Hoe creëer je meerwaarde met collectieve zorgverzekeringen?

Adfiz

Hoe creëer je meerwaarde met collectieve zorgverzekeringen? Deze vraag beantwoordt Adfiz in een kennisartikel voor de VVP-nieuwsbrief 'Ken je vak op vrijdag!'.

De tijd dat het bij collectieve zorgverzekeringen vooral om de korting draaide, ligt al even achter ons. Al in 2016 nam Adfiz een Gedragscode ‘Onafhankelijk collectief zorgadvies’ aan waarin - onder andere - werd vastgelegd dat zorgcollectiviteiten goede zorginhoudelijke afspraken moeten kennen. En eind vorig jaar schreef minister Bruins aan de Tweede Kamer dat “de korting via collectiviteiten echt iets teweeg moet brengen in de zorg: er moet – aantoonbaar – verschil worden gemaakt in de zorg(kosten) voor de groep verzekerden van het collectief”.

Medio dit jaar heeft de minister bekend gemaakt dat de maximale korting vanaf 1 januari 2020 verlaagd wordt naar 5%, maar dat de collectiviteitsmarkt in ieder geval tot 1 januari 2021 in stand blijft. Daarbij heeft minister overigens nogmaals bevestigd dat hij af wil van de zogenaamde ‘gelegenheidscollectiviteiten’. Dat houdt de vraag actueel: wanneer is een collectief waardevol?

Criteria van NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt een eerste handvat. Zij heeft een advies uitgebracht waarin ze drie criteria formuleert waaraan zorginhoudelijke afspraken zouden moeten voldoen, zodat het geven van korting aan de klant kan worden gerechtvaardigd:

 1. De zorginhoudelijke afspraak moet leiden tot een verlichting van de schadelast binnen de basisverzekering.
 2. De zorginhoudelijke afspraak moet specifiek toegespitst zijn op de populatie van de collectiviteit.
 3. Afspraken, die op grond van andere wet- en regelgeving al vereist zijn, worden uitgesloten.

Deze criteria zijn bewust open normen, omdat elk collectief vraagt om maatwerk. Van belang is ook dat de verlichting van de schadelast (criterium 1) door de zorgverzekeraar ‘aannemelijk’ moet worden gemaakt. In de praktijk blijkt dat gezondheid bevorderende maatregelen vaak effect hebben, maar is de beperking van de schadelast lastig te kwantificeren.

Adfiz Gedragscode

Een tweede handvat kun je uit de gedragscode van Adfiz halen, die ook aansluit bij de criteria die de NZa heeft geformuleerd. In de gedragscode vind je belangrijke uitgangspunten voor een toekomstbestendige adviespraktijk voor zorgcollectiviteiten:

 1. Een zorgcollectiviteit bevat naast eventuele premiekorting altijd een zorginhoudelijke afspraak.
 2. Bij de advisering ligt de focus op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 3. Nadat de zorgcollectiviteit tot stand is gekomen, blijft de onafhankelijk financieel adviseur het aanspreekpunt van de contractant.
 4. De adviseur maakt altijd een heldere vergelijking tussen verschillende producten en aanbieders.
 5. De adviseur is transparant over zijn advieswerkzaamheden en beloning in een Dienstenwijzer.

Voorbeelden van zorginhoudelijke afspraken

Tot slot heeft Adfiz nog voorbeelden opgesomd om meer grip te krijgen op het idee van zorginhoudelijke afspraken. Bij het maken van zorginhoudelijke afspraken kun je denken aan afspraken op het gebied van:

 1. Preventie: denk aan open spreekuren, preventief keuren, het ontmoedigen van slechte gewoonten (verkeerde houding, roken, stress, etc.), vitaliteitsprogramma’s.
 2. Maatwerk aanvullende dekkingen afgestemd op kenmerken van het collectief.
 3. Doelgroepcommunicatie die aansluit op niveau en risico’s van de doelgroep, waardoor voorkomen wordt dat verzekerden in vroeg stadium onnodig beschikbare zorg mijden.
 4. Bekostigen van een zorgadviseur die bijdraagt aan preventie en tijdige doorverwijzing naar de juiste zorgverlener.
 5. Bekostigen van centraal ingekochte bedrijfszorg.

Bovenstaande handvatten en voorbeelden helpen je bij het creëren van waardevolle zorgcollectiviteiten. Wetende dat de minister paal en perk wil stellen aan gelegenheidscollectiviteiten is het belangrijk dergelijke collectiviteiten te 'upgraden’ om zo de kortingen voor relevante zorgcollectiviteiten op de lange termijn te behouden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Brancheorganisaties maken zich samen sterk voor eHerkenning

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de NVGA slaan met SIVI de handen ineen om hun leden te informeren over de transitie van het Digitaal Paspoort naar eHerkenning,...

Adfiz: houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

Adfiz: houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

De anderhalvemetermaatschappij stelt bedrijven en overheden voor grote uitdagingen. Want als één ding zeker is, is het wel dat we – althans voorlopig...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD 2021 beschikbaar

Het uniforme uitvraagformulier voor het WGA Eigenrisicodragerschap is weer vernieuwd, meldt Adfiz. De geactualiseerde versie kan men gebruiken voor werkgevers die...

Meeste advieskantoren in 2019 opnieuw gegroeid

Meeste advieskantoren in 2019 opnieuw gegroeid

De meeste advieskantoren zijn in 2019 opnieuw gegroeid in klantenaantallen en in omzet. Dat is te lezen in de Adfiz-uitgave ‘Advies in Cijfers 2020’,...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Adfiz: update handreiking 1,5 meter afstand

Adfiz: update handreiking 1,5 meter afstand

Adfiz heeft de handreiking voor financieel advies op 1,5 meter afstand geactualiseerd. Ook heeft de organisatie leaflets/infographics gemaakt om medewerkers en klanten...

NN vereenvoudigt bepaling in SWO

NN vereenvoudigt bepaling in SWO

Nationale-Nederlanden voert in de huidige SWO een vereenvoudiging door van de klantidentificatie- en verificatie. De verzekeraar heeft de wijziging vooraf met Adfiz...

Houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

Houd rekening met zestig procent minder kantoorwerkplekken

(door Adfiz) De 1,5 meter-maatschappij stelt bedrijven en overheden voor grote uitdagingen. Want als één ding zeker is, is het wel dat we –...

Adfiz: toegang tot financieel advies moet laagdrempelig

Adfiz: toegang tot financieel advies moet laagdrempelig

"Zorg er voor dat de toegang tot hulp of advies bij financiële gezondheid laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar wordt en niet alleen voor de happy few."...