Herwin Schrijver en Marjol Nikkels like & unlike

Herwig Schrijver en Marjol Nikkels 2018

"Inactiviteit wordt beloond. En iedereen weet: hoe langer uit het arbeidsproces, hoe moeilijker het wordt weer aan de slag te gaan." Aldus Marjol Nikkels en Herwin Schrijver van CS Opleidingen in de rubriek Like & Unlike in de woensdagnieuwsbrief van VVP Online.

Wat gaat er goed in de financiële sector?

"Het gaat goed met de daling van de werkloosheid in Nederland. In januari tot en met mei 2018 zijn er 178.000 WW-uitkeringen beëindigd: een daling van 11,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

"De vraag is of het ook goed gaat met werkend Nederland. Of wordt de economische groei belemmerd doordat de juiste kandidaten niet meer te vinden zijn? Er zijn volgens het CBS meer dan 215.000 openstaande vacatures. In de ICT en techniek zijn gekwalificeerde kandidaten schaars. Ook de zorgsector komt moeilijk aan mensen en in het onderwijs worden klassen samengevoegd wegens gebrek aan invaldocenten voor ziekte van de andere docenten. Bedrijven werken samen met ROC’s om zo al jonge mensen aan zich te binden. Werkgevers moeten creatiever worden om aan goed personeel te komen.

"Rutte 3 stimuleert dat werken meer lonend gaat worden, zodat ook mensen die in deeltijd werken bereid zijn meer uren te gaan werken. Door de arbeidskorting te verhogen en lagere belastingtarieven zullen werknemers meer overhouden en wordt het aantrekkelijker om het onbenutte arbeidspotentieel beter te gaan benutten."

Wat kan er beter in de financiële sector?

"Als we kijken naar onze cao’s, dan zien we dat er aan de ‘werkprikkel’ nog gesleuteld moet worden. Inactiviteit wordt beloond. Niet alleen met twee jaar lang 100 procent loondoorbetaling bij ziekte, maar ook met allerlei aanvullende regelingen op werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. En iedereen weet: hoe langer uit het arbeidsproces, hoe moeilijker het wordt weer aan de slag te gaan.

"Laten we eens inzoomen op het onderwijs. Er is veel tumult omdat leraren in het basisonderwijs, met name de jongere leerkrachten, onderbetaald worden. Opmerkelijk, want er waren miljoenen euro’s vrijgemaakt voor de docenten, maar het is niet duidelijk waar dit geld is gebleven.

"Ondertussen stellen de schoolbesturen het geld nodig te hebben voor de stijgende lasten, waardoor  er geen ruimte is voor de salariseisen van de docenten. Die stijgende lasten komen voor een deel uit onzichtbare kostenposten van ex-werknemers die in de wachtgeldregeling terecht zijn gekomen. Een overzicht van de onzichtbare kosten in het kader van werkloosheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid waarmee een gemiddeld schoolbestuur van een lagere school te maken heeft

- zelf betalen van de WW (ook basisscholen zijn eigenrisicodrager voor de WW) voor leerkrachten die thuis zitten;

- veel basisscholen werken voor verzuim met het Eigen Regie Model en hebben gemiddeld een (veel) hoger verzuimkostenpercentage dan 10 procent;

- bijkomende kosten voor loondoorbetaling bij ziekte (er zijn nogal wat scholen die bij verzuim 3 jaar loon doorbetalen of aanvullen);

- het hersteld melden van verzuim tijdens vakanties waardoor er na de grote vakantie gewoon weer sprake is van een nieuwe melding (die zo nogal eindeloos kan doorlopen);

- een leerkracht die na 2 jaar verzuim niet arbeidsongeschikt wordt verklaard, mag niet worden ontslagen. Een eventueel verschil tussen het oude en nieuwe salaris wordt gedurende 5 jaar voor 65 procent gecompenseerd;

- akkefietjes waarbij conflicten worden ‘opgelost’ door iemand met behoud van salaris naar huis te sturen omdat een niet-functionerende leerkracht ongeveer niet te ontslaan is.

