Herwin Schrijver en Marjol Nikkels like & unlike

Herwig Schrijver en Marjol Nikkels 2018

"Inactiviteit wordt beloond. En iedereen weet: hoe langer uit het arbeidsproces, hoe moeilijker het wordt weer aan de slag te gaan." Aldus Marjol Nikkels en Herwin Schrijver van CS Opleidingen in de rubriek Like & Unlike in de woensdagnieuwsbrief van VVP Online.

Wat gaat er goed in de financiële sector?

"Het gaat goed met de daling van de werkloosheid in Nederland. In januari tot en met mei 2018 zijn er 178.000 WW-uitkeringen beëindigd: een daling van 11,4 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

"De vraag is of het ook goed gaat met werkend Nederland. Of wordt de economische groei belemmerd doordat de juiste kandidaten niet meer te vinden zijn? Er zijn volgens het CBS meer dan 215.000 openstaande vacatures. In de ICT en techniek zijn gekwalificeerde kandidaten schaars. Ook de zorgsector komt moeilijk aan mensen en in het onderwijs worden klassen samengevoegd wegens gebrek aan invaldocenten voor ziekte van de andere docenten. Bedrijven werken samen met ROC’s om zo al jonge mensen aan zich te binden. Werkgevers moeten creatiever worden om aan goed personeel te komen.

"Rutte 3 stimuleert dat werken meer lonend gaat worden, zodat ook mensen die in deeltijd werken bereid zijn meer uren te gaan werken. Door de arbeidskorting te verhogen en lagere belastingtarieven zullen werknemers meer overhouden en wordt het aantrekkelijker om het onbenutte arbeidspotentieel beter te gaan benutten."

Wat kan er beter in de financiële sector?

"Als we kijken naar onze cao’s, dan zien we dat er aan de ‘werkprikkel’ nog gesleuteld moet worden. Inactiviteit wordt beloond. Niet alleen met twee jaar lang 100 procent loondoorbetaling bij ziekte, maar ook met allerlei aanvullende regelingen op werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. En iedereen weet: hoe langer uit het arbeidsproces, hoe moeilijker het wordt weer aan de slag te gaan.

"Laten we eens inzoomen op het onderwijs. Er is veel tumult omdat leraren in het basisonderwijs, met name de jongere leerkrachten, onderbetaald worden. Opmerkelijk, want er waren miljoenen euro’s vrijgemaakt voor de docenten, maar het is niet duidelijk waar dit geld is gebleven.

"Ondertussen stellen de schoolbesturen het geld nodig te hebben voor de stijgende lasten, waardoor  er geen ruimte is voor de salariseisen van de docenten. Die stijgende lasten komen voor een deel uit onzichtbare kostenposten van ex-werknemers die in de wachtgeldregeling terecht zijn gekomen. Een overzicht van de onzichtbare kosten in het kader van werkloosheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid waarmee een gemiddeld schoolbestuur van een lagere school te maken heeft

- zelf betalen van de WW (ook basisscholen zijn eigenrisicodrager voor de WW) voor leerkrachten die thuis zitten;

- veel basisscholen werken voor verzuim met het Eigen Regie Model en hebben gemiddeld een (veel) hoger verzuimkostenpercentage dan 10 procent;

- bijkomende kosten voor loondoorbetaling bij ziekte (er zijn nogal wat scholen die bij verzuim 3 jaar loon doorbetalen of aanvullen);

- het hersteld melden van verzuim tijdens vakanties waardoor er na de grote vakantie gewoon weer sprake is van een nieuwe melding (die zo nogal eindeloos kan doorlopen);

- een leerkracht die na 2 jaar verzuim niet arbeidsongeschikt wordt verklaard, mag niet worden ontslagen. Een eventueel verschil tussen het oude en nieuwe salaris wordt gedurende 5 jaar voor 65 procent gecompenseerd;

- akkefietjes waarbij conflicten worden ‘opgelost’ door iemand met behoud van salaris naar huis te sturen omdat een niet-functionerende leerkracht ongeveer niet te ontslaan is.

