Harrie-Jan van Nunen likes & unlikes

Harrie-Jan van Nunen

"De kloof tussen wat consumenten willen en wat banken bieden wordt steeds groter." Aldus Harrie-Jan van Nunen (De Financiële Makelaar) in de rubriek Like & Unlike in de woensdagnieuwsbrief van VVP Online.

Wat gaat er momenteel goed in de financiële sector?

"Adviseurs maken een professionaliseringsslag. De focus komt te liggen op kwalitatieve dienstverlening, waarbij steeds vaker de samenwerking wordt gezocht met externe partijen. We zien bijvoorbeeld dat steeds meer adviseurs besluiten om de bemiddeling uit te besteden aan ons Bemiddelingsloket. Het administratieve deel wordt uit handen van de adviseur genomen, waardoor de adviseur meer tijd overhoudt voor zijn klant.

"Zo’n zelfde ontwikkeling zien we bij de advisering aan ondernemers. Door gebruik te maken van de inkomensanalyse voor ondernemers krijgt de ondernemer voor de adviesfase inzicht in zijn mogelijkheden bij de diverse aanbieders. Op basis hiervan maakt de adviseur de keuze voor de best passende aanbieder. De ondernemer krijgt zekerheid vooraf over de haalbaarheid, gecombineerd met het best passend advies."

Wat kan er beter in de financiële sector?

"De kloof tussen wat consumenten willen en wat banken bieden wordt steeds groter. Consumenten hebben behoefte aan maatwerk, terwijl aanbieders zich ontwikkelen richting standaardisatie. Daar komt bij dat banken en toezichthouder zich achter elkaar verschuilen als het gaat om het aanbieden van maatwerk. Aanbieders durven, uit angst voor sanctionering achter, niet af te wijken van de normen, terwijl de toezichthouder stelt dat de wettelijke normen voldoende ruimte bieden voor maatwerk. Discussies hierover, zoals bijvoorbeeld voor de extra leencapaciteit bij energiebesparende voorzieningen, dragen hier ook niet aan bij.

"Al geruime tijd pleiten wij voor meer standaard maatwerk. Ruimere normen voor specifieke situaties die standaard toegepast kunnen worden, wanneer men voldoet aan de voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld de ruimere inkomensnorm voor ouderen die willen verhuizen. Weliswaar is deze mogelijkheid nu alleen nog met NHG, maar het is een begin. En zo zijn er nog veel meer doelgroepen die behoefte hebben aan standaardmaatwerk. Een beetje tempo kan geen kwaad!"

Reactie toevoegen

 

Reacties

Pim frishert - Dazure 25 april 2018

Uitstekend artikel Harrie-Jan.

Meer over
Leo de Boer likes & unlikes

Leo de Boer likes & unlikes

"De wereld wordt niet digitaal, de wereld ís digitaal." Aldus Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars) in de rubriek Like & Unlike in de woensdagnieuwsbrief...

Ewald Bary likes & unlikes

Ewald Bary likes & unlikes

"Goed nieuws, geen boetes”, zegt Ewald Bary (Lindenhaeghe) in de rubriek Like & Unlike in de woensdagnieuwsbrief van VVP. Wat gaat er momenteel goed in...

Bert Sonneveld likes & unlikes

Bert Sonneveld likes & unlikes

"Wij zien de kwaliteit van de dienstverlening door assurantieadviseurs omhoog gaan", zegt Bert Sonneveld (de Vereende) in de rubriek Like & Unlike in de woensdagnieuwsbrief...

Ron van Kesteren likes & unlikes

Ron van Kesteren likes & unlikes

"Het klantbelang centraal stellen is geen project met een einddatum, het vraagt om continue aandacht." Dat stelt Ron van Kesteren (Stichting toetsing verzekeraars)...

Antoinette Kalkman likes & unlikes

Antoinette Kalkman likes & unlikes

"We moeten blijven oppassen dat automatisering niet leidend wordt, maar echt ondersteunend blijft aan de klantbenadering." Aldus Antoinette Kalkman (FlexFront) in...

Jos Baeten likes & unlikes

Jos Baeten likes & unlikes

Het besef dat de financiële sector uit moet gaan van de behoeften van de klant in plaats van alleen het aanbieden van producten is echt ingedaald. Dat zegt...

Michel Schaft likes & unlikes

Michel Schaft likes & unlikes

"Er gaat een moment komen dat de consument zelf de overregulering in de financiële sector afstraft." Dat stelt Michel Schaft (mede-oprichter we are sure) in...

Björn Jalving likes & unlikes

Björn Jalving likes & unlikes

"Wat gaan we doen om meer waarde toe te voegen aan financiële producten? Op deze vragen hoor ik in de markt nog te weinig antwoorden." Aldus Björn Jalving...

Richard Meinders likes & unlikes

Richard Meinders likes & unlikes

"Ik zou graag zien dat er een brede dialoog binnen de sector op gang komt om het evenwicht tussen de commerciële en maatschappelijke belangen te behouden dan...

Iris Brik likes & unlikes

Iris Brik likes & unlikes

De zorgplicht naar de klant wordt soms te eng en daarmee in het nadeel van de klant uitgelegd. Dat stelt Iris Brik, directeur Fine Tuning Personal Finance en auteur...