Hypotheek: veel gezinnen kiezen voor betaalbaarheid op korte termijn

Huis via Pixabay rood resized

Gezinnen zeggen de spaarhypotheek vaarwel, schrijft De Hypotheekshop. De adviesketen: "Zoals bekend komen nieuwe hypotheken sinds 2013 alleen nog in aanmerking voor aftrek van de hypotheekrente als ze annuïtair of lineair worden afgesloten. Waar doorstromers en oversluiters echter nog wel vasthouden aan aflossingsvrij, is dat minder het geval bij (bank)spaarhypotheken. Cijfers laten de laatste jaren met name bij de groep 25-35 jaar een daling zien. Deze afname lijkt groter dan alleen op grond van veroudering van mensen met oude hypotheekrechten mag worden verwacht.

"Adviseurs merken in de praktijk een toename van met name doorstromende gezinnen met jonge kinderen die meer waarde hechten aan een lage en stabiele maandlast in de eerste jaren. Veel gezinnen kiezen voor de betaalbaarheid op de korte termijn, ook gelet op de fase waarin ze zitten met opgroeiende kinderen (kosten van kinderopvang bij jonge kinderen, kinderen die op (korte) termijn gaan studeren). Als de kinderen later 'de deur uit zijn' ontstaat er weer wat meer financiële ruimte. Deze consumenten vinden de lagere lasten op dit moment daarom belangrijker dan een versnelde aflossing bij het meenemen van de spaarhypotheek naar de nieuwe woning. Ook al betekent dit over de hele looptijd wel een hogere totale last. Spaarhypotheken zijn door de lage rente sowieso minder interessant geworden dan voorheen, als de lasten worden afgezet tegen een annuïteit. Dat laatste geldt helemaal als wordt vergeleken met een aflossingsvrije hypotheek. 

"Ook bij andere groepen consumenten zien we dat er tegenwoordig vaker voor wordt gekozen om de spaarpolis af te kopen, ondanks dat het qua (totale) maandlasten gunstig kan zijn om de spaarhypotheek bij de nieuwe aanbieder voort te zetten. Dikwijls omdat de extra middelen gewoonweg nodig zijn om een nieuwe (duurdere) woning te kunnen kopen. Maar ook omdat er door inbreng van de afkoopwaarde van de polis kan worden volstaan met een lagere hypotheek, met een lagere rente (zonder NHG) en lagere maandlasten tot gevolg. Daarnaast neemt het voordeel van de spaarhypotheek ook af vanwege de versnelde afbouw van hypotheekrente aftrek. Verder is als gevolg van aanpassing van het fiscale regime (per 1 april 2017 is de eis van minimale duur van de premiebetaling komen te vervallen) het beëindigen van spaar- en beleggingspolissen eenvoudiger geworden. Het beëindigen van een (bank)spaarhypotheek in box 1 is wel onomkeerbaar."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Paniek rond aflossingsvrij voorkomen

Paniek rond aflossingsvrij voorkomen

Voorkom paniek rond de aflossingsvrije hypotheek, schrijft De Hypotheekshop. De adviesketen: "Ten aanzien van de aflossingsvrije hypotheek hinkt de overheid merkbaar...

Kamervragen over discrimineren klanten met spaarhypotheek

Kamervragen over discrimineren klanten met spaarhypotheek

Henk Nijboer (PvdA) heeft Kamervragen gesteld over een bericht van de Consumentenbond dat sommige banken lanten die hun aflopende spaarhypotheek willen verlengen...

Minpunten inkomensverklaring ondernemers

Minpunten inkomensverklaring ondernemers

De Hypotheekshop staat in haar maandmonitor stil bij minpunten bij de inkomensverklaring ondernemers. De adviesketen: "Ondernemers die een NHG-hypotheek aanvragen,...

Gratis bestaat niet

Gratis bestaat niet

(door Mark de Rijke, directeur De Hypotheekshop) In haar column op 26 januari in het FD spreekt econoom en publicist Erica Verdegaal haar verbazing uit over...

"Adviseur bezorgt klant tienduizenden euro's verlies"

"Adviseur bezorgt klant tienduizenden euro's verlies"

Tussenpersonen kiezen volgens de Consumentenbond vaak voor de makkelijkste weg en bieden gewoon aan om over te stappen naar een annuïteitenhypotheek bij een...

"ING en Rabo handelen in strijd met eensporig rentebeleid"

"ING en Rabo handelen in strijd met eensporig rentebeleid"

Klanten van ING en Rabobank die hun aflopende spaarhypotheek willen verlengen worden volgens de Consumentenbond "ernstig benadeeld. De banken rekenen bij deze hypotheekvorm...