"Een grote groep docenten zit dus aan de kant, terwijl er een groot tekort is aan vakbekwame docenten. Dan zul je toch denken dat we de wachtgeld-werknemers weer gaan plaatsen? Dit zijn er ongeveer 17.000 die al voor 70 procent door de scholen worden betaald. Wat is dan het probleem? Inactiviteit is lonend door alle cao-aanvullingen. Er zal een veel strakkere re-integratiesturing nodig zijn en voor de werknemer grotere financiële prikkels.

"Scholen mogen zelf de re-integratie-activiteiten uitvoeren. Daar kunnen de schadelastbeperkende principes van casemanagement eenvoudig op losgelaten worden. En dat kunnen we ook doen bij de leerkrachten die vanwege boosheid en frustratie relationeel verzuimen. Het modewoord is niet voor niets ‘inzetbaarheid’. Inzetbaarheid op de mogelijkheden. Alle cao-regels die hierbij beperkend werken, moeten dringend onder de loep worden genomen. Door de problemen echt aan te pakken komt het geld wel vrij dat nodig is om het jeugdig talent een hoger docentensalaris te geven."

  •  

Reactie toevoegen

 

Reacties

Aline Roes - Mkbasics/ Arbo Unie 20 september 2018

Klip en klaar beschreven en o-n-b-e-g-r-i-j-p-e-l-i-j-k waarom er geen omwenteling van de grond komt.

Meer over
Paul Robbe likes & unlikes

Paul Robbe likes & unlikes

"Het is goed dat er de laatste tijd in de media en in de politiek meer aandacht is voor het belangrijke thema onverzekerbaarheid." Dat stelt Paul Robbe (directeur...

Jeroen Oversteegen likes & unlikes

Jeroen Oversteegen likes & unlikes

"Geldverstrekkers en verzekeraars zouden binnen de mogelijkheden van het provisieverbod intermediairs vaker kunnen belonen voor de uitbesteding van nazorg." Dat...

Tim Schoonbergen likes & unlikes

Tim Schoonbergen likes & unlikes

"Veel verzekeringsvormen hebben heel wat meer maatschappelijke relevantie dan allerlei 'hippe' producten/diensten van nog hippere bedrijven met astronomische winstmarges",...

Ivo Valkenburg likes & unlikes

Ivo Valkenburg likes & unlikes

"Het is de hoogste tijd voor herziening van alle vastgelopen elementen in het financiële systeem." Aldus verbinder en auteur Ivo Valkenburg ('Spirit in Finance')...

Gert Vasse likes & unlikes

Gert Vasse likes & unlikes

"De transitie naar meer eenvoudige producten en begrijpelijke taal mag wat mij betreft wel wat sneller gaan." Dat zegt Gert Vasse (director bij Yellowtail) in de...

Ron Bavelaar likes & unlikes

Ron Bavelaar likes & unlikes

"De traditionele levenmarkt ontwikkelt zich onvoldoende, met alle gevolgen van dien." Aldus Ron Bavelaar, directievoorzitter Yarden, in de rubriek Like & Unlike...

Arjen Gielen (NHG) likes & unlikes

Arjen Gielen (NHG) likes & unlikes

“Deze tijd vraagt om meer variatie en maatwerk in woonfinanciering. Dat is mogelijk, maar het gaat niet vanzelf”, stelt Arjen Gielen, directeur van NHG,...

Menno Luiten likes & unlikes

Menno Luiten likes & unlikes

"Er zou meer scheiding moeten komen tussen het aanbieden van hypotheken en het adviseren van hypotheken." Dat stelt commercieel directeur Menno Luiten van MUNT Hypotheken...

Jeanette Hadderingh likes & unlikes

Jeanette Hadderingh likes & unlikes

"Marktwerking is goed, maar het moet wel in balans blijven met de maatschappij waarin we leven." Aldus Jeanette Hadderingh, directeur NIBE-SVV, in de rubriek Like...

Enno Wiertsema likes & unlikes

Enno Wiertsema likes & unlikes

"Onafhankelijk financieel advies is het antwoord op een hoop maatschappelijke vraagstukken." Dat stelt Adfiz-directeur Enno Wiertsema in de rubriek Like & Unlike...