Hoekstra: AP moet oordelen over gebruik klantgegevens

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Het is aan de AP als toezichthouder om te oordelen over de rechtmatigheid van het voorgenomen gebruik van klantgegevens in individuele gevallen, zoals nu door ING. Dat schrijft minister Hoekstra aan de Tweede Kamer.

Hoekstra: "Ik heb over genoemd onderwerp informatie ingewonnen bij ING. ING geeft aan dat op 3 juni 2019 het Privacy Statement van ING Nederland is uitgebreid met voorbeelden van de wijze waarop ING gegevens van bij- en afschrijvingen op rekeningen van klanten kan gebruiken voor het aanbieden van ING producten en diensten. Deze uitbreiding is volgens ING een verduidelijking van het Privacy Statement, waardoor meer transparantie wordt geboden aan klanten over het gebruik van deze gegevens en over de wijze waarop hiertegen bezwaar kan worden gemaakt. Volgens ING vindt het genoemde gebruik van klantgegevens niet plaats in het kader van een rekeninginformatiedienst in de zin van PSD2.

"Als een klant gebruik maakt van producten en diensten van een bank beschikt de bank over persoonsgegevens van die klant. Op het verwerken (waaronder gebruik) van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving van toepassing. Gelet hierop is ook bij de Nederlandse toezichthouder op deze regelgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie ingewonnen naar aanleiding van de berichtgeving. De AP heeft aangegeven dat de desbetreffende wijziging van het Privacy Statement door ING bij de AP vragen heeft opgeroepen. Naar aanleiding hiervan heeft de AP aan ING, op basis van de in de AVG opgenomen verantwoordingsplicht, gevraagd om op korte termijn een onderbouwing van de rechtmatigheid van de voorgenomen gegevensverwerking aan te leveren.

"Er is een meer algemene trend dat het commerciële belang van persoonsgegevens toeneemt. Gebruik van klantgegevens voor commerciële doelen is een ontwikkeling die kansen kan bieden voor nieuwe innovatieve producten en diensten. Daarbij moet voorop staan dat de bescherming van persoonsgegevens - en daarmee de zorg voor klanten en samenleving – goed gewaarborgd is. Daarvoor biedt de AVG het algemene juridische kader, waaraan ook banken zich moeten houden. Het is aan de AP als toezichthouder om te oordelen over de rechtmatigheid van het voorgenomen gebruik van klantgegevens in individuele gevallen, zoals nu door ING."

Reactie toevoegen

 
Meer over
AVG niet van toepassing op overleden personen

AVG niet van toepassing op overleden personen

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de gegevens van overleden personen. In dit opzicht vormt de AVG aldus geen beletsel voor...

Voor bescherming gezondheidsgegevens gelden zeer hoge eisen

Voor bescherming gezondheidsgegevens gelden zeer hoge eisen

Heeft u een of meer bekende Nederlanders als klant? Let er dan extra goed op dat u zich houdt aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Haga Ziekenhuis...

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI heeft de essentiële informatie voor verzuimprocessen vastgelegd in twee nieuwe verzuimstandaarden, die alle ketenpartijen in staat stellen te voldoen aan...

Verwerken BSN onder AVG

Verwerken BSN onder AVG

Een financieel adviseur met het BSN van een klant alleen verwerken als dit voor het verrichten van een rechtshandeling noodzakelijk is en de klant de adviseur hiervoor...

AVG vertaald naar de dagelijkse adviespraktijk

AVG vertaald naar de dagelijkse adviespraktijk

Bettie Hoogsteen van Adfiz stond tijdens de bijeenkomst 'AVG één jaar later, waar staan we nu?' uitgebreid stil bij de verantwoordingsplicht...

Bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei

Bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei

Tijdens de bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei presenteert DPO Network de uitkomsten van het AVG-onderzoek dat zij onder...