Hypotheek: veel gezinnen kiezen voor betaalbaarheid op korte termijn

Huis via Pixabay rood resized

Gezinnen zeggen de spaarhypotheek vaarwel, schrijft De Hypotheekshop. De adviesketen: "Zoals bekend komen nieuwe hypotheken sinds 2013 alleen nog in aanmerking voor aftrek van de hypotheekrente als ze annuïtair of lineair worden afgesloten. Waar doorstromers en oversluiters echter nog wel vasthouden aan aflossingsvrij, is dat minder het geval bij (bank)spaarhypotheken. Cijfers laten de laatste jaren met name bij de groep 25-35 jaar een daling zien. Deze afname lijkt groter dan alleen op grond van veroudering van mensen met oude hypotheekrechten mag worden verwacht.

"Adviseurs merken in de praktijk een toename van met name doorstromende gezinnen met jonge kinderen die meer waarde hechten aan een lage en stabiele maandlast in de eerste jaren. Veel gezinnen kiezen voor de betaalbaarheid op de korte termijn, ook gelet op de fase waarin ze zitten met opgroeiende kinderen (kosten van kinderopvang bij jonge kinderen, kinderen die op (korte) termijn gaan studeren). Als de kinderen later 'de deur uit zijn' ontstaat er weer wat meer financiële ruimte. Deze consumenten vinden de lagere lasten op dit moment daarom belangrijker dan een versnelde aflossing bij het meenemen van de spaarhypotheek naar de nieuwe woning. Ook al betekent dit over de hele looptijd wel een hogere totale last. Spaarhypotheken zijn door de lage rente sowieso minder interessant geworden dan voorheen, als de lasten worden afgezet tegen een annuïteit. Dat laatste geldt helemaal als wordt vergeleken met een aflossingsvrije hypotheek. 

"Ook bij andere groepen consumenten zien we dat er tegenwoordig vaker voor wordt gekozen om de spaarpolis af te kopen, ondanks dat het qua (totale) maandlasten gunstig kan zijn om de spaarhypotheek bij de nieuwe aanbieder voort te zetten. Dikwijls omdat de extra middelen gewoonweg nodig zijn om een nieuwe (duurdere) woning te kunnen kopen. Maar ook omdat er door inbreng van de afkoopwaarde van de polis kan worden volstaan met een lagere hypotheek, met een lagere rente (zonder NHG) en lagere maandlasten tot gevolg. Daarnaast neemt het voordeel van de spaarhypotheek ook af vanwege de versnelde afbouw van hypotheekrente aftrek. Verder is als gevolg van aanpassing van het fiscale regime (per 1 april 2017 is de eis van minimale duur van de premiebetaling komen te vervallen) het beëindigen van spaar- en beleggingspolissen eenvoudiger geworden. Het beëindigen van een (bank)spaarhypotheek in box 1 is wel onomkeerbaar."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Opnieuw meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

Opnieuw meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

Voor het verstrekken van een hypothecair krediet aan tweeverdieners kunnen aanbieders uitgaan van een financieringslastpercentage dat wordt berekend op basis van...

Pleidooi voor voor ‘Gezond Verstand Voorwaarden’

Pleidooi voor voor ‘Gezond Verstand Voorwaarden’

Op www.kop-munt.nl een pleidooi van een hypotheekadviseur voor 'Gezond Verstand Voorwaarden'. De adviseur, Niels Greven (Medior Financieel Advies): "Het is de taak...

"Verleng looptijd alle aflossingsvrije hypotheken naar 75 jaar"

"Verleng looptijd alle aflossingsvrije hypotheken naar 75 jaar"

Vereniging Eigen Huis en De Hypotheekshop roepen geldverstrekkers op om de looptijd van alle aflossingsvrije hypotheken te verlengen van 30 naar 75 jaar, of om helemaal...

Meer uitzendkrachten kunnen gebruik maken van Perspectiefverklaring

Meer uitzendkrachten kunnen gebruik maken van Perspectiefverklaring

Het is nu voor meer uitzendkrachten mogelijk geworden een Perspectiefverklaring aan te vragen via hun werkgever.  Uitzendbureaus kunnen al twee jaar lang zelf...

Vergrijzing en ontgroening onder hypotheekaanvragers

Vergrijzing en ontgroening onder hypotheekaanvragers

Onder mensen met een hypotheek is volgens De Hypotheekshop duidelijk sprake van vergrijzing en ontgroening. De adviesketen heeft gekeken, over de periode 2016-2018,...

Laagterecord hypotheekrente voor zevende week op rij gebroken

Laagterecord hypotheekrente voor zevende week op rij gebroken

Door de aanhoudende golf aan renteverlagingen bereikte het totaalgemiddelde van de hypotheekrente voor de zevende week op rij een nieuw laagterecord (2,34 procent),...