Hoffelijk verkleint STAP-aanbod op verzoek van Toetsingskamer

Edwin Deijs 2020

Hoffelijk heeft op last van de Toetsingskamer STAP een deel van het opleidingsaanbod moeten schrappen. Dit omdat het UWV recent besloot om de richtlijnen aan te scherpen.  Hoffelijk heeft tegen het schrappen van een aantal opleidingen bezwaar aangetekend, maar voor nu besloten gehoor te geven aan het volledige verzoek.

De criteria die door de Toetsingskamer STAP zijn opgesteld, zorgden er in de vorige vier STAP-tijdvakken voor dat opleider Hoffelijk een uitgebreid opleidingsaanbod via STAP beschikbaar kon stellen, aldus de opleider. "De Toetsingskamer is aangesteld om continu te evalueren hoe het STAP-budget wordt ingezet. Op basis van nieuwe inzichten heeft de Toetsingskamer besloten om in de aanloop naar 1 november aanstaande, de datum waarop een nieuw scholingsbudget aangevraagd kan worden via het UWV, deze criteria aan te scherpen."

Hoffelijk verwijst naar wat het UWV meldt op de stapvooropleiders-website: “Daarnaast is op basis van voortschrijdend inzicht een aantal aanscherpingen op het afwegingskader nodig. De aanscherping heeft onder meer betrekking op scholing die onder de verantwoordelijkheid van werkgevers vallen en normaliter door hen betaald wordt.” De Opleiding Wft Basis valt, ten opzichte van de andere Wft- opleidingen, volgens deze website wel onder het STAP-aanbod, aangezien dit een opleiding betreft waarmee de overstap naar een andere sector mogelijk is. Dit geldt tevens voor de andere opleidingen binnen het herziene aanbod."

Hoffelijk heeft bezwaar aangetekend voor een aantal opleidingen, bijvoorbeeld omdat deze niet voor vergoeding door de werkgever in aanmerking komen. Toch heeft Hoffelijk voor nu besloten het aanbod aan te passen, zodat het in lijn ligt met het standpunt van de Toetsingskamer STAP.

Edwin Deijs van Hoffelijk: “Als opleider vinden we het belangrijk om (aankomend) financieel professionals te informeren over subsidiemogelijkheden waarmee opleidingen toegankelijk(er) worden. Nu er op basis van aanscherpingen minder mogelijkheden zijn, nemen we wederom onze verantwoordelijkheid door naar deze inzichten te handelen en erover te communiceren.”

De volgende opleidingen blijven in het aanbod van Hoffelijk:
- E-Learnings Bewindvoerder, Budgetcoach en Schuldhulpverlener
- Opleidingen Bewindvoerder, Budgetcoach en Schuldhulpverlener
- Opleiding Zakelijk Inkomen Bepalen
- Opleiding Wft Basis, inclusief examen

Reactie toevoegen

 
Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Lindenhaeghe en Hoffelijk gefuseerd

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Wesley van ’t Hof (foto) is algemeen...

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Gesubsidieerde opleidingen van Lindenhaeghe en Hoffelijk op website Adfiz

Adfiz heeft een website gelanceerd met daarop het NL leert door-aanbod van Lindenhaeghe en Hoffelijk. Deze opleiders hebben als enige partijen binnen de branche...

“Wft in beginsel geen verplichte scholing”

“Wft in beginsel geen verplichte scholing”

Wft-scholing valt in beginsel niet onder de definitie verplichte scholing in de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die maandag is ingegaan. Dat...

Hoffelijk houdt branche actueel over nieuw pensioenstelsel

Hoffelijk houdt branche actueel over nieuw pensioenstelsel

Met het nieuwe pensioenstelsel in aantocht, heeft Hoffelijk een website gelanceerd waarop alle relevante uitgewerkte onderdelen uit het pensioenakkoord zijn samengevat....

Hoffelijk: "Nu zakken er onnodig veel mensen"

Hoffelijk: "Nu zakken er onnodig veel mensen"

Opleidingsinstituten moeten snel grip krijgen op de wijzigingen bij de Wft-examinering en hun opleidingen aanpassen. Dat stelt Hoffelijk. Edwin Deijs, Directeur...

Hoffelijk informeert over veranderingen bij verplichte scholing

Hoffelijk informeert over veranderingen bij verplichte scholing

Hoffelijk organiseert op 21, 22 en 26 april online informatiesessies voor werkgevers over de aanstaande wettelijke veranderingen bij verplichte scholing. Op 1 augustus...

Hoffelijk waarschuwt voor gevolgen wijziging eigenwoningregeling

Hoffelijk waarschuwt voor gevolgen wijziging eigenwoningregeling

"Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 aangenomen. Hierdoor wijzigt al per 1 januari 2022 een aantal wetsartikelen...

Hoffelijk zet belangrijkste items regeerakkoord op een rij

Hoffelijk zet belangrijkste items regeerakkoord op een rij

Hoffelijk heeft de belangrijkste items uit het Regeerakkoord die van belang zijn voor de financiële sector op een rij gezet. Hoffelijk deed dit al voor Prinsjesdag. "Net...

PE-crisisteam van Hoffelijk stelt orde op zaken

PE-crisisteam van Hoffelijk stelt orde op zaken

Opleidings- en exameninstituut Hoffelijk heeft een PE-crisisteam geformeerd. Edwin Deijs, directeur relatiebeheer van Hoffelijk: “Er is bij organisaties structureel...

Hoffelijk Examenbus overgenomen door Xperience

Hoffelijk Examenbus overgenomen door Xperience

De Hoffelijk Examenbus is per 1 september overgenomen door Xperience. Hoffelijk behoudt de mogelijkheid de Examenbus exclusief voor haar klanten in te zetten. Wesley...