Hoekstra: AP moet oordelen over gebruik klantgegevens

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Het is aan de AP als toezichthouder om te oordelen over de rechtmatigheid van het voorgenomen gebruik van klantgegevens in individuele gevallen, zoals nu door ING. Dat schrijft minister Hoekstra aan de Tweede Kamer.

Hoekstra: "Ik heb over genoemd onderwerp informatie ingewonnen bij ING. ING geeft aan dat op 3 juni 2019 het Privacy Statement van ING Nederland is uitgebreid met voorbeelden van de wijze waarop ING gegevens van bij- en afschrijvingen op rekeningen van klanten kan gebruiken voor het aanbieden van ING producten en diensten. Deze uitbreiding is volgens ING een verduidelijking van het Privacy Statement, waardoor meer transparantie wordt geboden aan klanten over het gebruik van deze gegevens en over de wijze waarop hiertegen bezwaar kan worden gemaakt. Volgens ING vindt het genoemde gebruik van klantgegevens niet plaats in het kader van een rekeninginformatiedienst in de zin van PSD2.

"Als een klant gebruik maakt van producten en diensten van een bank beschikt de bank over persoonsgegevens van die klant. Op het verwerken (waaronder gebruik) van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving van toepassing. Gelet hierop is ook bij de Nederlandse toezichthouder op deze regelgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie ingewonnen naar aanleiding van de berichtgeving. De AP heeft aangegeven dat de desbetreffende wijziging van het Privacy Statement door ING bij de AP vragen heeft opgeroepen. Naar aanleiding hiervan heeft de AP aan ING, op basis van de in de AVG opgenomen verantwoordingsplicht, gevraagd om op korte termijn een onderbouwing van de rechtmatigheid van de voorgenomen gegevensverwerking aan te leveren.

"Er is een meer algemene trend dat het commerciële belang van persoonsgegevens toeneemt. Gebruik van klantgegevens voor commerciële doelen is een ontwikkeling die kansen kan bieden voor nieuwe innovatieve producten en diensten. Daarbij moet voorop staan dat de bescherming van persoonsgegevens - en daarmee de zorg voor klanten en samenleving – goed gewaarborgd is. Daarvoor biedt de AVG het algemene juridische kader, waaraan ook banken zich moeten houden. Het is aan de AP als toezichthouder om te oordelen over de rechtmatigheid van het voorgenomen gebruik van klantgegevens in individuele gevallen, zoals nu door ING."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uitkijken met doorverkopen persoonsgegevens

Uitkijken met doorverkopen persoonsgegevens

Onder de AVG is het uitkijken met het doorverkopen van persoonsgegevens. Doorverkoop kan in beginsel alleen rechtmatig zijn wanneer de betrokkene hier toestemming...

AP: meeste klachten gaan over schending privacyrecht

AP: meeste klachten gaan over schending privacyrecht

In 2019 dienden ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege een mogelijke privacyschending. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018....

Consumentenbond lanceert Privacymeter

Consumentenbond lanceert Privacymeter

De Consumentenbond lanceert een Privacymeter voor online diensten. "Hiermee kunnen consumenten in één oogopslag zien of een aanbieder zich aan de privacyregels...

AVG geeft geen recht op kopie document met persoonsgegevens

AVG geeft geen recht op kopie document met persoonsgegevens

Het recht op inzage van persoonsgegevens die worden verwerkt staat niet gelijk aan het delen of opsturen van de stukken waarin de persoonsgegevens van de consument...

"Geen valide reden voor schenden privacywet"

"Geen valide reden voor schenden privacywet"

Er is geen enkele valide reden om niet te voldoen aan de privacywetgeving. Dat stelt minister Bruins in antwoord op Kamervragen over de toegang die marketingmedewerkers...

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank had reden stoppen bancaire relatie niet aan Interpolis mogen melden

Rabobank mocht Interpolis informeren dat de bancaire relatie met de klant was beëindigd. De bank had echter niet mogen zeggen dat dit was wegens integriteitsissues,...

Ockto mag DUO toevoegen als databron

Ockto mag DUO toevoegen als databron

De minister is niet van plan ervoor te zorgen dat  Ockto DUO niet  toevoegt als databron. De minister in antwoord op Kamervragen: "Ockto is een private...

Wet weegt zwaarder dan privacywens klant

Wet weegt zwaarder dan privacywens klant

Een klant die niet wil dat zijn bank zijn betaalgegevens met derden deelt, heeft bij Kifid nul op het rekest gekregen. Volgens de Geschillencommissie kan de bank...

Kluis Allianz Global Assistance gestolen met back-up gegevens

Kluis Allianz Global Assistance gestolen met back-up gegevens

Allianz Global Assitance heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens diefstal van persoonsgegevens gemeld. Volgens de verzekeraar gaat het om persoonsgevoelige informatie...

Is 'Barbieboete'​ wel verzekerd?

Is 'Barbieboete'​ wel verzekerd?

(door Peter Hartman, RiskFit Innovation) Juist van een ziekenhuis mag worden verwacht dat de persoonlijke en medische gegevens van een patiënt optimaal worden...