Hoekstra handhaaft kredietwaarschuwing wegens signaalfunctie

Euro's via Pixabay 2018

Minister Hoekstra handhaaft de kredietwaarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’, ook al is zij niet effectief gebleken. De boodschap vervult volgens Hoekstra mogelijk toch een signaalfunctie voor consumenten, waarmee duidelijk is dat er sprake is van het aangaan een krediet. "Ook kan de kredietwaarschuwing een positieve impact hebben op de sociale norm in Nederland dat lenen voor consumptieve uitgaven niet vanzelfsprekend is. Ik vind het daarom niet wenselijk om nu tot schrapping van de huidige kredietwaarschuwing over te gaan", aldus de minister.

Hoekstra kondigde eerder aan te onderzoeken of een alternatieve waarschuwing op de consumptiefkredietmarkt kan bijdragen aan een betere bescherming van consumenten. Aanleiding was de bevinding dat de kredietwaarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ geen directe invloed heeft op leenbeslissingen en op hoe mensen denken over lenen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het onwaarschijnlijk is dat een andere wettelijk verplichte waarschuwing een directe invloed zal hebben op leenbeslissingen.

Een beter alternatief ligt mogelijk in de inrichting van leenomgevingen, die wel directe invloed hebben op leenbeslissingen van consumenten. De minister: "Er zijn al twee uitkomsten uit onderzoek die kredietaanbieders houvast bieden voor een zorgvuldige inrichting van de leenomgeving. (...) Ik verwacht van kredietaanbieders dat zij met de uitkomsten van onderzoeken verbeteringen doorvoeren ten behoeve van beter overwogen leenbeslissingen."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Telecomaanbieders schikken in zaak over ‘gratis’ mobieltjes

Telecomaanbieders schikken in zaak over ‘gratis’ mobieltjes

De Consumentenbond en ConsumentenClaim hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone over een tegemoetkoming voor verkochte...

Straks minder fiscale prikkels om als DGA winst in te houden?

Straks minder fiscale prikkels om als DGA winst in te houden?

Bij het MKB, dat voor een belangrijk deel in handen is van directeur-grootaandeelhouders, hangt het spaaroverschot deels samen met fiscale prikkels voor DGA's om...

Dertig procent autoleners ziet lening als wurgkrediet

Dertig procent autoleners ziet lening als wurgkrediet

Dertig procent van de 'autoleners' ziet de lening als een wurgkrediet. Dat is een van de uitkomsten uit onderzoek door Freo, dat vooral laat zien dat veel mensen...

"Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker"

"Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker"

De AFM roept kredietaanbieders op hun eigen keuzeomgevingen te onderzoeken en te zorgen voor een zorgvuldig ingerichte keuzeomgeving waarin het belang van de klant...

Kabinet wil intermediaire adviesmarkt financieringen verstevigen

Kabinet wil intermediaire adviesmarkt financieringen verstevigen

Staatssecretaris Keijzer steunt "waar mogelijk en wenselijk het initiatief van de branche om te komen tot een keurmerk/branchevereniging van financieringsadviseurs"....

Tweederde checkt niet tussentijds of lening goedkoper kan

Tweederde checkt niet tussentijds of lening goedkoper kan

Consumenten met een consumptieve lening vergelijken de rente en kosten die ze betalen in tweederde van de gevallen zelden of nooit met andere aanbieders. Ook weten...

"Leennormen voor consumptieve besteding moeten strenger"

"Leennormen voor consumptieve besteding moeten strenger"

Consumenten die zelf een krediet afsluiten, hebben vaker betalingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek door de Kredietmakelaar in opdracht van Van Bruggen Adviesgroep. Michiel...

Kredietaanbieders blijven zich bezondigen aan overkreditering

Kredietaanbieders blijven zich bezondigen aan overkreditering

De AFM heeft onvoldoende verbetering gezien in het tegengaan van overkreditering en sluit maatregelen daarom niet uit. De toezichthouder blijft aanbieders aansporen...

Vaker krediet aangevraagd voor verbouwing

Vaker krediet aangevraagd voor verbouwing

Nederlanders vroegen in het eerste kwartaal van dit jaar 12 procent vaker consumptief krediet aan voor een verbouwing, dan dezelfde periode in 2017. Het gewenste...

Vooraf ingevulde bedragen beïnvloeden kredietwaardigheidstoets bij telefoonkrediet

Vooraf ingevulde bedragen beïnvloeden kredietwaardigheidstoets bij telefoonkrediet

De kredietwaardigheidstoets van consumenten wordt minder betrouwbaar als bij de inkomens- en lastentoets de bedragen vooraf al zijn ingevuld. Mogelijk lenen klanten...