Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Euro's nieuw via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van de woning kan worden aangetoond, in die zin heeft mogen wijzigen dat zij daarbij geen WOZ-waardebepaling meer accepteert. Obvion heeft haar beleid gewijzigd om te voldoen aan de richtsnoeren van de Europese Bankenautoriteit inzake de initiëring en monitoring van leningen (EBA-richtsnoeren). Obvion kan voorts niet worden gehouden om de Calcasa-desktoptaxatie ook voor de (unieke) situatie van de consumenten (een woonboerderij) geschikt te maken. De vorderingen van de consumenten worden afgewezen.

Bepaalde keuze

De commissie: "Anders dan de consumenten hebben gesteld, is het niet zo dat Obvion de WOZ-waarde-bepaling op zichzelf als onbetrouwbaar heeft gekwalificeerd. Obvion heeft aangegeven een bepaalde keuze te hebben gemaakt naar aanleiding van de (genoemde) EBA-richtsnoeren, waar zij aan moet voldoen. De EBA heeft daarin eisen gesteld aan taxatie van onroerend goed bij het verstrekken van een hypothecaire lening.

"Naast een fysieke taxatie door een interne of externe taxateur blijkt daaruit dat ook een zogenaamde ‘desktop’ taxatie mogelijk is door een interne of externe taxateur waarbij gebruik gemaakt wordt van ‘advanced statistical models’. Obvion is daarbij, als geldverstrekker, verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de (geavanceerde statistische modellen ten behoeve van de) waardering van onderpanden en de modellen. Uit item 238 van de (genoemde) EBA-richtsnoeren volgt dat instellingen (zoals Obvion) zelf verantwoordelijk zijn voor de controle van de criteria die worden gesteld aan de geavanceerde statistische modellen voor waardering van onroerend goed bij het verstrekken van (hypothecaire) geldleningen. Obvion heeft gesteld dat zij, als onderdeel van de Rabobank-groep, bij een Calcasa desktop taxatie kan voldoen aan de (kwaliteits)eisen uit de EBA-richtsnoeren maar dat zij dat bij een (door een gemeente) vastgestelde WOZ-waardebepaling niet (zelf) kan waarborgen (controleren). Naar het oordeel van de commissie is dat geen onaanvaardbaar standpunt.

"De situatie dat de consumenten niet in aanmerking komen voor een Calcasa desktop taxatie omdat zij in een woonboerderij wonen, leidt ook niet tot conclusie dat de beleidswijziging van Obvion naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar moet worden beschouwd."

 

Reactie toevoegen

 
Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Hypotheekadviseur blijft baken in woelige wereld

Hypotheekadviseur blijft baken in woelige wereld

(Uit Katern Hypotheken, VVP 3-2024) VVP vroeg vier leidende hypotheekadviesketens welke marktkansen zij zien momenteel. Kansen zijn er volgens de ketens nog genoeg....

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

"Structurele problemen bij dossierafhandeling aantal grote geldverstrekkers"

"Structurele problemen bij dossierafhandeling aantal grote geldverstrekkers"

De vestigingen van De Hypotheekshop constateren structurele problemen bij de dossierafhandeling door een aantal grote geldverstrekkers (Top 10 partijen). De Hypotheekshop:...

"Aanbieders hanteren verschillende berekeningswijzen daadwerkelijke maandlast"

"Aanbieders hanteren verschillende berekeningswijzen daadwerkelijke maandlast"

De Hypotheekshop pleit voor eenduidige regels voor de daadwerkelijke maandlast bij het meenemen van een studieschuld in de berekening voor de maximale hypotheek....

Voor de laagste inkomens stijgt de maximale hypotheek fors

Voor de laagste inkomens stijgt de maximale hypotheek fors

Voor de laagste inkomens stijgt de maximale hypotheek in 2025 fors. Aldus de bijlage met financieringslastpercentages bij de Wijzigingsregelinghypothecair krediet,...

Hypotheekadviseur, timing is alles!

Hypotheekadviseur, timing is alles!

(Partner in kennis Centraal Beheer in Katern Hypotheken, VVP 3-2024) Hoe kun je verduurzamingsadvies voor consumenten zo effectief mogelijk maken? Door het onderwerp...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...