Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

euro's via Pixabay 4

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden over hypotheekgesprekken en hypotheekadviseurs.

Hoewel er sinds 2013 een provisieverbod van kracht is, is maar 21,6 procent van de respondenten daarvan op de hoogte. Ruim de helft dacht dat de stelling klopt, terwijl 26,1 procent het niet kon aangeven.

Andere misverstanden: 31,8 procent denkt dat hypotheekadviseurs na het sluiten van de hypotheek het verloop (zoals aflossingen) van de hypotheek kunnen volgen in hun systeem’ (meeste aanbieders staan dit vanwege de privacywetgeving niet toe); 28,3 procent denkt dat via de eigen bank alle aanbieders worden vergeleken (alleen de eigen bank wordt betrokken); 25,9 procent denkt dat een adviseur gemiddeld acht uur werk heeft  aan het bemiddelen en afsluiten van een nieuwe hypotheek (werkelijkheid: gemiddeld vijftien tot 20 uur afhankelijk van de adviessituatie).

Ingewikkeld onderwerp

De adviesketen: “Maar liefst veertien van de in totaal 26 stellingen in het onderzoek werd door meer dan de helft van de respondenten niet goed beantwoord. Dat toont aan dat hypotheken een ingewikkeld onderwerp is, zelfs voor mensen die al meerdere keren een hypotheek hebben afgesloten. Uitsplitsing van de respondenten naar variabelen als leeftijd, opleidingsniveau en gezinssituatie laat geen grote onderlinge verschillen zien.

“Voor een goede werking van de woningmarkt (bijvoorbeeld doorstroming van ouderen) en een goede financiële gezondheid op korte en langere termijn is het van belang dat consumenten de juiste beslissingen en afwegingen maken. Informatie en voorlichting (bijvoorbeeld in het hypotheekadvies en via de media), aandacht voor knelpunten bij toezichthouder / overheid en duidelijke regelgeving (over beheer van hypotheken en onafhankelijk advies) zijn hierin uitermate belangrijk.”

Pensionering

De grootste misverstanden zijn er over pensionering. Grootste misvatting is de stelling ‘Voor senioren (65 jaar en ouder) gelden strengere voorwaarden bij het aanvragen van een hypotheek dan voor andere leeftijdsgroepen’ gevolgd door ‘Hypotheekaanbieders houden bij personen vanaf 65 jaar rekening met de hoogte van het toekomstig pensioen dat iemand via een pensioenfonds of pensioenverzekeraar heeft opgebouwd (ouderdomspensioen)’. Ondanks dat 66,7 procent respectievelijk 66,1 procent van de respondenten op de stellingen ‘waar’ antwoordde, zijn beide stellingen niet waar. Geldverstrekkers hanteren geen leeftijdsafhankelijke voorwaarden in het nadeel van ouderen. Financiers houden al vanaf tien jaar voor ingangsdatum van de AOW-uitkering (57 jaar en ouder) rekening met iemands pensioenvoorziening; er is zelfs een voorstel in de maak om dat op te trekken naar vijftien of 20 jaar voor AOW-leeftijd.

Ook de pensioentoetsing van ondernemers is niet voor alle consumenten even helder. Geldverstrekkers houden echter in de regel alleen rekening met pensioen dat is opgebouwd in loondienst en de opgebouwde waarde van een lijfrente. De waarde van een onderneming wordt daar niet in betrokken.

Er heersen ook misverstanden over echtscheiding en de hypotheek. Een hoge overwaarde kan het uitkopen van de ex-partner juist lastig maken. Daarnaast kan over het algemeen slechts één van beide ex-partners de huidige lage hypotheekrente meenemen naar een nieuwe woning.

Aflossingsvrije hypotheken en het einde van de hypotheekrenteaftrek zijn twee andere onderwerpen waar misverstanden over blijken te zijn. Hoewel het vanaf 2013 voor starters en voor bestaande woningeigenaren (in het geval van een verhoging) niet meer mogelijk is om de betaalde hypotheekrente fiscaal af te trekken bij het sluiten van een aflossingsvrij leningdeel, kan nog wel degelijk worden gekozen voor aflossingsvrij als aflosvorm mits dat past op betaalbaarheid. Slechts 39,1 procent van de respondenten weet dit. En ondanks dat vanaf 2031 voor de eerste groep huiseigenaren een einde komt aan de aftrek van hypotheekrente vanwege het verstrijken van de 30-jaars termijn, blijkt nog niet iedereen zich dat te realiseren. Maar 33,8 procent wist het juiste antwoord op deze stelling.

Reactie toevoegen

 
Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...

Renteverhogingen leiden tot piek in hypotheekaanvragen

Renteverhogingen leiden tot piek in hypotheekaanvragen

Bijna alle actieve geldverstrekkers, op twee na, hebben deze week hun hypotheekrentes verhoogd. Een handvol zelfs twee maal. Dat zorgt voor een heuse piek van hypotheekaanvragen,...

Omgekeerde rentecurve nog nooit zo extreem

Omgekeerde rentecurve nog nooit zo extreem

“Hoewel we in het verleden wel vaker een omgekeerde rentecurve voor de hypotheekrente hebben gezien, is deze nog nooit zo extreem geweest sinds we begonnen...

Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Kabinet betreurt afzien van algeheel provisieverbod bij retailbeleggen

Het kabinet vindt het jammer dat er geen algeheel provisieverbod komt bij retailbeleggen. De Europese Commissie heeft haar voorstel terzake afgezwakt. De minister:...

Variabele hypotheekrente stijgt al een jaar

Variabele hypotheekrente stijgt al een jaar

Terwijl de (middel)lange hypotheekrente sinds oktober vorig jaar het toonbeeld is van stabiliteit, geldt dat volgens De Hypotheekshop bepaald niet voor de variabele...

Provisieverbod in Retail Investment Strategy afgezwakt maar kritiek blijft

Provisieverbod in Retail Investment Strategy afgezwakt maar kritiek blijft

Hoewel het provisieverbod uit de voorgestelde Retail Investment Strategy van de Europese Commissie in adviesverband is verdwenen, blijven Insurance Europe en andere...

Hypotheekshop lanceert robotadvies voor starters op huizenmarkt

Hypotheekshop lanceert robotadvies voor starters op huizenmarkt

De Hypotheekshop heeft de Online Hypotheekmodule gelanceerd, volledig gerobotiseerd advies voor starters op de huizenmarkt. De starter blijft de mogelijkheid houden...

Hause hypotheekaanvragen bij aanbieders

Hause hypotheekaanvragen bij aanbieders

"Door de renteverhogingen komen er deze week extra veel hypotheekaanvragen binnen bij aanbieders, van consumenten (vooral starters, maar ook doorstromers en verhogers)...

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

Toename hypotheekaanvragen van zelfstandigen

De Hypotheekshop ziet een toename van het aantal hypotheekaanvragen van zelfstandigen. De adviesketen: “Veel ondernemers hebben door de coronamaatregelen in...

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

Doorstromers zetten de rente langer vast dan starters

"Starters kiezen in de regel voor 10 jaar vast, terwijl doorstromers ook vaak voor 20 jaar vast opteren. Dit verschil heeft mogelijk te maken met de maximale leencapaciteit,...