Hogere maximale hypotheek voor oud mbo-studenten

euro's 6 via Pixabay

De studieschuld gaat minder drukken op het besteedbaar inkomen van oud mbo-studenten. De terugbetalingsvoorwaarden voor mbo-studenten die 1 augustus 2023 gaan studeren worden aangepast, zodat zij dezelfde voorwaarden genieten als studenten in het hoger onderwijs. In het mbo gelden nog de ‘oude’ terugbetalingsvoorwaarden, waarbij studenten binnen vijftien jaar hun schuld moeten aflossen.

Dat staat in het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs. Zoals eerder aangekondigd wordt de basisbeurs opnieuw in het studiefinancieringsstelsel ingevoerd. Daarnaast bestaat dat stelsel uit een aanvullende beurs en een lening.

Minister Dijkgraaf: “Onderdelen van het leenstelsel blijven behouden. De terugbetalingsvoorwaarden die nu gelden voor studenten in het hoger onderwijs blijven bestaan. Ook in de nieuwe situatie zullen zij 35 jaar mogen doen over het terugbetalen van de studieschuld. Die sociale terugbetalingsvoorwaarden worden met dit wetsvoorstel ook van toepassing op studenten in het mbo.”

Studieschuld blijft meetellen

De minister staat in de toelichting bij het wetsvoorstel stil bij enkele veronderstellingen in een aantal consultatiereacties. Dijkgraaf: “Zo wordt in veel reacties opgemerkt dat er voorafgaand aan het leenstelsel is toegezegd dat de studieschuld niet meetelt voor het aanvragen van een hypotheek. Dit is niet juist. Bij het verstrekken van een hypothecair krediet dient de kredietverstrekker op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) informatie over de financiële positie van de consument in te winnen om overkreditering van de consument te voorkomen. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de financiële verplichtingen die een consument heeft. Hier vallen ook studieschulden onder.

“Bij studieleningen die zijn aangegaan vóór het leenstelsel, bedraagt de wegingsfactor
0,75 procent van de hoofdsom. Voor studieschulden aangegaan onder het leenstelsel is in 2014 besloten om, vanwege de lagere maandlasten door de socialere terugbetalingsvoorwaarden, de wegingsfactor op 0,45 procent vast te stellen. Sindsdien is de wegingsfactor naar aanleiding van onderzoek van het Nibud nog verder verlaagd naar 0,35 procent (0,65 procent bij studieleningen van vóór het leenstelsel). De wegingsfactor waarmee studieleningen worden meegewogen is daarmee significant lager dan bij consumptief krediet, waarvoor wordt uitgegaan van een wegingsfactor die twee procent van de hoofdsom bedraagt. Het verschil tussen de wegingsfactoren weerspiegelt het sociale karakter van studieleningen.

“Daarnaast stellen meerdere respondenten dat de rente van de studieschuld niet hoger
zou moeten kunnen zijn dan nul procent en dat ook dit eerder zou zijn toegezegd door  het kabinet. Ook dit is niet juist. De rente op de studieschuld wordt aan het einde van het jaar vastgesteld voor het volgende jaar. Deze rente is afhankelijk van de rente op staatsobligaties. De afgelopen jaren kwam de rente uit op nul procent. Op dit moment stijgt de rente. Hoewel pas aan het einde van het jaar de exacte hoogte van de rente zal worden vastgesteld, is het voorstelbaar dat deze vanaf 2023 boven de 0 procent uit zal komen.”

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

Wijzigingen hypotheken 2024 en impact op betaalbaarheid

(Lindenhaeghe in Ken je vak! in VVP 1-2024) Jaarlijks wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) op een aantal punten gewijzigd. In dit artikel zullen...

Nationaal Klimaat Platform: gratis webinar nieuwe leennormen

Nationaal Klimaat Platform: gratis webinar nieuwe leennormen

Het Nationaal Klimaat Platform organiseert woensdag (24 januari) om 10.00 uur het gratis webinar 'Nieuwe leennormen, een impuls voor verduurzaming koopwoningen'. Het...

Energielabel vanaf 2024 bepalend voor hoogte maximale hypotheek

Energielabel vanaf 2024 bepalend voor hoogte maximale hypotheek

Huishoudens die volgend jaar een energiezuinige woning kopen, kunnen hiervoor extra hypotheek krijgen. Eigenaren van energiezuinige woningen hebben een beduidend...

Studieschuld opgelopen tot 28 miljard euro

Studieschuld opgelopen tot 28 miljard euro

De totale studieschuld van huidige en oud-studenten was begin 2023 opgelopen tot 28,2 miljard euro. Dat is een toename van 1,7 miljard euro ten opzichte van het...

NVB en Verbond: ook studieschulden registreren

NVB en Verbond: ook studieschulden registreren

NVB en Verbond van Verzekeraars verwelkomen het voorstel van een wettelijke grondslag voor het beheer van het stelsel van kredietregistratie. Zij zijn geen voorstander...

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB tegen extra leenruimte alleenstaanden

AFM en DNB zijn tegen extra leenruimte voor alleenstaanden, zoals voorgesteld in de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. In hun reactie op de internetconsultatie...

Consumenten kunnen vanaf 4 september duizenden euro’s minder lenen

Consumenten kunnen vanaf 4 september duizenden euro’s minder lenen

Consumenten kunnen vanaf 4 september flink minder lenen, blijkt uit berekeningen van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. “Die dag gaan de nieuwe...

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

Verbond: leennormen en beschikbaarheid energieprestatiegarantie niet koppelen

“Voor ons staat niet vast dat het verstandig is om bij de huidige stand van zaken de leennormen mede te laten afhangen van de beschikbaarheid van een energieprestatiegarantie.”...

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in...

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe doet voorstellen hoe Wet toekomst pensioenen en pensioenbedrag ineens te integreren zijn in de leennormen. Dit in haar reactie op de nog lopende internetconsultatie...