"Heroverweeg de voorwaarden van de wezenuitkering"

Kinderen via Pixabay school opvang

Heroverweeg de voorwaarden van de wezenuitkering. Dat is een van de verbeterpunten die worden genoemd in het rapport 'Doeltreffendheid van de wezenuitkering', opgesteld door ‘de beleidsonderzoekers’ in opdracht van minister Schouten.

De onderzoekers: “Een wees ontvangt tot maximaal 21 jaar een wezenuitkering. Uit dit onderzoek komt naar voren dat jongvolwassen wezen op die te oud zijn voor de wezenuitkering niet altijd volledig financieel voor zichzelf kunnen zorgen, vaak omdat zij nog studeren. Sommige wezen studeren voltijds na hun 21e levensjaar, wat het moeilijk maakt om hiernaast veel te werken. Een ander probleem is dat wanneer een wees niet naar school gaat of geen startkwalificatie heeft en voor een huishouden zorgt, diegene ook geen recht heeft op de wezenuitkering. Wezen vanaf zestien jaar verdienen door het jeugdloon weinig geld. Probeer daarom na te gaan in hoeverre het realistisch is om te verwachten dat wezen tussen de zestien en 21 jaar oud voldoende inkomen hebben om zelf bestaanszekerheid te realiseren. Bovendien is het goed om te heroverwegen of het stoppen van de wezenuitkering om wezen een startkwalificatie te laten behalen het juiste instrument is. Vangnetregelingen voor wezen zijn er onvoldoende, en wezen stoppen meestal niet met hun studie om te willen werken, maar vaak noodgedwongen, doordat deze wezen bijvoorbeeld moeten zorgen voor zusjes/broertjes of tijdelijk niet naar school kunnen vanwege psychische problematiek.”

Meer informatie geven

Andere verbeterpunten: de doelstelling van de wezenuitkering kan scherper worden geformuleerd. Neem de afbakening van de doelgroep ‘wezen’ in heroverweging. Zorg ervoor dat er meer informatie beschikbaar is voor wezen, voogden, verzorgers en andere betrokken partijen. Het is van belang om beter in kaart te brengen wat de dagelijkse kosten zijn van wezen per leeftijdscategorie. Om het mogelijke niet-gebruik beter in kaart te brengen is te overwegen een non-respons onderzoek in te stellen. Overweeg om de wezenuitkering standaard te laten gelden als bijzonder inkomen. De gemeente – die immers het dichtst bij de burger staat – zou meer algemene informatie moeten kunnen verstrekken over en aan wezen.

Voorlopig onderzoek van het CBS laat zien dat er in Nederland ongeveer 1.600 kinderen en
jongvolwassenen jonger dan 21 jaar wees zijn.

Anw

Op 1 juli 1996 verving de Algemene nabestaandenwet (Anw) de voorheen geldende Algemene Weduwen- en Wezenwet. De Anw bepaalde in de eerste instantie dat alle achterblijvende partners en achterblijvende kinderen een uitkering konden ontvangen. Het betrof zowel kinderen van wie beide ouders overleden waren (volle wezen) als kinderen van wie één ouder overleden was (halfwezen). Per 1 juli 2013 kwam de uitkering voor halfwezen te vervallen.

De wezenuitkering is bedoeld voor kinderen en jongvolwassenen jonger dan 21 jaar die beide juridische ouders of hun enige juridische ouder (het kan dus ook gaan om adoptieouders) hebben verloren. De laatste ouder moet vóór het overlijden verzekerd zijn geweest voor de Anw, namelijk door in Nederland te wonen of te werken.

De andere ouder hoeft niet per se te zijn overleden, er kan ook sprake zijn van: onbekendheid van de biologische vader, specifiek wanneer deze het kind niet heeft
erkend (er is nooit sprake geweest van meer dan één juridische ouder); ontzetting uit de ouderlijke macht van de andere ouder (er blijft dan één juridische ouder over); officiële vermissing (uitgesproken door de rechter) van de ene ouder vóór het overlijden van de andere ouder (er blijft dan één juridische ouder over).

Naast de voorwaarde dat het kind of de jongvolwassene geen ouders meer heeft, gelden er ook specifieke leeftijdsgebonden voorwaarden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV heeft haar kennisdocument over de verplichte AOV voor zelfstandigen geactualiseerd. Deze 2.0 versie is een update van de 1.0 versie van juni 2023. Aan...

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Minister Van Gennip is de internetconsultatie gestart van de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Dit houdt in dat alleen op basis van wat mensen...

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2023) De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt nog verlengd tot en met 31 december 2024....

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over het derde kwartaal van 2023 komt uit op 6,9. Dat is een daling van 6,4 procent ten opzichte van 2022. Ook in het...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 4, 2023) Het ziekteverzuim in Nederland stijgt. In 2022 kostte dat werkgevers maar liefst 27 miljard euro. Nooit...

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Internetconsultatie wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Minister Van Gennip van SZW is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar. Het concept-wetsvoorstel...

Dure rekening

Dure rekening

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 4, 2023) Wijs als adviseur werkgevers op het belang om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. Doen,...

Vernieuwing niet de pas afsnijden

Vernieuwing niet de pas afsnijden

(Cosmas Blaauw van SharePeople in VVP 4, 2023) “Met SharePeople willen we in de eerste plaats bereiken dat de ondernemer goed voor zichzelf zorgt. Zodat...