"Een grote groep docenten zit dus aan de kant, terwijl er een groot tekort is aan vakbekwame docenten. Dan zul je toch denken dat we de wachtgeld-werknemers weer gaan plaatsen? Dit zijn er ongeveer 17.000 die al voor 70 procent door de scholen worden betaald. Wat is dan het probleem? Inactiviteit is lonend door alle cao-aanvullingen. Er zal een veel strakkere re-integratiesturing nodig zijn en voor de werknemer grotere financiële prikkels.

"Scholen mogen zelf de re-integratie-activiteiten uitvoeren. Daar kunnen de schadelastbeperkende principes van casemanagement eenvoudig op losgelaten worden. En dat kunnen we ook doen bij de leerkrachten die vanwege boosheid en frustratie relationeel verzuimen. Het modewoord is niet voor niets ‘inzetbaarheid’. Inzetbaarheid op de mogelijkheden. Alle cao-regels die hierbij beperkend werken, moeten dringend onder de loep worden genomen. Door de problemen echt aan te pakken komt het geld wel vrij dat nodig is om het jeugdig talent een hoger docentensalaris te geven."

  •  

Reactie toevoegen

 

Reacties

Aline Roes - Mkbasics/ Arbo Unie 20 september 2018

Klip en klaar beschreven en o-n-b-e-g-r-i-j-p-e-l-i-j-k waarom er geen omwenteling van de grond komt.

Meer over
Bart de Nie likes & unlikes

Bart de Nie likes & unlikes

"Al te zeer wordt vakbekwaamheid als een pure kostenpost gezien en niet als een investering in de klant." Aldus Bart de Nie (directeur SEH) in de rubriek Like &...

Christian Bouter likes & unlikes

Christian Bouter likes & unlikes

Veel adviseurs zijn online slecht vindbaar. Een gemiste kans, meent Christian Bouter (Advieskeuze.nl) in de rubriek Like & Unlike in de woensdagnieuwsbrief van...

Fred de Jong likes & unlikes

Fred de Jong likes & unlikes

"Er staan steeds meer ondernemers op met frisse ideeën en concepten, denkend vanuit klantbelang en uitgaand van de kracht van financieel advies." Aldus onderzoeker/consultant...

Ruud van der Wal likes & unlikes

Ruud van der Wal likes & unlikes

"Er waait inmiddels weer een positieve en optimistische sfeer door de branche." Dat zegt Ruud van der Wal, manager intermediaire distributie bij Monuta, in de rubriek...

Marieke van Zuien likes & unlikes

Marieke van Zuien likes & unlikes

"In mijn ogen is er een frisse, vooruitkijkende mindset nodig om weer lucht in het systeem te krijgen en ruimte te maken." Dat zegt Marieke van Zuien (Chief Commercial...

Karin Jakobsen likes & unlikes

Karin Jakobsen likes & unlikes

"Transparantie is op veel fronten nog ver te zoeken", zegt Karin Jakobsen (financieel directeur en mede-oprichter van BrightPensioen) in de rubriek Like & Unlike...

Annemieke Postema likes & unlikes

Annemieke Postema likes & unlikes

Deze keer in de VVP-rubriek Like & Unlike Annemieke Postema van Maan Financieel Advies uit Utrecht. "Helaas hebben veel verzekeraars besloten de levensverzekeringsproducten...

Indra Frishert likes & unlikes

Indra Frishert likes & unlikes

"Het kan echt anders, en dat is zo gaaf om te zien!" Dat schrijft Indra Frishert (Dazure) in de rubriek Like & Unlike. In deze nieuwe rubriek in de woensdageditie...

Jeroen Wolfsen likes & unlikes

Jeroen Wolfsen likes & unlikes

Deze keer in de rubriek Like & Unlike in de nieuwsbrief van VVP: directeur en oprichter Jeroen Wolfsen van MoneyWise. "Goed dat klanten kritischer worden en...

Jan van de Veen likes & unlikes

Jan van de Veen likes & unlikes

In de nieuwe rubriek Like & Unlike in de VVP-nieuwsbrief dit keer volmachtconsultant Jan van de Veen (JV Impuls). "Het vertrouwen tussen volmachtgevers en volmachten...