Hof brandt oordeel kantonrechter af en wijst 215 mille toe

Uitgebrand wrak via Pixabay

Het Gerechtshof Amsterdam meent anders dan de kantonrechter dat een huurder gelijk heeft in zijn schadeclaim richting de verhuurder. Het hof wijst een schadevergoeding toe van 215.000 euro.

De zaak betreft enkele uitgebrande loodsen die de huurder gebruikte als opslag- en hobbyruimte voor auto’s.

Het hof: “Keuringsrapporten/certificaten van periodieke controles – voorgeschreven volgens NEN 3140 - ontbreken, zowel van de elektrische installatie van het uitgebrande pand aan de [adres 2] en [adres 3] als van [adres 4] en [adres 1] . Zoals [geïntimeerden] zelf naar voren hebben gebracht: er heeft nooit een keuring of een controle plaatsgevonden door een erkend installateur. Wat eigen controles inhielden, hebben zij niet nader toegelicht. Ook daarvan ontbreken- zo die controles al op gezette tijden plaatsvonden - schriftelijke bewijzen. Door [geïntimeerden] overgelegde facturen van onderdelen van de installatie leggen in dat verband geen gewicht in de schaal. Vastgesteld kan worden dat [geïntimeerden] de voorschriften van NEN 3140 niet hebben nageleefd.

“Het verweer van [geïntimeerden] dat alle units een eigen aardlekschakelaar hadden sinds 2007 acht het hof - zo dit al het geval was - onvoldoende relevant omdat daarmee nog niets is gezegd over de aansluiting op de centrale meterkast. Voorts valt onder de vereiste inspectie (NEN 3140) dat duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor de installatie. Het enkele feit dat onduidelijkheid bestaat over de vraag wat al dan niet tot de installatie behoort, valt [geïntimeerden] aan te rekenen.. Daarnaast geldt dat [geïntimeerden] op zijn minst op de hoogte had moeten zijn over het technisch gebruik van de elektriciteit van de huurders (kabels en leidingen). Ook in dit verband mist het hof keuringsrapportages- of certificaten van een erkend installateur.”

Het hof wijst de vordering voor zover deze ziet op de vervangingswaarde van de voertuigen waarvan de restanten na de brand in het pand zijn aangetroffen toe tot een bedrag van 210.000 euro. Het is onvoldoende duidelijk welke specifieke materialen en gereedschappen zich in het gehuurde bevonden kort voorafgaand aan de brand. Het hof concludeert “dat [appellant] mede gezien de gemotiveerde betwisting van [geïntimeerden] onvoldoende heeft gesteld met betrekking tot de aanwezigheid van materialen om daaraan de door [appellant] voorgestelde waardering te kunnen verbinden. Dit laat onverlet dat de loods niet alleen werd gebruikt voor het stallen van auto’s en dat er gereedschappen en andere materialen aanwezig zullen zijn geweest. Het hof schat de schade vanwege vernietiging hiervan door brand ex aeqo et bono op een bedrag van 5.000 euro en zal dit bedrag optellen bij de hierboven vastgestelde schade van 210.000 euro”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Terminaal schurftige zwerfhond...

Terminaal schurftige zwerfhond...

(Rechtspraak) Rabobank mocht de relatie beëindigen met een klant die een groot aantal beledigende en bedreigende berichten stuurde. Tot dat oordeel komt het...

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

Adviseur had initiatief moeten nemen voor dekkingscontrole tegen onderverzekering

(Rechtspraak) Niet wijzen op het gevaar van onderverzekering en niet de in het serviceabonnement toegezegde (jaarlijkse) dekkingscheck uitvoeren, maken de adviseur...

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

Chubb hoeft kaasschade van 225 mille niet te vergoeden

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep hoeft Chubb voor 225.00 euro aan verloren gegane kaas niet te vergoeden. Dat de kaas door een fake koper werd ingepikt, valt niet...

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

Adviseur moet wijzen op mogelijkheid tussentijdse hertaxatie

(Rechtspraak) Het niet tussentijds adviseren om de horlogeverzameling te laten hertaxeren, komt Aon duur te staan. De Rechtbank Rotterdam laat Aon de helft (32.350...

Tegeltjeswijsheid...

Tegeltjeswijsheid...

(Rechtspraak) Anders dan Aegon meent, is een tegel die deel uitmaakt van de wand van een al bestaande woning doorgaans niet eenvoudig te vervangen door aankoop van...

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

Tussenpersoon hoefde niet bedacht te zijn op onderverzekering

(Rechtspraak) Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch volgt de glastuinbouwer niet die meende Rabobank Peelland Zuid voor meer rechtsbijstanddekking had moeten zorgen....

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

Adviseur hoeft niet proactief te reageren bij echtscheiding of faillissement

(Rechtspraak) Een assurantietussenpersoon die in algemene zin van gewijzigde persoonlijke omstandigheden van een verzekeringsnemer kennis neemt – zoals een...

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

Honden vijf meter verderop uitlaten is auto achterlaten

(Rechtspraak) Een consument vordert een uitkering van schade als gevolg van diefstal bij een tankstation bij Milaan van een tas uit zijn auto. De consument heeft...

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

Adviseur moet bij forse premiestijging verder kijken dan eigen aanbod

De Rechtbank Midden-Nederland laat een tussenpersoon het premieverschil van 43.391,44 euro vergoeden tussen een aanzienlijk goedkopere bedrijfswagenpark-verzekering...

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Univé Rechtshulp moet bij Kifid getroffen regeling alsnog nakomen

Een geschil over de nakoming van een bij Kifid overeengekomen regeling is door de voorzieningenrechter toegewezen. Eisende partij is voor rechtsbijstand verzekerd...