Het werk gaat door... alle interviews op een rij

Het werk gaat door... Algemeen beeld

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in het werk ten tijde van crisis en draagt hopelijk bij aan de saamhorigheid in de sector.

Tot nu verschenen:

Tim Rijvers (DAK): "Een positieve werkervaring is dat momenteel iedereen erg creatief wordt en flexibel."

Boudewijn van Uden (a.s.r.): "Hopelijk is die persoonlijke aandacht voor elkaar straks een positief overblijfsel van de coronacrisis."

Sonja Cats (Adfiz): "De telefoongesprekken die ik heb met leden geven me heel veel energie. Iedereen is heel gedreven om hun klanten zo goed mogelijk te ondersteunen."

Jurriën Schel (ANVA): "Bedrijven worden creatief, buren bieden hulp en iedereen lijkt een beetje toleranter naar elkaar. Ik hoop dat we die saamhorigheid kunnen behouden.

Arjan Nollen (NN): "Ik waardeer de openheid en kwetsbaarheid die adviseurs en collega’s tonen."

Peggy van der Smitte (Marcel van der Smitte en Partners): "De crisis heeft er bij ons voor gezorgd dat wij uit nood thuis werken mogelijk hebben gemaakt in anderhalve week. Dit was anders de komende twee jaar niet gebeurd."

Wilfred Mooij (Geijsel Kroon): "Er komt straks een nieuwe post-corona werkelijkheid. We zullen hoop ik minder reizen, nog meer digitaal gaan doen. En hopelijk gaan wij de onwaarschijnlijke luxe en weelde waarin wij nu leven wat meer waarderen."

Peter Taylor Parkins (Taylor Mates): "Bekend is dat 70 procent van de ZZP’ers afziet van een verzekering voor het risico van arbeidsongeschiktheid. Als zoiets gebeurt, dan zijn de gevolgen bekend, die zijn erg impactvol. Nu is niet de ZZP’er ziek, maar wel het land en nu wordt de ZZP’er direct geconfronteerd met de gevolgen voor hem of haar van niet meer je werk kunnen doen. Hopelijk zet dit deze 70 procent van de ZZP’ers aan alsnog na te denken over verzekeren van dit risico."

Michel van Dam (Scildon): "De ervaring dat de ‘normale’ dingen in een oogwenk helemaal niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn is nu voor iedereen een feit."

Miranda van Rijswijk (BNP Paribas Cardif): "De verplichte afstand zorgt voor meer verbinding. De gezamenlijke vijand zorgt voor verbroedering."

Cindy Vos-Uijleman (Voogd & Voogd): "Ik zie in het bedrijfsleven nu al meer creativiteit en innovativiteit. En in de samenleving meer betrokkenheid en respect dan ooit. Ik hoop dat we dat vast kunnen houden."

Bram Grundmeijer (Klap): "We zien door deze gebeurtenis dat de mensheid toch echt een onderdeel is van de natuur. Laten we er allemaal dan ook beter voor zorgen. Voor onze omgeving en voor elkaar. Dat is mijn wens… of deze crisis daaraan bijdraagt? Laten we het hopen. Al is het maar een klein stapje."

Bas van Twillert (Heilbron): "We zien veel ondernemers die echt aan de slag gaan en alles uit de kast halen om zelfstandig te overleven. Het opereren in zo’n crisis vraagt ook om veel ad hoc-innovatie. In korte tijd blijken zaken opeens mogelijk die eerder niet mogelijk (b)leken."

Edwin Bosma (BHB Dullemond): "Deze crisis is misschien ook wel een lesje in nederigheid. Het leert ons weer dat de bomen niet tot aan de hemel groeien."

Barbara Stoopman (Nouveau Consultancy): "Tof om te zien dat er zo veel ondernemers zijn die op een andere manier gaan ondernemen, schouders eronder en doorpakken. Focus op de toekomst!"

Bart Karel (Bart Karel Hypotheken Verzekeringen): "Hoop dat crisis gaat brengen dat we (wat ik mij nu beter realiseer) in een absurde tijd hebben geleefd waar heel veel kon en dat we nu duidelijk meer de kleine zaken gaan waarderen."

Jeroen Oversteegen (Nationale Hypotheekbond): "Het positieve is dat we worden gedwongen om de middelen die we al jaren hebben, veel effectiever in te zetten."

