Hypotheek: AFM wil centrale registratie studieschulden

AFM gebouw

De AFM wil dat uitstaande studieschulden voortaan centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register. Dat schrijft de toezichthouder in zijn Wetgevingsbrief 2021.

De AFM: “Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij een deel van de consumenten een studieschuld in het geheel niet wordt meegenomen bij een hypotheekaanvraag. Aanbieders en adviseurs zijn momenteel in hoge mate afhankelijk van de aanvrager van de hypotheek om vast te stellen of sprake is van een studieschuld. De huidige praktijk, waarbij een aanvrager doorgaans een schermafdruk van de digitale ‘Mijn DUO’-omgeving overlegt, is onnodig omslachtig en bevordert naleving en handhaving van de geldende regelgeving rond verantwoorde kredietverstrekking niet. Extern onderzoek toont aan dat vijftien procent van de starters een studieschuld niet opgeeft bij de hypotheekaanvraag.

“Om deze reden ziet de AFM graag dat uitstaande studieschulden centraal worden geregistreerd in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk register.De AFM verzoekt de minister van Financiën in overleg te treden met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de concrete invulling van dit knelpunt. De AFM is daarbij van mening dat registratie in het Centraal Krediet Registratiesysteem van het Bureau Krediet Registratie het meest voor de hand ligt vanwege de aansluiting met de reeds bestaande schuldenregistratie.”

Wettelijke grondslag voor uitvragen van data

De AFM stelt verder voor om een expliciete wettelijke grondslag voor het uitvragen van data op te nemen in de Wft. Door data-analyse kan de AFM risico’s voor consumenten beter in kaart brengen en preventief optreden. De toezichthouder: “Dit geldt voor alle onderdelen van financiële dienstverlening: betalen, sparen, beleggen, kredietverlening, verzekeren en pensioenen. Het is voor de AFM van groot belang om via (actuele) data inzicht te hebben in welk type product aan de consument is verstrekt, de omvang van de productverstrekking en onder welke voorwaarden deze op de markt zijn gebracht.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 23 april 2021

De enige oplossing om tot een gelijk speelveld te komen. Dat had vanaf het begin gemoeten, alleen wilde de overheid de gevolgen van het eigen beleid niet zo nadrukkelijk onder ogen zien, zoals nogal vaak eigenlijk. Ik borduur denk ik voor koningsdag maar een banaan op onze vlag.

W&H - Wonen en Hypotheek 22 april 2021

Wauw...... Nu al ? Dat wilde de Minister van Onderwijs toch niet? En wanneer komen huurachterstanden, achterstallige belastingen, huurtoeslagen en zorgpremies aan bod? Zou mooi zijn zo voor de eeuwwisseling. Of doen we net alsof dat niet bestaat?

Meer over
Pensioenfederatie hekelt forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader

Pensioenfederatie hekelt forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader

De Pensioenfederatie is kritisch op de forse kostenstijging in het nieuwe AFM-kostenkader. De koepel van pensioenfondsen schrijft: "Ten opzichte van het oorspronkelijk...

Adviseurs toch iets ontzien bij herverdeling procentuele bijdrage aan toezichtskosten AFM

Adviseurs toch iets ontzien bij herverdeling procentuele bijdrage aan toezichtskosten AFM

Veertien procent. Dat wordt vanaf 2021 de procentuele bijdrage aan de totale toezichtskosten van de AFM van de categorie adviseurs en bemiddelaars. Dit is 0,2 procent...

“Dit gebeurt mij niet”

“Dit gebeurt mij niet”

“Impact cyberrisico’s nog altijd onderschat”, “Informatiebeveiliging in de gehele keten nog onvoldoende beheerst”, “De kwaliteit...

AFM bezoekt weer kantoren adviseurs

AFM bezoekt weer kantoren adviseurs

Ook dit najaar, meldt Adfiz, zal de AFM 40 kantoren bezoeken verspreid over heel Nederland. De insteek is een open dialoog over de adviespraktijk en bedrijfsvoering....

Stresstest AFM en CPB: forse groep huishoudens na inkomensverlies in financiële problemen

Stresstest AFM en CPB: forse groep huishoudens na inkomensverlies in financiële problemen

Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling...

AFM en DNB voor ander uitgangspunt financiering verduurzaming

AFM en DNB voor ander uitgangspunt financiering verduurzaming

AFM en DNB willen een ander uitgangspunt bij de financiering van verduurzaming. De toezichthouders: "Wij pleiten er verder voor om binnen de leennormen als standaard...

AFM en DNB: "Verminderen financiële kwetsbaarheid prioriteit bij vaststellen leennormen"

AFM en DNB: "Verminderen financiële kwetsbaarheid prioriteit bij vaststellen leennormen"

In reactie op het wijzigingsvoorstel van de tijdelijke regeling hypothecair krediet 2021, doen AFM en DNB aanbevelingen om tot meer inkomensbuffers op huishoudniveau...

AFM: "Uitkomsten diploma-onderzoek zorgwekkend"

AFM: "Uitkomsten diploma-onderzoek zorgwekkend"

Bij 57 van ruim 200 door de AFM onderzochte financiële dienstverleners bleken de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Zij hebben de betreffende...

Consument accepteert lager rendement bij duurzame belegging

Consument accepteert lager rendement bij duurzame belegging

Particuliere beleggers lijken genoegen te nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn. Dat stelt de AFM op basis van consumentenonderzoek. De...

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen

AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen

Uit de Wwft-uitvraag 2019 bleek vijftien procent van de beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen in zijn geheel niet te doen aan transactiemonitoring. Die...