Hoe creëer je meerwaarde met collectieve zorgverzekeringen?

Adfiz

Hoe creëer je meerwaarde met collectieve zorgverzekeringen? Deze vraag beantwoordt Adfiz in een kennisartikel voor de VVP-nieuwsbrief 'Ken je vak op vrijdag!'.

De tijd dat het bij collectieve zorgverzekeringen vooral om de korting draaide, ligt al even achter ons. Al in 2016 nam Adfiz een Gedragscode ‘Onafhankelijk collectief zorgadvies’ aan waarin - onder andere - werd vastgelegd dat zorgcollectiviteiten goede zorginhoudelijke afspraken moeten kennen. En eind vorig jaar schreef minister Bruins aan de Tweede Kamer dat “de korting via collectiviteiten echt iets teweeg moet brengen in de zorg: er moet – aantoonbaar – verschil worden gemaakt in de zorg(kosten) voor de groep verzekerden van het collectief”.

Medio dit jaar heeft de minister bekend gemaakt dat de maximale korting vanaf 1 januari 2020 verlaagd wordt naar 5%, maar dat de collectiviteitsmarkt in ieder geval tot 1 januari 2021 in stand blijft. Daarbij heeft minister overigens nogmaals bevestigd dat hij af wil van de zogenaamde ‘gelegenheidscollectiviteiten’. Dat houdt de vraag actueel: wanneer is een collectief waardevol?

Criteria van NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt een eerste handvat. Zij heeft een advies uitgebracht waarin ze drie criteria formuleert waaraan zorginhoudelijke afspraken zouden moeten voldoen, zodat het geven van korting aan de klant kan worden gerechtvaardigd:

 1. De zorginhoudelijke afspraak moet leiden tot een verlichting van de schadelast binnen de basisverzekering.
 2. De zorginhoudelijke afspraak moet specifiek toegespitst zijn op de populatie van de collectiviteit.
 3. Afspraken, die op grond van andere wet- en regelgeving al vereist zijn, worden uitgesloten.

Deze criteria zijn bewust open normen, omdat elk collectief vraagt om maatwerk. Van belang is ook dat de verlichting van de schadelast (criterium 1) door de zorgverzekeraar ‘aannemelijk’ moet worden gemaakt. In de praktijk blijkt dat gezondheid bevorderende maatregelen vaak effect hebben, maar is de beperking van de schadelast lastig te kwantificeren.

Adfiz Gedragscode

Een tweede handvat kun je uit de gedragscode van Adfiz halen, die ook aansluit bij de criteria die de NZa heeft geformuleerd. In de gedragscode vind je belangrijke uitgangspunten voor een toekomstbestendige adviespraktijk voor zorgcollectiviteiten:

 1. Een zorgcollectiviteit bevat naast eventuele premiekorting altijd een zorginhoudelijke afspraak.
 2. Bij de advisering ligt de focus op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 3. Nadat de zorgcollectiviteit tot stand is gekomen, blijft de onafhankelijk financieel adviseur het aanspreekpunt van de contractant.
 4. De adviseur maakt altijd een heldere vergelijking tussen verschillende producten en aanbieders.
 5. De adviseur is transparant over zijn advieswerkzaamheden en beloning in een Dienstenwijzer.

Voorbeelden van zorginhoudelijke afspraken

Tot slot heeft Adfiz nog voorbeelden opgesomd om meer grip te krijgen op het idee van zorginhoudelijke afspraken. Bij het maken van zorginhoudelijke afspraken kun je denken aan afspraken op het gebied van:

 1. Preventie: denk aan open spreekuren, preventief keuren, het ontmoedigen van slechte gewoonten (verkeerde houding, roken, stress, etc.), vitaliteitsprogramma’s.
 2. Maatwerk aanvullende dekkingen afgestemd op kenmerken van het collectief.
 3. Doelgroepcommunicatie die aansluit op niveau en risico’s van de doelgroep, waardoor voorkomen wordt dat verzekerden in vroeg stadium onnodig beschikbare zorg mijden.
 4. Bekostigen van een zorgadviseur die bijdraagt aan preventie en tijdige doorverwijzing naar de juiste zorgverlener.
 5. Bekostigen van centraal ingekochte bedrijfszorg.

Bovenstaande handvatten en voorbeelden helpen je bij het creëren van waardevolle zorgcollectiviteiten. Wetende dat de minister paal en perk wil stellen aan gelegenheidscollectiviteiten is het belangrijk dergelijke collectiviteiten te 'upgraden’ om zo de kortingen voor relevante zorgcollectiviteiten op de lange termijn te behouden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: minister vindt juiste balans

Adfiz: minister vindt juiste balans

De juiste balans tussen wensen uit de Kamer en de argumenten uit de sector. Dat vindt minister Hoekstra in volgens Adfiz in de maatregelen die hij dinsdag bekend...

Adfiz Prestatie Onderzoek: nieuwe winnaars bij Particulier Leven en Schade

Adfiz Prestatie Onderzoek: nieuwe winnaars bij Particulier Leven en Schade

De nieuwe 'Beste Partner'-prijzen van Adfiz zijn gewonnen door de Vereende (Beste Partner Verzekerbaarheid), TAF (Beste Partner Efficiency) en Movir (Beste Partner...

Adfiz wil meer publieke aandacht voor echte waarde van advies

Adfiz wil meer publieke aandacht voor echte waarde van advies

Een veel belangrijker issue dan provisie is dat "er meer publieke aandacht komt voor de echte waarde van advies, en dat we rechtstreekse productverkoop en leadgeneratie...

Adfiz start Watson-pilot

Adfiz start Watson-pilot

Adfiz start een pilot met Watson van IBM. In zijn maandcolumn op www.adfiz.nl roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema leden op mee te doen met de pilot. Wiertsema:...

Adfiz tegen algemene verlaging collectiviteitskorting

Adfiz tegen algemene verlaging collectiviteitskorting

Adfiz is ervan overtuigd dat een generieke verlaging van de collectiviteitskorting niet gaat leiden tot meer zorginhoudelijke afspraken. De oplossing moet wat...

Adfiz: experiment met ecosystemen

Adfiz: experiment met ecosystemen

Adfiz doet het komende jaar samen met leden mee aan diverse innovatiepilots en -experimenten. Voor de Ken-je-Vak serie van VVP doet de branchevereniging verslag...