Harrie-Jan van Nunen likes & unlikes

Harrie-Jan van Nunen

"De kloof tussen wat consumenten willen en wat banken bieden wordt steeds groter." Aldus Harrie-Jan van Nunen (De Financiële Makelaar) in de rubriek Like & Unlike in de woensdagnieuwsbrief van VVP Online.

Wat gaat er momenteel goed in de financiële sector?

"Adviseurs maken een professionaliseringsslag. De focus komt te liggen op kwalitatieve dienstverlening, waarbij steeds vaker de samenwerking wordt gezocht met externe partijen. We zien bijvoorbeeld dat steeds meer adviseurs besluiten om de bemiddeling uit te besteden aan ons Bemiddelingsloket. Het administratieve deel wordt uit handen van de adviseur genomen, waardoor de adviseur meer tijd overhoudt voor zijn klant.

"Zo’n zelfde ontwikkeling zien we bij de advisering aan ondernemers. Door gebruik te maken van de inkomensanalyse voor ondernemers krijgt de ondernemer voor de adviesfase inzicht in zijn mogelijkheden bij de diverse aanbieders. Op basis hiervan maakt de adviseur de keuze voor de best passende aanbieder. De ondernemer krijgt zekerheid vooraf over de haalbaarheid, gecombineerd met het best passend advies."

Wat kan er beter in de financiële sector?

"De kloof tussen wat consumenten willen en wat banken bieden wordt steeds groter. Consumenten hebben behoefte aan maatwerk, terwijl aanbieders zich ontwikkelen richting standaardisatie. Daar komt bij dat banken en toezichthouder zich achter elkaar verschuilen als het gaat om het aanbieden van maatwerk. Aanbieders durven, uit angst voor sanctionering achter, niet af te wijken van de normen, terwijl de toezichthouder stelt dat de wettelijke normen voldoende ruimte bieden voor maatwerk. Discussies hierover, zoals bijvoorbeeld voor de extra leencapaciteit bij energiebesparende voorzieningen, dragen hier ook niet aan bij.

"Al geruime tijd pleiten wij voor meer standaard maatwerk. Ruimere normen voor specifieke situaties die standaard toegepast kunnen worden, wanneer men voldoet aan de voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld de ruimere inkomensnorm voor ouderen die willen verhuizen. Weliswaar is deze mogelijkheid nu alleen nog met NHG, maar het is een begin. En zo zijn er nog veel meer doelgroepen die behoefte hebben aan standaardmaatwerk. Een beetje tempo kan geen kwaad!"

Reactie toevoegen

 

Reacties

Pim frishert - Dazure 25 april 2018

Uitstekend artikel Harrie-Jan.

Meer over
Mark de Rijke likes & unlikes

Mark de Rijke likes & unlikes

"Pas wanneer de angst over het actief delen van klantdata met het intermediair weggenomen wordt, zal er sprake kunnen zijn van echte partners in business." Dat zegt...

Paul Robbe likes & unlikes

Paul Robbe likes & unlikes

"Het is goed dat er de laatste tijd in de media en in de politiek meer aandacht is voor het belangrijke thema onverzekerbaarheid." Dat stelt Paul Robbe (directeur...

Jeroen Oversteegen likes & unlikes

Jeroen Oversteegen likes & unlikes

"Geldverstrekkers en verzekeraars zouden binnen de mogelijkheden van het provisieverbod intermediairs vaker kunnen belonen voor de uitbesteding van nazorg." Dat...

Tim Schoonbergen likes & unlikes

Tim Schoonbergen likes & unlikes

"Veel verzekeringsvormen hebben heel wat meer maatschappelijke relevantie dan allerlei 'hippe' producten/diensten van nog hippere bedrijven met astronomische winstmarges",...

Ivo Valkenburg likes & unlikes

Ivo Valkenburg likes & unlikes

"Het is de hoogste tijd voor herziening van alle vastgelopen elementen in het financiële systeem." Aldus verbinder en auteur Ivo Valkenburg ('Spirit in Finance')...

Gert Vasse likes & unlikes

Gert Vasse likes & unlikes

"De transitie naar meer eenvoudige producten en begrijpelijke taal mag wat mij betreft wel wat sneller gaan." Dat zegt Gert Vasse (director bij Yellowtail) in de...

Ron Bavelaar likes & unlikes

Ron Bavelaar likes & unlikes

"De traditionele levenmarkt ontwikkelt zich onvoldoende, met alle gevolgen van dien." Aldus Ron Bavelaar, directievoorzitter Yarden, in de rubriek Like & Unlike...

Arjen Gielen (NHG) likes & unlikes

Arjen Gielen (NHG) likes & unlikes

“Deze tijd vraagt om meer variatie en maatwerk in woonfinanciering. Dat is mogelijk, maar het gaat niet vanzelf”, stelt Arjen Gielen, directeur van NHG,...

Menno Luiten likes & unlikes

Menno Luiten likes & unlikes

"Er zou meer scheiding moeten komen tussen het aanbieden van hypotheken en het adviseren van hypotheken." Dat stelt commercieel directeur Menno Luiten van MUNT Hypotheken...

Jeanette Hadderingh likes & unlikes

Jeanette Hadderingh likes & unlikes

"Marktwerking is goed, maar het moet wel in balans blijven met de maatschappij waarin we leven." Aldus Jeanette Hadderingh, directeur NIBE-SVV, in de rubriek Like...