Alexander van Dijk (Nh1816): "Voor de toekomst hoop ik dat vooral ons bewustzijn toeneemt. We vinden zoveel vanzelfsprekend. Vaak mis je pas iets als je het niet meer hebt. Als je het dan weer terugkrijgt, dan waardeer je het pas echt!"

Marco Kok (KOK Advies en FinRust): "We zullen hopelijk meer stil staan bij dingen die voor de corona gewoon waren en nu ineens speciaal."

Corné Kraaijeveld (RISK): "We zijn creatiever en flexibeler dan ooit. Dat biedt perspectief voor de toekomst."

Henk Smit (Acura): "De wens dat we met elkaar wat bewuster gaan leven en stoppen met massa consumptie. Aandacht voor elkaar en het wat dichter bij huis zoeken. Volgens mij moet dat kunnen."

Geert Bouwmeester (De Goudse): "Wat onze sector betreft: ondernemers zullen nog meer behoefte hebben aan ondersteuning van hun adviseur met professioneel risicomanagement. Deze crisis heeft wel bewezen dat je daarmee in sommige gevallen een hoop leed kunt besparen."

Indra Frishert (Dazure): "Niets is vanzelfsprekend. Wat hebben we de meeste dingen toch goed geregeld in Nederland."

Jeannette Veldsink (Veldsink Groep): "We staan weer even stil bij wat echt belangrijk is en dat zijn niet de feestjes die we missen maar onze gezondheid en die van de dierbare mensen om ons heen."

Jack Hommel (Achmea): "Meer saamhorigheid, meer aandacht en waardering voor elkaar en onze omgeving, meer digitalisering en meer produceren van belangrijke levensbehoeften in Europa."

Jan Verstegen (Eerstestap.nl): "We voorzien een enorme versnelling van het gebruik van digitale hulpmiddelen in de dagelijkse adviespraktijk"

Paul Robbe (Robbe Financiële Raadgevers): "Het mooie van de coronacrisis is het enorme gevoel van saamhorigheid dat is ontstaan, en de initiatieven die daaruit voortkomen"

Maurice van den Hemel (Gewoon lekker leven): "Crisis brengt nu al creativiteit, nieuwe inzichten van werkvormen (online), meer bewustwording om het leven een invulling te geven met meer zingeving en tijd voor de echt belangrijke dingen."

Ewald Bary (Lindenhaeghe): "Persoonlijk hoop ik dat het ons brengt dat we ons bewust worden van onze kwetsbaarheid en dat we hier rekening mee houden in de beslissingen die we nemen."

Harrie-Jan van Nunen ((VCN HypotheekService): "Een positief element van de crisis is de onderlinge betrokkenheid, de zorg voor elkaar. Die is nu veel groter dan voorheen. Laten we hopen dat dit niet verloren gaat!"

Jeanette Hadderingh (NIBE-SVV): "Ik hoop meer oog voor de menselijke maat. En ik denk dat we nooit meer zo zullen werken als we deden. Thuiswerken en digitalisering hebben een versnelling doorgemaakt die we niet meer los zullen laten. De virtual classroom blijft."

Edwin Deijs (Hoffelijk): "We zullen versneld innoveren, of op zijn minst noodgedwongen afstappen van oude gewoonten."

Jan Hamburger (Turien & Co.): "Ik hoop dat wij niet het gevoel van saamhorigheid verliezen dat nu in de maatschappij sterker is dan voorheen."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het werk gaat door... Jan Hamburger

Het werk gaat door... Jan Hamburger

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Edwin Deijs

Het werk gaat door... Edwin Deijs

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Jeanette Hadderingh

Het werk gaat door... Jeanette Hadderingh

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Harrie-Jan van Nunen

Het werk gaat door... Harrie-Jan van Nunen

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Ewald Bary

Het werk gaat door... Ewald Bary

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Maurice van den Hemel

Het werk gaat door... Maurice van den Hemel

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door… Paul Robbe

Het werk gaat door… Paul Robbe

Onder de titel 'Het werk gaat door' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in het...

Het werk gaat door... Jan Verstegen

Het werk gaat door... Jan Verstegen

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Jack Hommel

Het werk gaat door... Jack Hommel

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Het werk gaat door... Jeannette Veldsink

Het werk gaat door... Jeannette Veldsink

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...