Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

euro's via Pixabay 4

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden over hypotheekgesprekken en hypotheekadviseurs.

Hoewel er sinds 2013 een provisieverbod van kracht is, is maar 21,6 procent van de respondenten daarvan op de hoogte. Ruim de helft dacht dat de stelling klopt, terwijl 26,1 procent het niet kon aangeven.

Andere misverstanden: 31,8 procent denkt dat hypotheekadviseurs na het sluiten van de hypotheek het verloop (zoals aflossingen) van de hypotheek kunnen volgen in hun systeem’ (meeste aanbieders staan dit vanwege de privacywetgeving niet toe); 28,3 procent denkt dat via de eigen bank alle aanbieders worden vergeleken (alleen de eigen bank wordt betrokken); 25,9 procent denkt dat een adviseur gemiddeld acht uur werk heeft  aan het bemiddelen en afsluiten van een nieuwe hypotheek (werkelijkheid: gemiddeld vijftien tot 20 uur afhankelijk van de adviessituatie).

Ingewikkeld onderwerp

De adviesketen: “Maar liefst veertien van de in totaal 26 stellingen in het onderzoek werd door meer dan de helft van de respondenten niet goed beantwoord. Dat toont aan dat hypotheken een ingewikkeld onderwerp is, zelfs voor mensen die al meerdere keren een hypotheek hebben afgesloten. Uitsplitsing van de respondenten naar variabelen als leeftijd, opleidingsniveau en gezinssituatie laat geen grote onderlinge verschillen zien.

“Voor een goede werking van de woningmarkt (bijvoorbeeld doorstroming van ouderen) en een goede financiële gezondheid op korte en langere termijn is het van belang dat consumenten de juiste beslissingen en afwegingen maken. Informatie en voorlichting (bijvoorbeeld in het hypotheekadvies en via de media), aandacht voor knelpunten bij toezichthouder / overheid en duidelijke regelgeving (over beheer van hypotheken en onafhankelijk advies) zijn hierin uitermate belangrijk.”

Pensionering

De grootste misverstanden zijn er over pensionering. Grootste misvatting is de stelling ‘Voor senioren (65 jaar en ouder) gelden strengere voorwaarden bij het aanvragen van een hypotheek dan voor andere leeftijdsgroepen’ gevolgd door ‘Hypotheekaanbieders houden bij personen vanaf 65 jaar rekening met de hoogte van het toekomstig pensioen dat iemand via een pensioenfonds of pensioenverzekeraar heeft opgebouwd (ouderdomspensioen)’. Ondanks dat 66,7 procent respectievelijk 66,1 procent van de respondenten op de stellingen ‘waar’ antwoordde, zijn beide stellingen niet waar. Geldverstrekkers hanteren geen leeftijdsafhankelijke voorwaarden in het nadeel van ouderen. Financiers houden al vanaf tien jaar voor ingangsdatum van de AOW-uitkering (57 jaar en ouder) rekening met iemands pensioenvoorziening; er is zelfs een voorstel in de maak om dat op te trekken naar vijftien of 20 jaar voor AOW-leeftijd.

Ook de pensioentoetsing van ondernemers is niet voor alle consumenten even helder. Geldverstrekkers houden echter in de regel alleen rekening met pensioen dat is opgebouwd in loondienst en de opgebouwde waarde van een lijfrente. De waarde van een onderneming wordt daar niet in betrokken.

Er heersen ook misverstanden over echtscheiding en de hypotheek. Een hoge overwaarde kan het uitkopen van de ex-partner juist lastig maken. Daarnaast kan over het algemeen slechts één van beide ex-partners de huidige lage hypotheekrente meenemen naar een nieuwe woning.

Aflossingsvrije hypotheken en het einde van de hypotheekrenteaftrek zijn twee andere onderwerpen waar misverstanden over blijken te zijn. Hoewel het vanaf 2013 voor starters en voor bestaande woningeigenaren (in het geval van een verhoging) niet meer mogelijk is om de betaalde hypotheekrente fiscaal af te trekken bij het sluiten van een aflossingsvrij leningdeel, kan nog wel degelijk worden gekozen voor aflossingsvrij als aflosvorm mits dat past op betaalbaarheid. Slechts 39,1 procent van de respondenten weet dit. En ondanks dat vanaf 2031 voor de eerste groep huiseigenaren een einde komt aan de aftrek van hypotheekrente vanwege het verstrijken van de 30-jaars termijn, blijkt nog niet iedereen zich dat te realiseren. Maar 33,8 procent wist het juiste antwoord op deze stelling.

Reactie toevoegen

 
"Grootbanken worden minder concurrerend met hypotheekrentes"

"Grootbanken worden minder concurrerend met hypotheekrentes"

"Sinds de kloof tussen stijgende hypotheekrentes en langzamer stijgende spaarrentes is gegroeid, is het marktaandeel van de grootbanken en hun dochterlabels op de...

Uitkomst VVP-poll: provisieverbod bij uitvaartverzekeringen begraven

Uitkomst VVP-poll: provisieverbod bij uitvaartverzekeringen begraven

Een zeer ruime meerderheid (89 procent) van de stemmers op de afgelopen VVP-poll is het eens met Adfiz-directeur Enno Wiertsema dat het provisieverbod bij uitvaartverzekeringen...

Stijging huizenprijzen hoger dan piek van 2022

Stijging huizenprijzen hoger dan piek van 2022

De huizenprijzen liggen inmiddels hoger dan de piek van april 2022 en lijken deze maand weer voor het eerst sinds twee jaar door de grens van 10 procent stijging...

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

"Laagste verdiensten op hypotheekrente sinds 2008"

"Laagste verdiensten op hypotheekrente sinds 2008"

De verdiensten die hypotheekverstrekkers gemiddeld behalen zijn dit jaar tot nu toe zeer laag, aldus De Hypotheekshop. De marge – het verschil tussen de in-...

Expats: verborgen groep op de koopwoningmarkt

Expats: verborgen groep op de koopwoningmarkt

Expats zijn een verborgen groep op de woningmarkt, stelt De Hypotheekshop. Was het vroeger een kleine groep die tijdelijk in Nederland verbleef, tegenwoordig strijken...

Energielabel C wordt steeds meer de norm voor geldverstrekkers

Energielabel C wordt steeds meer de norm voor geldverstrekkers

De Hypotheekshop ziet dat energielabel C steeds meer de norm wordt van geldverstrekkers. De adviesketen: "Een recente ontwikkeling is dat sommige financiers uitsluitend...

Daling hypotheekrente komt tot stilstand

Daling hypotheekrente komt tot stilstand

Afgelopen week hebben geldverstrekkers vaker de rente verhoogd dan verlaagd, aldus De Hypotheekshop. Dat is voor het eerst sinds eind oktober weer gebeurd. Ook voor...

"ECB dwingt banken tot hogere rente op aflossingsvrije hypotheken"

"ECB dwingt banken tot hogere rente op aflossingsvrije hypotheken"

De Hypotheekshop verwacht dat de renteopslag voor aflossingsvrije hypotheken omhoog zal gaan, wellicht naar 0,5 tot één procent. De adviesketen: "Al...

Huizenkopers in Noord-Holland vragen de hoogste hypotheken aan

Huizenkopers in Noord-Holland vragen de hoogste hypotheken aan

Starters (391.000 euro en doorstromers (408.000 euro) in Noord-Holland hebben vorig jaar gemiddeld de hoogste hypotheekaanvragen gedaan. Dat blijkt uit het overzicht...