaar en circa driekwart promille van het aantal actieve garanties ultimo 2018. Het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag daalde met ruim 20 procent tot circa 17,9 duizend euro.

In 2018 is het garantievermogen toegenomen naar in totaal € 1,255 miljard. De verhoging van de NHG-kostengrens leidt er naar verwachting toe dat begin 2019 ruim 15 procent meer aankopen van bestaande woningen met NHG gefinancierd kunnen worden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

De Hypotheekshop pleit voor een uniform acceptatiekader NHG. De adviesketen: "De mate waarin aanbieders striktere normen aanhouden verschilt sterk tussen geldverstrekkers....

Grote stijging aantal hypotheekaanvragen met NHG

Grote stijging aantal hypotheekaanvragen met NHG

De verhoging van de NHG-grens van 265.000 naar 290.000 euro is volgens Knab de belangrijkste reden voor die flinke toename van het aantak hypotheekaanvragen met...

Samenwerkingsverband financiële zelfredzaamheid van start

Samenwerkingsverband financiële zelfredzaamheid van start

Een aantal financiële dienstverleners slaan samen de handen ineen om meer financiële zelfredzaamheid voor burgers mogelijk te maken. De partijen zijn APG,...

25-jarig NHG bouwt mee aan veilige online omgeving

25-jarig NHG bouwt mee aan veilige online omgeving

NHG gaat zich samen met diverse instanties inzetten om een sector overstijgende online omgeving te bouwen, waarin mensen veilig financiële informatie kunnen...

Rekenexperts voor Inkomensverklaring Ondernemer geselecteerd

Rekenexperts voor Inkomensverklaring Ondernemer geselecteerd

Vier partijen zijn geselecteerd als door NHG geaccrediteerde Rekenexpert voor de Inkomensverklaring Ondernemer: Overviewz te Barneveld, Pentrax Advies te Nijmegen,...

"Banken frustreren voordeel versoepelde NHG-regels"

"Banken frustreren voordeel versoepelde NHG-regels"

Banken ontmoedigen volgens de Consumentenbond klanten die een bestaande hypotheek willen omzetten naar een voordelige hypotheek met NHG. Uit onderzoek van de Consumentenbond...