Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik te maken van de meeneemregeling waarbij ze de gehele hypotheeksom wilden meeverhuizen naar een nog aan te kopen woning. Uiteindelijk hebben ze in mei 2022 een aanvraag ingediend. Deze is afgewezen door de bank. De consumenten hebben zich hierover beklaagd en gesteld dat zij gerechtvaardigd hebben mogen vertrouwen op het verkrijgen van de gewenste financiering gelet op de gesprekken die zij met de adviseur van de bank hebben gevoerd in 2021. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank de aanvraag mocht afwijzen op grond de van contractsvrijheid en dat het beroep van de consumenten op gedane toezeggingen en gerechtvaardigd vertrouwen niet slaagt. De klacht is afgewezen.

De commissie: “De bank heeft toegelicht dat zij ten tijde van de gesprekken met de consumenten in oktober en november 2021, volgens haar beleid en op grond van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet, bepaalde explain opties nog toepaste. Dat houdt in dat de bank bij wijze van uitzondering en afhankelijk van de klantsituatie afweek van de standaard verstrekkingsnormen door bijvoorbeeld bepaalde vermogensbestanddelen wel mee te wegen voor de kredietwaardigheidstoets of door een berekening te maken op basis van de werkelijke lasten. De bank heeft echter besloten om per 1 april 2022 haar beleid ten aanzien van deze zogeheten explain optie aan te scherpen en dit niet langer
toe te passen. Dit heeft zij gedaan in het kader van de op haar rustende verplichting om te waken voor overkreditering en gelet op de verwachtingen van de AFM richting de bank.

“De beleidswijziging van de bank geldt in algemene zin en dus niet alleen voor het geval van de consumenten. Het betreft naar het oordeel van de commissie geen onredelijke of onacceptabele wijziging. De wijziging past binnen de grenzen van de beleidsvrijheid van de bank. De bank heeft naar het oordeel van de commissie niet onrechtmatig gehandeld door de aanvraag niet te honoreren.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...