Hypotheek: kabinet vraagt Nibud advies over wegingsfactor studielening

Huis via Pixabay rood resized

In reactie op de motie Paternotte/Wiersma zal het kabinet het Nibud advies vragen over de wegingsfactor van studieleningen bij een hypotheekaanvraag. Hierbij zal het Nibud de aannames rond de rentestanden heroverwegen. Dat is te lezen in de kabinetsreactie op de SER-verkenning 'Hoge verwachtingen'. 

Momenteel wegen studieleningen aangegaan sinds 2015 al minder zwaar mee dan leningen onder het oude stelsel (met een wegingsfactor van 0,75 procent in het oude stelsel versus 0,45 procent in het nieuwe stelsel). De wegingsfactor voor consumptief krediet is met twee procent aanmerkelijk hoger, aldus minister Koolmees.

De vraag of van de oorspronkelijke of actuele studieschuld moet worden uitgegaan, is recent nog behandeld in reactie op het 10-puntenplan van ISO en CNV Jongeren. Het uitgangspunt hierbij is dat de maandlast van de studieschuld afgeleid is van de oorspronkelijke hoofdsom die annuïtair wordt afgelost. Het maakt dus niet uit of een student in zijn eerste jaar van terugbetaling zit of al langer aan het terugbetalen is. Wanneer zou worden uitgegaan van de actuele studieschuld is de inschatting van de maandlast van de oud-student niet correct en is er meer risico op overkreditering. Ook het Nibud adviseert om de huidige regeling te handhaven, aldus Koolmees.

De minister: "Kredietverstrekkers kunnen overigens bij vervroegde extra aflossingen op een studieschuld of een korte resterende looptijd wel een hogere maximale hypotheek verstrekken. Dit onderwerp is in het kader van het Platform hypotheken in 2019 met marktpartijen aan bod geweest . Hieruit bleek dat kredietverstrekkers geen knelpunten ervaren bij het toepassen van de bovengenoemde maatwerkmogelijkheden."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Hypotheekpartijen lanceren website duurzaamheidsprofiel.nl

Florius heeft samen met de Nationale Hypotheekbond, Dutch Media Lab, Intersoftware, FasterForward en DFO de website duurzaamheidsprofiel.nl gelanceerd. Consumenten...

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Coronavirus: verzekeraars bieden maatwerk bij hypotheekbetalingen

Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen, schrijft het Verbond van Verzekeraars...

Hypotheek van de toekomst

Hypotheek van de toekomst

(door Mark de Rijke, De Hypotheekshop) Aan een volgend kabinet de schone taak om de hypotheek en de bijbehorende wetgeving in te richten met het oog op de toekomst. Begin...

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

DNB-president Klaas Knot heeft opnieuw gepleit voor aanpakken van de Nederlandse hypotheekschuld, die tot de hoogste ter wereld behoort. Knot in een lezing bij de...

Infographic Arbeidsmarktscan

Infographic Arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan is er om meer flexwerkers een verantwoorde en betaalbare hypotheek te bieden op basis van hun kansen op de arbeidsmarkt. Maar hoe werkt de scan...

Inkomensbepaling Loondienst grootste stijger in hypotheekvoorwaarden

Inkomensbepaling Loondienst grootste stijger in hypotheekvoorwaarden

De Inkomensbepaling Loondienst voor het vaststellen van het inkomen bij het aangaan van een hypotheek is de grootste stijger binnen de voorkeurshypotheekvoorwaarden....

Maatwerk in plaats van financieringsbeperkingen

Maatwerk in plaats van financieringsbeperkingen

De Hypotheekshop komt met ideeën om af te rekenen met financieringsbeperkingen bij voormalige sociale huurwoningen die door prijsstijgingen boven de NHG-grens...

"Durf anders te kijken naar starters dan naar doorstromers"

"Durf anders te kijken naar starters dan naar doorstromers"

In de nieuwe editie van Platform Woonstarters pleit SVn-directeur Jan Willem van Beek er voor "anders te durven kijken naar starters dan naar doorstromers. Bevoordeel...

Aanvragen hypotheek binnenkort lastiger door privacywetgeving

Aanvragen hypotheek binnenkort lastiger door privacywetgeving

Een aantal geldverstrekkers, aldus De Hypotheekshop, kondigde vorige week een belangrijke aanpassing aan, die "gevolgen gaat hebben voor het aanvragen van een hypotheek....

Oversluiten goed voor maandelijkse besparing van gemiddeld 224 euro

Oversluiten goed voor maandelijkse besparing van gemiddeld 224 euro

Een meerderheid van de Nederlandse huizenbezitters blijkt volgens onderzoek van SNS het oversluiten van hun hypotheek niet te overwegen. De bank: "Dit ondanks de...