Hamer: SER-advies is signaal dat het zo niet langer kan

Dive In 2019

“Het SER-advies is niet meer dan een aansporing tot ander gedrag, het is een signaal dat het niet langer zo kan.” Dit zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer tijdens het  tweede Dive In Festival in Nederland, onderdeel van een wereldwijd festival dat het onderwerp diversiteit en inclusie hoog op de agenda van de verzekeringssector moet zetten. Thema dit jaar was ‘meetbare impact’.

Vorig jaar werden er 115 festivals georganiseerd in 27 landen waar circa 9.000 bezoekers op af kwamen. In Nederland trokken vorig jaar Achmea, Aon, Aegon en Nationale-Nederlanden de kar. Dit jaar deden Rabobank, Interpolis en Mercer Marsh Nederland dat met Roeli Pot (Global Manager Diversity & Inclusion) als drijvende kracht. Zeker 300 deelnemers waren aanwezig in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Dagvoorzitter was Marry de Gaay Fortman, partner bij Houthoff en voorzitter van het bestuur van Topvrouwen.nl.

Met Hamer als één van de sprekers had de organisatie het niet beter kunnen timen. Het recente SER-advies ‘Diversiteit in de top’ heeft de tongen losgemaakt in Nederland. Voor het eerst in SER-verband viel het woord ‘vrouwenquotum’. De SER stelt voor de beursgenoteerde bedrijven in Nederland een ingroeiquotum voor van ten minste 30 procent vrouwen in RvC’s. Bedrijven die dit nog niet hebben bereikt, mogen bij een vrijkomende plaats alleen een vrouw benoemen. Anders volgt een sanctie: nietigverklaring van de benoeming. Daarnaast worden alle zogenaamde ‘grote’ vennootschappen (bijna 5.000) verplicht zelf ambitieuze streefcijfers op te stellen om genderdiversiteit te bevorderen in zowel hun Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur als de subtop.

Hamer kan het zich niet voorstellen dat dit advies niet door de politiek zal worden omarmd. “We hebben voldaan aan het verzoek van ministers Van Engelshoven en Koolmees om met een concreet voorstel voor maatregelen te komen om diversiteit in de top te bevorderen en vervolgens is ons advies door de hele polder omarmd.”

Velen in de zaal hadden gehoopt en gedacht dat meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven vanzelf wel tot stand zou komen, juist omdat noodzaak en voordelen logisch zijn. Of je het nu doet om talenten van mensen te benutten, meer winst te genereren, een betere afspiegeling van de samenleving te zijn, meer verbinding in de maatschappij tot stand te brengen, het levert altijd meer op dan het kost. En toch werkt het niet zo is de realiteit. In de RvC van beurgenoteerde ondernemingen is op dit moment 18 procent vrouw en in de Raad van Besturen is dat 12 procent. En die percentages stijgen al lange tijd niet meer.

Wiebe Draijer is ‘om’

Rabo-voorzitter Wiebe Draijer – die samen met Chantal Vergouw (directievoorzitter Interpolis) en David Sanders (ceo Mercer Marsh Nederland) meedeed aan een gesprek over het SER-advies – gaf toe dat hij 4,5 jaar geleden nog anders dacht over het quotum. Inmiddels weet hij beter. Hij noemde het een stoer advies, maar vindt dat de ambitie verder moet reiken. “Dertig procent vrouwen in de top is in feite de bodem van de badkamer. Echte verandering begint pas bij veertig procent en wij streven naar 50 procent. Pas dan bouw je echt aan een andere wereld.”

Ook Vergouw zei inmiddels om te zijn. “Voorstander van een quotum ben ik niet, maar dit is wel een interventie die gaat helpen. Uiteindelijk gaat het erom hoe we mensen een stem gaan geven. We moeten tools ontwikkelen waarmee we in de praktijk echte stappen kunnen maken. De Raad van Bestuur in bedrijven kan de opdracht bijvoorbeeld geven voor een inclusief HR-beleid.”

Volgens Hamer is het SER-advies veel breder dan alleen de invoering van het quotum. “Diversiteit zorgt voor sociale samenhang en verbinding in de samenleving. Diversiteit loont op alle gebieden. Het is duidelijk dat het met culturele diversiteit nog veel slechter is gesteld dan met genderdiversiteit. Om daadwerkelijk een andere mindset te krijgen, kun je niet volstaan met de invoering van quota alleen. Het gaat dan om ander onderwijs, om de omarming in de samenleving van de combinatie tussen werken, leren en zorgen en om de daadwerkelijke invoering van diversiteit en inclusiviteit in het bedrijfsleven.

Sanderse toonde zich verheugd met het SER-advies, maar vond wel dat de ambities verder mogen reiken. “Nu gaan we ons omringende landen als Noorwegen en Duitsland volgen, terwijl ik liever zie dat Nederland voorop loopt, zoals op veel andere gebieden. Pas als we diversiteit echt gaan waarderen, kan de verandering snel gaan.”

Met sprekers als hoogleraar Karen van Oudenhoven, socioloog Shervin Nekuee  en musicus Balout Khazraei, tassendesigner Omar Munie, columniste Japke-d. Bouma en een vijftal inspiratiesessies zorgde de organisatie voor een zeer divers programma. Op naar 2020!

Voor meer informatie, lees het interview met Roeli Pot in de herfsteditie van het New Financial Magazine.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rabobank geeft hypotheekklanten met laag energielabel 1.000 euro voor isoleren

Rabobank geeft hypotheekklanten met laag energielabel 1.000 euro voor isoleren

Rabobank gaat bestaande hypotheekklanten met een woning met energielabel G en F helpen verduurzamen door hen een Coöperatief Isolatiebudget te bieden. Dit bestaat...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Rabobank: nieuw label Vitru

Rabobank: nieuw label Vitru

Rabobank heeft onder de naam Vitru een financieringslabel gelanceerd voor zakelijk commercieel vastgoed voor het intermediaire kanaal. Vitru financiert verhuurde...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Hidde Coebergh naar Rabobank

Hidde Coebergh naar Rabobank

Hidde Coebergh treedt op 1 oktober toe tot het managementteam Klantbediening Particulieren van Rabobank met als primaire aandachtsgebieden Wonen en Hypotheken. Coebergh...

Uco Vegter nieuwe divisievoorzitter van Interpolis

Uco Vegter nieuwe divisievoorzitter van Interpolis

Uco Vegter is per 1 september benoemd tot divisievoorzitter van Interpolis. Hij volgt Chantal Vergouw op, die sinds 1 juni lid is van de Raad van Bestuur van...

Lessen over vrouwvriendelijkheid

Lessen over vrouwvriendelijkheid

"Inclusiviteit is een belangrijk en actueel thema in onze samenleving. Minister Kaag heeft een inclusieve financiële sector als één van de vier...

WIFS organiseert voor vierde keer DiveIn Festival Nederland

WIFS organiseert voor vierde keer DiveIn Festival Nederland

WIFS organiseert dit jaar voor de vierde keer de Nederlandse editie van het internationale DiveIn Festival. Het evenement, dat in meer dan veertig landen wordt...

SER: “Ontwikkel start-RI&E voor het mkb”

SER: “Ontwikkel start-RI&E voor het mkb”

Er is ruimte voor verbetering van de arbeidsomstandigheden in Nederland. Op de eerste plaats door de naleving van de risico-inventarisatie en -evaluatie te verbeteren,...